Şcoala Doctorală Interdisciplinară
Program de studii: Interdisciplinară - Inginerie  electronică,  telecomunicații  și  tehnologii informaționale
Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 1

Responsabili

Decan:
Directorul de department:

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnologia informației și metodologia cercetării
   - Prelucrarea statistică și filtrarea optimă a semnalelor
   - Etica cercetării, scientometrie și redactare academică
   - Securitate cibernetică

Semestrul II, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiect de cercetare științifică

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modelarea și simularea rețelelor neuronale neuromorfe
   - Raportul 1 de cercetare științifică

Semestrul IV, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 2 de cercetare științifică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Structuri fractalice și sisteme inteligente hibride de predicție în IoT
   - Raportul 3 de cercetare științifică

Semestrul VI, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elaborarea și susținerea tezei de doctorat

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share