Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Restaurarea icoanei, a picturii murale și de șevalet
Domeniul: Teologie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 8

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: Pr. conf. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA - gheorghe.girbea@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Lemnul. Structură, proprietăţi, degradare, probleme de conservare-restaurare
   - Tehnologia frescei: compoziţie, structură, proprietăţi, tipuri de degradare şi conservare
   - Etică și integritate academică
   - Procese evolutive în degradarea operei de artă
   - Metode actuale de consolidare şi curăţiri
   - Teologie biblică
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba italiană
   - Biologie pentru restaurare
Discipline facultative (liber alese)
   - Informatică. Metode de imagistică şi reconstrucţie de imagini
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria artei vizuale în Bizanț. Tipologie iconografică
   - Procese chimice şi fenomene fizice în conservare-restaurare
   - Metode de investigaţie şi analiză instrumentată a operelor de artă
   - Metode actuale de consolidare şi curăţiri
   - Operele de patrimoniu: istoric şi problematică. Principii interdisciplinare în conservare-restaurare
   - Judecata critică şi modalităţi practice în prezentarea estetică finală
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba italiană
   - Paleoslavă
Discipline facultative (liber alese)
   - Estetică
   - Etiopatologie
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metodologia de conservare-restaurare a picturii în ulei pe pânză
   - Lemnul policrom - iconostasul şi mobilierul eclesial. Conservare-resturare
   - Documentaţia pentru restaurare
   - Activitatea de cercetare. Investigaţie şi interpretări
   - Conservarea-restaurarea picturii murale al seco (tempera)
   - Istoria artei româneşti bisericeşti
   - Elaborarea lucrării de disertaţie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Fizică pentru restaurare
   - Cromatologie
Discipline facultative (liber alese)
   - Teologie Liturgică
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Legislaţia în restaurarea monumentelor istorice
   - Restaurarea şi conservarea monumentelor cu pictură în ulei
   - Tehnici şi materiale contemporane de restaurare
   - Teologia icoanei
   - Documentaţia pentru restaurare
   - Elaborarea lucrării de disertaţie
   - Susţinere lucrare disertaţie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Informatică. Metode de imagistică şi reconstrucţie de imagini
   - Compoziţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Estetică bizantină
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

arrow_upward add_shopping_cart share