Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Terapie ocupaţională
Domeniul: Psihologie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 60
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Prof. univ. dr. Constantin CIUCUREL - constantin.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Introducere în terapia ocupațională
   - Fundamentele psihologiei I
   - Metodologia cercetării în psihologie și terapie ocupațională
   - Neuropsihologie
   - Anatomie și biomecanică
   - Psihologia comunicării în context professional și social
   - Limba străină 1
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Politici publice europene în domeniul sănătății
   - Educație pentru sănătate și prim ajutor
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în terapia ocupaţională
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentele psihologiei II
   - Psihologia dezvoltării umane
   - Procesul terapiei ocupaționale și raționamentul profesional
   - Fiziologie normală și patologică
   - Psihologie socială
   - Bazele teoretice ale evaluării psihologice
   - Limba străină 2
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Dezvoltare personală
   - Terapii acvatice
   - Statistică aplicată în psihologie și terapie ocupațională
Discipline facultative (liber alese)
   - Stagiu de abilităţi practice 1
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Ocupație și performanță umană
   - Evaluare în TO
   - Psihopatologie
   - Psihologia personalității
   - Terapia ocupațională (TO) în serviciile de sănătate
   - Practică de specialitate (Terapie ocupațională aplicată 1)
   - Limba străină 3
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - TO în activități de timp liber
   - Ergonomie și abilități practice pentru adaptarea instrumentelor și echipamentelor
Discipline opţionale (la alegere)
   - TO la copii / adulți cu afecțiuni cronice
   - Elemente din activitățile meșteșugărești pentru practica TO
Discipline facultative (liber alese)
   - Stagiu de abilităţi practice 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - TO în pediatrie
   - TO în mediul școlar
   - Kinesiologie
   - Consiliere familială – aplicații în TO
   - Practica de specialitate (Terapie ocupațională aplicată 2)
   - Limba străină 4
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Masaj
   - Elemente de inginerie aplicată în echipamente adaptate și tehnologie asistivă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metodologia adaptării mediului
   - Antreprenoriat în terapia ocupațională
Discipline facultative (liber alese)
   - Stagiu de abilităţi practice 3
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Etică și deontologie în TO
   - TO în gerontologie și geriatrie
   - Managementul serviciilor de TO
   - Genetica comportamentului uman
   - To în neuropsihiatria infantile
   - Practica de specialitate (Terapie ocupațională aplicată 3)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihologia învățării și TO pentru persoane cu tulburări pervasive și dificultăți de învățare
   - Bazele teoretice și practice pentru adaptări arhitectonice și industriale
Discipline opţionale (la alegere)
   - TO pentru persoane private de libertate sau aflate în probațiune
   - Educația terapeutică a pacientului/clientului
Discipline facultative (liber alese)
   - Stagiu de abilităţi practice 4
   - Limba străină
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - TO la persoanele cu afecțiuni motorii și ortopedico-traumatice
   - Psihoterapii integrative
   - Operare pe calculator
   - Psihologia muncii și elemente de design industrial pentru adaptarea mediului fizic
   - TO în deficiențele senzoriale și mentale
   - Practică de specialitate (Terapie ocupațională aplicată 4)
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Adaptări ale mediului fizic în activități de autoîngrijire
   - TO pentru copiii din grupurile vulnerabile
Discipline opţionale (la alegere)
   - Consilierea carierei la persoanele cu nevoi speciale
   - Protezare, ortezare
   - Tehnici de negociere și rezolvarea conflictelor
Discipline facultative (liber alese)
   - Terapia ocupaţională în comunitate
   - Promovarea lucrării de licenţă
   - Limba străină
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 24-28

arrow_upward add_shopping_cart share