Şcoala Doctorală Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Program de studii: Știința Sportului și Educației Fizice
Domeniul: Știința sportului și educației fizice
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 3

Responsabili

Decan:
Directorul de department:

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Etică și deontologie universitară
   - Managementul proiectelor de cercetare stiintifica
   - Suportul biologic al performanței fizice/sportive
Discipline opţionale (la alegere)
   - Teoria sistemelor - elemente specifice utilizate în știința sportului și a educației fizice
   - Tendințe și orientări metodologice moderne în știința sportului
   - Bazele științifice ale pregătirii musculare
   - Comunicare - particularitatile comunicarii in stiinta sportului

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline facultative (liber alese)
   - Program de pregătire suplimentar individualizat – 1-2 discipline stabilite de fiecare conducător de doctorat în funcție de competențele doctoranzilor și temele de cercetare (conform contractelor de studii individuale)

Semestrul III, 14 săptămâni

Semestrul IV, 14 săptămâni

Semestrul V, 14 săptămâni

Semestrul VI, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 30
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share