Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Centrul pentru Activități Sociale al Universității colaborează cu reprezentanții studenților, cu reprezentanții Asociațiilor studențești, reprezentanții personalului din universitate și a altor organizații sau asociații legal constituite care pot susține activitățile centrului.

Centrul pentru Activități Sociale are următoarea structură:

Director - lector univ. dr. Sorin Fianu

Contact: cas@upit.ro

Curiculum Vitae

Secretară - Mădălina Stoian

Administrator bază sportivă - Sorinel Badii

Responsabil burse, transport și tabere studențești - Valentin Tuță

 

Centrul pentru Activități Sociale are în atribuții soluționarea problemelor sociale în contextul actual, elaborează și face propuneri pentru planuri de dezvoltare, având următoarele competențe:

 • Asigură cadrul necesar soluționării unor probleme sociale legate de angajații Universității și studenți.
 • Se implica în obținerea de sponsorizări, donații și burse speciale de la partenerii economici interni și externi.
 •  Propune, inițiază și coordonează activitățile generatoare de venituri extrabugetare necesare activităților sociale sau studențești.
 • Coordonează administrarea spațiilor de alimentație publică și hotărăște măsurile necesare pentru eficientizarea activităților acestora.
 • Asigura popularizarea și organizarea de manifestări socio-educative, culturale și sportive pentru salariații universității și studenților sau pentru partenerii acesteia.
 • Încurajează desfășurarea de activități culturale și educaționale în cadrul Universității

 

Centrul pentru Activități Sociale are următoarele atribuții în domeniul activităților studențești:

 •  Propune modificări ale regulamentelor de cazare, de cămin, de acordare a burselor, de acordare a biletelor de tabără, a prezentului regulament, a altor regulamente și norme în vigoare cu impact asupra vieții sociale și culturale a studenților.
 • Asigură repartizarea pe facultăți, a fondului alocat de către Minister pentru burse și a celui alocat pentru decontarea transportului studenților.
 • Stabilește cuantumul burselor și a celorlalte mijloace de sprijin material și le propune Consiliului de Administrație spre avizare.
 • Repartizează pe facultăți  numărul de locuri de tabără destinate studenților.
 • Stabilește cuantumul tarifului de cazare pentru un an universitar.
 • Stabilește măsuri pentru eficientizarea și buna funcționare a serviciilor adresate studenților.
 • Stabilește comisiile de lucru, componența și competențele acestora pentru rezolvarea problemelor sociale și studențești.
 • Monitorizează activitatea studenților din căminele aflate în proprietatea Universității și propune măsuri de optimizare a acesteia.
 • Sprijină activitatea Consiliilor de cămin organizate conform Regulamentului de organizare și funcționare a căminelor studențești.
 • Monitorizează administrarea cabinetelor medicale, care asigură asistență medicală permanentă pentru studenții Universității și intervine pentru îmbunătățirea acestora.
 • Coordonează activitățile sociale și cultural-sportive ale studenților, asigurând spațiile de desfășurare și logistica necesare unei bune desfășurări ale acestor activități.
 • Asigură participarea directă a studenților, prin reprezentanții aleși, la elaborarea și punerea în aplicare a deciziilor privind serviciile oferite acestora.
 •  Asigură asistență și consultanță pentru integrarea socio-profesională a studenților și absolvenților.
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.