Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software
Domeniul: Informatică
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 100
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN - doru.constantin@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Etică și integritate academică
   - Aplicații profesionale în baze de date
   - Metodologii formale de specificare a sistemelor de programe
Discipline opţionale (la alegere)
   - Modelare matematică si teoria grafurilor
   - Optimizare combinatorială si teoria deciziei
Discipline opţionale (la alegere)
   - Modele economice liniare
   - Rețele de calculatoare
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale
Discipline facultative (liber alese)
   - Data warehousing si OLAP

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Econometrie si teoria riscului
   - Tehnici de clasificare
   - Informatică, tehnici de expunere și e-learning
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sisteme de ecuații diferențiale cu aplicații în economie
   - Inteligență computațională
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnologii de programare şi de prelucrare a datelor

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnici de Machine Learning si recunoașterea formelor
   - Software Engineering pentru dezvoltarea sistemelor de programe
   - Tehnici de prelucrare a semnalelor digitale cu aplicații în imagistica medicală
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnici automate de testare si validare a sistemelor de programe
   - Criptografie si securitatea rețelelor de calculatoare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comerţ electronic şi marketing
   - Tehnici avansate de data mining pentru extragerea informației din text
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată)
Discipline facultative (liber alese)
   - Actuariat

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Principii și algoritmi de calcul paralel
   - Modele de calcul și metodologii de programare
   - Pregătirea lucrării de dizertaţie
   - Practică de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Arhitecturi distribuite orientate pe servicii WEB
   - Tehnici XML de integrare a aplicațiilor soft.
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțíonal 2 (Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane)
   - Practică pedagogică (înv. liceal)
   - Examen de absolvire - Nivelul II
Discipline facultative (liber alese)
   - Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertație
   - Managementul proiectelor si managementul calității

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward add_shopping_cart share