Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Chimie criminalistică
Domeniul: Chimie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Daniela GIOSANU - daniela.giosanu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Chimie analitică avansată
   - Chimie anorganică cu aplicații în criminalistică
   - Chimie organică cu aplicații în criminalistică
   - Complemente de fizică în criminalistică
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Genetică și microbiologie
   - Protecția drepturilor omului în legislația internă și internațională
Discipline facultative (liber alese)
   - Epidemiologie și igienă
   - Chimia medicamentelor; relația structură-activitate biologică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale*

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Știința separării și concentrării probelor
   - Nanomateriale cu utilizări în criminalistică
   - Drept penal - parte specială
   - Microbiologie sanitară
   - Practică de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Produse farmaceutice, substanțe narcotice, psihotrope, precursori
   - Investigarea urmelor de explozii, incendii și evenimente industriale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Virologie și bacteriologie medicală
   - Genetică medico-legală
Discipline facultative (liber alese)
   - Principii și aplicații ale chimiei verzi
   - Metodologia cercetării științifice
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnici și metode de microanaliză aplicate în cercetarea criminalistică
   - Chemometrie aplicată în cercetarea criminalistică
   - Parazitologie și micologie medicală
   - Elemente de procedură penală
   - Urme și identificare criminalistică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnici complementare de investigare morfostructurală
   - Tehnici de imagistică utilizate în criminalistică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Biomarkeri hematologici
   - Toxicologie medico-legală
Discipline facultative (liber alese)
   - Imunologie
   - Analize și teste clinice
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode de analiză radiometrice și radiochimice în investigația criminalistică
   - Biocriminalistică medico-legală
   - Activități practice de specialitate
   - Elaborarea lucrării de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Hormoni, disfuncții endocrine și fertilizare in vitro
   - Psihologie judiciară și criminologică
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul calității în laboratorul de analize medicale
   - Susținerea lucrării de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire - Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

Stagii practica

- Practică de specialitate
- Elaborarea lucrării de disertație

arrow_upward add_shopping_cart share