Faculty: Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Matematică didactică
Domeniul de licență/master: Master
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate:
- locuri cu taxă:

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. George Mihail MAN - george.man@upit.ro
Directorul de department: CONSTANTIN DORU - doru.constantin@upit.ro

Semestrul I, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Prelucrarea digitală a informaţiei
   - Capitole speciale de geometrie
   - Matematici aplicate I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Capitole speciale de didactică matematică
   - Istoria matematici
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnici moderne de predare-evaluare
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teme de matematică pentru curricula opţională
   - Tehnici şi metode de evaluare şcolară
   - Capitole speciale de algebră liniară
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Matematici aplicate II
   - Metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale
Discipline opţionale (la alegere)
Discipline facultative (liber alese)
   - Metodica predării geometriei
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării

Semestrul III, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Complemente de aritmetică şi algebră
   - Complemente de analiză matematică
   - Complemente de geometrie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Complemente de teoria numerelor
   - Complemente de teoria probabilităților
Discipline facultative (liber alese)
   - Metodica predării aritmeticii și algebrei
   - Pachet opțional 1 (Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată)

Semestrul IV, 12 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Didactica aritmeticii și algebrei
   - Soft educaţional
   - Capitole speciale de analiză matematică
   - Etică și integritate academică
   - Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Analiză funcţională
   - Capitole speciale de probabilități și statistică
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica geometriei
   - Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertație
   - Pachet opțíonal 2 (Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane)
   - Practică pedagogică (înv. liceal)
   - Examen de absolvire - Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward share