Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Imagini pentru consiliul cercetarii

Centrul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CCDI)  

 

 • Centrul de Cercetare, Dezvoltare-Inovare (CCDI) este înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti din 18.04.2016 şi funcţionează ca structură internă a Universităţii din Piteşti aflată în subordinea Prorectorului pentru Cercetare științifică și informatizare.

 

 • Centrul de Cercetare, Dezvoltare-Inovare are sediul în Universitatea din Pitești, județul Argeș, municipiul Piteşti, str. Târgul din Vale, nr. 1.

 

 • Centrul de Cercetare, Dezvoltare-Inovare (CCDI) asigură managementul operativ al acţiunilor suport pentru cercetarea științifică la nivelul Universității din Pitești, constând în:

- susținerea strategiei pentru activitățile CDI potrivit misiunii Universității din Pitești;

- consultarea comunității academice prin reprezentanții Consiliului Cercetării Științifice pentru punerea în practică a misiunii asumate prin strategia de cercetare;

- organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare;

- dezvoltarea transferului tehnologic şi a unei culturi instituționale în domeniul proprietății intelectuale;

- dezvoltarea colaborărilor ştiinţifice naționale și internaționale;

- coordonarea acțiunilor privind colectarea și raportarea rezultatelor cercetării științifice;

- evaluarea periodică a rezultatelor cercetării științifice și a centrelor de cercetare.

 

Strategia activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitatea din Piteşti are la bază Planul strategic al UPIT, adoptat de Senat.

Director CCDI

Prof.univ.dr.habil. Adriana-Gabriela PLĂIAȘU

Imagini pentru contactgabriela.plaiasu@upit.ro

Cladirea RECTORAT, Str. Târgu din Vale nr.1, Camera nr. R16

 

REPREZENTANȚII FACULTĂȚILOR ÎN CCDI

1. Monica NEBLEA, monica.neblea@upit.ro, Facultatea de  Științe, Educație Fizică și Informatică

2. Sorin ILIE, sorin.ilie@upit.ro, Facultatea de Mecanică și Tehnologie

3.  Silviu IONIȚĂ, silviu.ionita@upit.ro, Facultatea de Electronică, Calculatoare și Comunicații  

4.  Mihaela DUMITRU,  mihaela.dumitru@upit.ro, Facultatea de Științe Economice și Drept

5.   Alina VASILE,  alina.vasile@upit.ro, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 

6.  Liliana SOARE,  liliana.soare@upit.ro, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 

 

Conform Art.2.6 conform Regulamentului Centrului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare atribuțiile reprezentanților Consiliilor facultăților în CCDI sunt:

 1. realizarea de proceduri specifice derulării activităților de cercetare științifică;
 2. stabilirea, menţinerea şi extinderea legăturilor dintre furnizorii rezultatelor de cercetare la nivel de facultate şi mediul socio economic / agenţii economici, în scopul dezvoltării domeniilor de cercetare ştiinţifică de interes comun şi facilitării transferului tehnologic;
 3. asigură consultanţă şi asistenţă operatorilor economici privind rezolvarea unor probleme de transfer tehnologic, conform specificului fiecărei facultăți;
 4. participă la realizarea planurilor operaţionale (anuale) de cercetare-dezvoltare și inovare (PICDI) ale universității, pe baza planurilor interne de cercetare-dezvoltare și inovare (PICDI) ale facultăţilor;
 5. sprijină diseminarea către centrele de cercetare / departamente a informațiilor privind competițiile naționale și internaționale;
 6. colectează şi prelucrează date pentru raportarea activităţii de cercetare ştiinţifică a unităţilor de cercetare şi a cadrelor didactice şi de cercetare din facultăţi;
 7. participă la elaborarea şi promovarea materialelor publicitare privind activitatea de cercetare ştiinţifică din universitate;
 8. colectează date pentru actualizarea paginii WEB a facultății /universităţii, dedicată cercetării ştiinţifice.
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.