Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Consiliere educațională
Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 35
- locuri subvenționate: 8

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: conf. univ. dr. Maria-Magdalena STAN - magdalena.stan@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentele consilierii educaţionale
   - Abordări actuale în psihologia personalităţii
   - Repere ale dezvoltării cognitive şi socio-emoționale în copilărie şi adolescență
   - Etică și integritate academică
   - Aplicaţii practice în consilierea educaţională
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză în limbaj educațional
   - Limba franceza in limbaj educational
   - Parteneriate educaţionale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Evaluarea psihopedagogică şi socială a copilului şi adolescentului
   - Demersuri ale cercetării cantitative şi calitative în câmpul educaţional
   - Autocunoaştere şi dezvoltare personală
   - Consilierea părinţilor şi a familiei
   - Aplicaţii practice în consilierea educaţională
Discipline opţionale (la alegere)
   - Profile atipice în dezvoltarea copilului şi adolescentului
   - Gestionarea situaților de criza educațională

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metodologia activităţilor de consiliere şi orientare educaţională
   - Tehnologii informaţionale în gestiunea învăţării
   - Programe de dezvoltare a abilităţilor socio-emoţionale la copii şi adolescenţi
   - Consilierea educaţională a elevilor cu dificultăţi de învăţare
   - Aplicaţii practice în consilierea educaţională
Discipline opţionale (la alegere)
   - Educaţie antreprenorială
   - Teoria și practica învățării prin cooperare

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul informaţiilor şi învăţării; aplicaţii în practica educaţională
   - Tehnici de comunicare în consilierea educațională
   - Managementul stresului şi al timpului liber
   - Programe de intervenție psihopedagogică la copiii cu probleme de comportament
   - Consiliere vocaţională şi managementul carierei
   - Aplicaţii practice în consilierea educaţională
   - Practica pentru elaborarea lucrării de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul proiectelor educaţionale
   - Strategii de formare a unui stil de viaţă sănătos
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea lucrării de disertaţie

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Aplicaţii practice în consilierea educaţională
- Practica pentru elaborarea lucrării de disertație

arrow_upward add_shopping_cart share