Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Biologie - conversie profesională
Domeniul: Biologie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. FLEANCU LEONARD JULIEN - leonef2002@yahoo.com
Directorul de department: Conf.univ.dr. SOARE LILIANA CRISTINA - cristina.soare@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Citologie vegetală
   - Citologia animala
   - Morfologie și anatomie vegetală
   - Sistematica nevertebratelor
   - Paleobiologie
   - Biologie celulară și moleculară

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Histologie și embriologie vegetală
   - Histologie și embriologie animală
   - Biologia dezvoltarii organismelor
   - Sistematica criptogamelor
   - Sistematica vertebratelor
   - Microbiologie generală

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Anatomia și igiena omului
   - Fiziologie vegetală
   - Sistematica fanerogamelor
   - Micologie
   - Didactica biologiei
   - Ocrotirea naturii

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fitopatologie
   - Genetică generală
   - Fiziologie animală
   - Ecologie generala
   - Ornitologie
   - Practica pedagogică

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share