Şcoala Doctorală Inginerie Mecanică
Program de studii: Inginerie mecanică
Domeniul: Inginerie mecanică
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan:
Directorul de department: prof. univ. dr. ing. habil. Nicolae-Doru STANESCU - doru.stanescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare
   - Tehnologia informației în cercetare și documentare, elaborarea lucrărilor de cercetare științifică
   - Etica și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală
   - Metode şi tehnici de analiză statistică a datelor experimentale
   - Disciplină de specialitate 1 - adaptată tematicii de doctorat. Mecanică nenetedă
   - Disciplină de specialitate 2 - adaptată tematicii de doctorat. Metode numerice pentru sisteme mecanice nenetede

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiect de cercetare științifică

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 1 de cercetare științifică

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 2 de cercetare științifică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 3 de cercetare științifică

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elaborarea structurii tezei de doctorat

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share