Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Resurse umane
Domeniul: Sociologie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 60
- locuri subvenționate: 8

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. CIUCUREL MANUELA MIHAELA - manuela.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Introducere în Sociologie
   - Metodologia cercetării în științele sociale
   - Statistică socială
   - Psihologie
   - Fundamente ale resurselor umane
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Educaţie fizică

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode și tehnici de cercetare socială
   - Teorii sociologice
   - Psihologia socială
   - Antropologie socială
   - Sociologia organizațiilor
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Educaţie fizică

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode de cercetare calitativă
   - Teorii sociologice contemporane
   - Managementul firmei
   - Comunicare în organizații
   - Analiza posturilor și proiectarea fișelor de post
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba franceză
   - Limba engleză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sociopsihologia grupurilor
   - Leadership
Discipline facultative (liber alese)
   - Educaţie fizică

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Recrutarea și selecția de personal
   - Metode de testare și evaluare psihologică a personalului
   - Etică și integritate academică
   - Elemente de drept
   - Rețele sociale
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Cultură organizațională
   - Schimbarea organizațională
Discipline opţionale (la alegere)
   - Consiliere și orientare în carieră
   - Conflict, negociere și tehnici decizionale
Discipline facultative (liber alese)
   - Educaţie fizică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Măsurare și scalare în resurse umane
   - Legislația muncii
   - Deontologie profesională
   - Politici europene în domeniul resurselor umane
   - Ergonomie și promovarea sănătății
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Demografie
   - Dezvoltare organizațională
Discipline opţionale (la alegere)
   - Egalitate la angajare și la locul de muncă
   - Marketing

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Formarea profesională a resurselor umane
   - Managementul proiectelor
   - Medicina muncii
   - Voluntariat și responsabilitate socială
   - Integrarea pe piața muncii a șomerilor și a grupurilor vulnerabile
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul organizațiilor non-profit și neguvernamentale
   - Protecția muncii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Migrație, șomaj și forță de muncă
   - Politici și reglementări privind formarea și dezvoltarea profesională
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea examenului de licență

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 24-28

arrow_upward add_shopping_cart share