Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Centrul pentru Activități Sociale al Universității colaborează cu reprezentanții studenților, cu reprezentanții Asociațiilor studențești, reprezentanții personalului din universitate și a altor organizații sau asociații legal constituite care pot susține activitățile centrului.

Centrul pentru Activități Sociale are următoarea structură:

Director - lector univ. dr. Sorin Fianu

Contact: cas@upit.ro

Curiculum Vitae

Secretară - Mădălina Stoian

Administrator bază sportivă - Sorinel Badii

Responsabil burse, transport și tabere studențești - Valentin Tuță

 

Centrul pentru Activități Sociale are în atribuții soluționarea problemelor sociale în contextul actual, elaborează și face propuneri pentru planuri de dezvoltare, având următoarele competențe:

 • Asigură cadrul necesar soluționării unor probleme sociale legate de angajații Universității și studenți.
 • Se implica în obținerea de sponsorizări, donații și burse speciale de la partenerii economici interni și externi.
 •  Propune, inițiază și coordonează activitățile generatoare de venituri extrabugetare necesare activităților sociale sau studențești.
 • Coordonează administrarea spațiilor de alimentație publică și hotărăște măsurile necesare pentru eficientizarea activităților acestora.
 • Asigura popularizarea și organizarea de manifestări socio-educative, culturale și sportive pentru salariații universității și studenților sau pentru partenerii acesteia.
 • Încurajează desfășurarea de activități culturale și educaționale în cadrul Universității

 

Centrul pentru Activități Sociale are următoarele atribuții în domeniul activităților studențești:

 •  Propune modificări ale regulamentelor de cazare, de cămin, de acordare a burselor, de acordare a biletelor de tabără, a prezentului regulament, a altor regulamente și norme în vigoare cu impact asupra vieții sociale și culturale a studenților.
 • Asigură repartizarea pe facultăți, a fondului alocat de către Minister pentru burse și a celui alocat pentru decontarea transportului studenților.
 • Stabilește cuantumul burselor și a celorlalte mijloace de sprijin material și le propune Consiliului de Administrație spre avizare.
 • Repartizează pe facultăți  numărul de locuri de tabără destinate studenților.
 • Stabilește cuantumul tarifului de cazare pentru un an universitar.
 • Stabilește măsuri pentru eficientizarea și buna funcționare a serviciilor adresate studenților.
 • Stabilește comisiile de lucru, componența și competențele acestora pentru rezolvarea problemelor sociale și studențești.
 • Monitorizează activitatea studenților din căminele aflate în proprietatea Universității și propune măsuri de optimizare a acesteia.
 • Sprijină activitatea Consiliilor de cămin organizate conform Regulamentului de organizare și funcționare a căminelor studențești.
 • Monitorizează administrarea cabinetelor medicale, care asigură asistență medicală permanentă pentru studenții Universității și intervine pentru îmbunătățirea acestora.
 • Coordonează activitățile sociale și cultural-sportive ale studenților, asigurând spațiile de desfășurare și logistica necesare unei bune desfășurări ale acestor activități.
 • Asigură participarea directă a studenților, prin reprezentanții aleși, la elaborarea și punerea în aplicare a deciziilor privind serviciile oferite acestora.
 •  Asigură asistență și consultanță pentru integrarea socio-profesională a studenților și absolvenților.
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.