Şcoala Doctorală Biologie
Program de studii: Biologie
Domeniul: Biologie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr.Fleancu Leonard Julien - leonef2002@yahoo.com
Directorul de department: Conf.univ.dr.Soare Liliana Cristina - soleil_cri@yahoo.com

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metodologia cercetării științifice în biologie
   - Managementul proiectelor de cercetare ştiinţifică
   - Etică universitară
Discipline opţionale (la alegere)
   - Biotehnologii medicale
   - Analiza biochimică a compușilor biologic activi din extractele fungice și vegetale
   - Metode și tehnici avansate de biologie celulară și moleculară
   - Prelucrarea statistică a datelor în biologie

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline facultative (liber alese)
   - Program de pregătire suplimentar individualizat – 1-2 discipline stabilite de fiecare conducător de doctorat în funcție de competențele doctoranzilor și temele de cercetare (conform contractelor de studii individuale)

Semestrul III, 14 săptămâni

Semestrul IV, 14 săptămâni

Semestrul V, 14 săptămâni

Semestrul VI, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 30
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share