Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Artă sacră
Domeniul: Arte vizuale
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 20
- locuri subvenționate: 9

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: Pr. conf. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA - gheorghe.girbea@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Studii biblice
   - Istoria Bisericească Universală
   - Metodologia conservării și restaurării operelor de artă
   - Studiul desenului
   - Teoria generală a restaurării
   - Istoria artei universale și romanesti/
   - Biologie și etiopatogenie
   - Educația Fizică și Sport
   - Atelier
Discipline opţionale (la alegere)
   - Fizică pentru restaurare
   - Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba Modernă (Engleză/Franceză)
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Studii biblice
   - Istoria Bisericească Universală
   - Metodologia conservării și restaurării operelor de artă
   - Studiul desenului
   - Teoria generală a restaurării
   - Istoria artei universale și romanesti/
   - Biologie și etiopatogenie
   - Educația Fizică și Sport
   - Practică de șantier
Discipline opţionale (la alegere)
   - Fizică pentru restaurare
   - Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba Modernă (Engleză/Franceză)
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teologie dogmatica
   - Arta creștină – Tehnici și stiluri
   - Metodologia conservării și restaurării operelor de artă
   - Studiul desenului
   - Studiul culorii
   - Studiul tehnicilor tradiționale
   - Studiul compoziției
   - Educația Fizică și Sport
   - Atelier
Discipline opţionale (la alegere)
   - Paleoslavă
   - Istoria și filosofia religiilor
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba Modernă (Engleză/Franceză)
   - Informatică
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teologie dogmatica
   - Arta creștină – Tehnici și stiluri
   - Studiul compoziției
   - Metodologia conservării și restaurării operelor de artă
   - Studiul desenului
   - Studiul culorii
   - Studiul tehnicilor tradiționale
   - Educația Fizică și Sport
   - Practică de șantier
Discipline opţionale (la alegere)
   - Paleoslavă
   - Istoria și filosofia religiilor
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba Modernă (Engleză/Franceză)
   - Informatică
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Iconologie
   - Metodologia conservării și restaurării operelor de artă
   - Studiul tehnicilor tradiționale
   - Chimie pentru restaurare
   - Biodegradarea operei de artă
   - Documentaţie pentru restaurare
   - Atelier
Discipline opţionale (la alegere)
   - Muzeologie
   - Misiologie şi ecumenism
Discipline opţionale (la alegere)
   - Spiritualitate ortodoxă: Ascetica și Mistica
   - Teologie liturgică
Discipline facultative (liber alese)
   - Legislaţie de patrimoniu
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Iconologie
   - Metodologia conservării și restaurării operelor de artă
   - Studiul tehnicilor tradiționale
   - Chimie pentru restaurare
   - Biodegradarea operei de artă
   - Documentaţie pentru restaurare
   - Elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Muzeologie
   - Misiologie şi ecumenism
Discipline opţionale (la alegere)
   - Spiritualitate ortodoxă: Ascetica și Mistica
   - Teologie liturgică
Discipline facultative (liber alese)
   - Susţinere lucrare licenţă
   - Legislaţie de patrimoniu
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-26

Stagii practica

- Atelier
- Practică de șantier
- Elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share