Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Mediul academic şi mediul de afaceri împreună pentru performanţă!

Dialogul, colaborarea și parteneriatul între mediul academic și mediul de afaceri reprezintă, în prezent, un aspect deosebit de important al învățământului superior din România. La nivel național, cadrul legislativ de funcționare al sistemului educațional, trasat prin Legea Nr.1/2011 dar și Metodologia ARACIS stabilesc un set de indicatori de performanță care subliniază importanța acordată interacțiunii dintre cele două medii.

Conform Planului strategic al Universității din Pitești, 2016-2020,  promovarea şi dezvoltarea de parteneriate la nivel local, regional şi naţional în scopul implicării Universităţii în rezolvarea problemelor comunităţii şi creşterii vizibilităţii şi prestigiului reprezintă o componentă importantă a misiunii UPIT.

În acest sens în conformitate cu OG 6. - Reintegrarea cu mediul socio-economic local şi regional prin intermediul Centrului pentru Colaborare cu mediul socio-economic (CCMSE) se urmărește implementarea:

OO6.1.: Identificarea partenerilor potenţiali ai UPIT

OO6.2.: Stabilirea de relaţii directe, oficiale cu partenerii potenţiali ai UPIT

OO6.3.: Dezvoltarea şi implementarea unui Plan de Cooperare Regională pentru Învăţământ şi formare Profesională

OO6.4.: Refacerea legăturilor cu sistemul de învăţământ preuniversitar

OO6.5.: Restabilirea locului UPIT între actorii de top ai regiunii

 

Despre noi

Centrul pentru Colaborare cu mediul socio-economic (CCMSE) din cadru Universității din Pitești este o structură de specialitate cu misiunea de a asigura interfaţa dintre Universitatea din Pitești şi mediul socio-economic, prin crearea unui cadru corespunzător dezvoltării colaborării dintre cele două componente.

 

 

Adresă CCMSE:

Str. Targul din Vale, nr.1
110040 Pitesti, Arges, Romania

 

Centrul pentru Colaborare cu Mediul Socio-Economic (CCMSE) funcţionează pe baza aprobării Senatului, la propunerea Consiliului de Administraţie. Centrul este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul Cartei Universităţii din Piteşti, al regulamentelor universităţii şi al propriilor regulamente.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CENTRULUI PENTRU COLABORARE CU MEDIUL SOCIOECONOMIC. REG-55-26

 

Centrul pentru Colaborare cu mediul socio-economic (CCMSE) este condus de un director, propus de Rector şi aprobat de Senatul universitar şi are în componenţa sa un Grup de lucru permanent alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui departament academic și un Consiliu Consultativ alcătuit din câte un reprezentant al fiecărei facultăți din cadrul UPIT.

ORGANIGRAMA CENTRULUI PENTRU COLABORARE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

Echipa CCMSE

 

Director responsabil mediul socio-economic    

Lect. univ. dr. GEORGESCU Bogdan

Date de contact:   

E-mail: bogdan.georgescu@upit.ro

      georgescu_b2002@yahoo.com

GRUP DE LUCRU PERMANENT

Principalele atribuții:

 (1) Efectuează analize permanente cu scopul de a identifica potențiali parteneri din mediul socio-economic.

(2) Contribuie la efectuarea de analize a diferitelor aspecte ale mediului socio-economic, cerinţelor de competenţe ale absolvenților solicitate de angajatori, gradului de corespondenţă între competenţele formate de instituţia de învăţământ superior şi cerinţele existente pe piaţa forţei de muncă.

(3) Întreprinde demersuri pentru a corela oferta educaţională cu cerinţele existente pe piaţa forţei de muncă şi tendinţele acesteia.

(4) Asigură cadrul necesar pentru elaborarea, accesarea şi implementarea în parteneriat cu reprezentanții mediului socio-economic de proiecte finanţate din fonduri europene care să contribuie la dezvoltarea Universității din Pitești.

(5) Asigură cadrul corespunzător în vederea realizării proiectelor de licenţă şi a proiectelor de disertaţie cu teme propuse din şi în colaborare cu partenerii din mediul socio-economic.

(6) Organizează și facilitează întâlnirile dintre partenerii mediului socio-economic și facultățile/departamentele academice/reprezentanții programelor de studii.

(7) Asigură dezvoltarea de parteneriate între Universitatea din Pitești/facultăți/departamente academice/programe de studii și partenerii mediului socio-economic.

(8) Contribuie la dezvoltarea şi implementarea Planului de Cooperare Regională pentru Învăţământ şi formare Profesională.

(9) Asigură dezvoltarea și menținerea de relații pe termen lung cu Inspectoratul Școlar Județean

Argeș.

(10) Întreprinde acțiuni care să contribuie la identificarea și dezvoltarea de relații de colaborare cu departamente similare ca misiune, obiective și atribuții din cadrul altor universități din ţară şi din străinătate.

(11) Contribuie la creșterea gradului de notorietate și consolidarea imaginii Universității din Pitești prin organizarea și desfășurarea de activități atât de marketing tradițional, cât și de marketing modern.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.