Şcoala Doctorală de Informatică
Program de studii: Informatică
Domeniul: Informatică
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN - doru.constantin@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modele de calcul si metodologii de programare
   - Tehnici avansate de prelucrarea informației
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Programare concurenta
   - Optimizare combinatorială si teoria deciziei

Semestrul II, 14 săptămâni

Semestrul III, 14 săptămâni

Semestrul IV, 14 săptămâni

Semestrul V, 14 săptămâni

Semestrul VI, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 30
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share