Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

 

ANUL PREGĂTITOR - LIMBA ROMÂNĂ – PENTRU STUDENȚII INTERNAȚIONALI

 

Cursul intensiv de limba română ca limbă străină în anul pregătitor se adresează studenților cetățeni străini care doresc să urmeze ulterior cursuri universitare (licență, masterat și doctorat) sau post-universitare în România.

 

Înscrierea cetățenilor străini în cadrul sistemului de învățământ românesc este realizată în baza acelorași norme și reglementări care sunt valabile pentru cetățenii români - elevi, studenți, respectiv persoane înscrise pentru studii postuniversitare (metodologie admitere studenți străini: RO ENFR).

 

CONDIȚII DE ADMITERE

Cetățenii non - UE care doresc să studieze în România, trebuie să aplice la Universitatea din Pitești, pentru a li se accepta pre-înscrierea. Ulterior preînscrierii, va fi emisă Scrisoarea de Acceptare de către Ministerul Educației. 

Documentele de aplicare (vezi mai jos), scanate, trebuie să fie expediate pe email (anpregatitor@yahoo.com) către Universitatea din Pitești, pentru etapa de reînscriere. 

Universitatea va evalua dosarul cu documentele de aplicare trimise pe email, și va trimite către Ministerul Educației Naționale, în atenția Departamentului General de Relații Internaționale, o scurtă listă cu persoanele care sunt nominalizate să primească Scrisoarea de Acceptare. 

Odată cu această listă, Universitatea trebuie să trimită o copie a documentelor de aplicare, pentru a putea fi emisă Scrisoarea de Acceptare pentru studiile la care au optat candidații. Departamentului General de Relații Internaționale va emite o Scrisoare de Acceptare pe care o va trimite la Universitatea din Pitești. Ulterior, după  acceptarea la studii, documentele originale trebuie depuse personal, atunci când se aplică la Universitatea din Pitești.

Înainte de sosirea în România, studenții cetățeni străini trebuie să aibă deja trimise către ambasadele / consulatele românești  din propriile țări, documentele de aplicare menționate mai sus. De la ambasadele sau consulatele respective, aceștia trebuie să obțină o viză validă pentru studii pentru România (detalii obținere viză ENFR). Cetățenii din țările non- UE pot fi înmatriculați pentru studii la Universitatea din Pitești, fără a susține examen de admitere. Admiterea la Universitatea din Pitești se realizează pe baza selectării dosarelor de înscriere.

Pentru etapa de preînscriere, sunt necesare a fi trimise pe email (anpregatitor@yahoo.com ) următoarele Documente de aplicare:

1. Formular de cerere - depus în 2 exemplare (vezi formularul aici);

2. a) Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat sau un echivalent al acesteia - pentru studiile universitare;

   b) Copie legalizată a Certificatului de Absolvire - pentru aplicantii postuniversitari sau doctoranzi;

3. Foaie matricolă tradusă în română, engleză sau franceză;

4. Copie legalizată a Certificatului de Naștere;

5. Copie legalizată după pașaport;

6. Adeverință medicală;

7. Dovada spațiului locativ

8. Fotografii tip pașaport (4 bucăți).

Toate documentele mai sus menționate trebuie să fie însoțite de traducerile legalizate într-o limbă internațională (după cum este cazul), apoi autentificate de către Ambasada României din țara emitentului sau având aplicate Apostila de la Haga (pentru cetățenii UE).

 

TAXA DE ȘCOLARIZARE

Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini din țările non - UE este de 1980 Euro / an universitar, pentru cursuri de zi (curs intensiv de 25 ore pe săptămână, timp de două semestre).

Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini din țările UE este aceeași cu cea a studenților români ( 2700 lei/ an universitar)

Taxa de școlarizare se va achita în următorul cont bancar:

BANCA: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ -PITEȘTI

SWIFT:  RNCB ROBU

IBAN: RO77RNCB0022013617440040 (cont pentru plată taxă)

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

CUI: 4122183

 

Regulamente & proceduri:

 

BURSE

Cetățenii din străinătate, pot, de asemenea, să fie acceptați să studieze în baza burselor acordate de România, unilateral, sau în cadrul acordurilor bilaterale, prin intermediul autorităților competente din țările acestora, sau în baza burselor și granturilor oferite de alte state sau de către organizațiile internaționale (detalii obținere burseENFR)

SCOPUL CURSULUI

  • dezvoltarea capacităților de citire, scriere, conversație în limba română;
  • studenții cetățeni străini trebuie să ajungă la un nivel mediu ( nivel B2, conform CECR), care să le permită frecventarea cursurilor și seminarelor universitare;
  • dobândirea noțiunilor de bază ale limbii române specializate - Matematică, Fizică, Economie, Chimie, Biologie, Management și Marketing, Desen Tehnic, Cultură și Civilizație Europeană pentru unul dintre următoarele module: Filologie, Medicină, Tehnic, Economie sau Drept.
  • dezvoltarea abilităților de comunicare în anumite domenii ( discuții, argumentarea, negocierea informațiilor).

ABSOLVIREA CURSULUI

Evaluarea la sfârșitul semestrului I presupune: examen scris și oral de limbă, prin care vor fi evaluate toate competențele de comunicare în limba română (înțelegere după ascultare, înțelegere după lectură, exprimare orală şi scrisă) pentru nivelul A1 - A2;

Evaluarea la sfârșitul semestrului II presupune: examen scris și oral de limbă, prin care vor fi evaluate toate competențele de comunicare în limba română (înțelegere după ascultare, înțelegere după lectură, exprimare orală şi scrisă) pentru nivelul B1,  B2 ; examene scrise și orale la disciplinele de limbaj specializat, în conformitate cu sarcinile de lucru ale programei pentru fiecare disciplină în parte.

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Institutul Limbii Române organizează examenul de evaluare a cunoștințelor de limba română, pentru nivelul B2, definit Cadrului European  Comun de Referință pentru Învățarea Limbilor, conform unei metodologii proprii, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și  cercetării științifice. Institutul Limbii Române eliberează candidaților care au obținut calificativul ,,admis'' ATESTATUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ, necesar înscrierii la studii preuniversitare, universitare sau postuniversitare în România (detalii admitere ENFR)

ALTE INFORMAȚII

Personalul didactic din cadrul Facultății de Științe ale Educației, responsabil cu activitățile didactice pentru Anul pregătitor- limba română ca limbă străină, implică studenții cetățeni străini în activități si evenimente socio - culturale: conferințe, călătorii, vizite în locuri de interes, pentru a facilita integrarea lingvistică, socială și culturală a acestora.

CONTACT

Telefon: + 40 348 453 350

Fax:  + 40 348 453 350

Email: anpregatitor@yahoo.com

Facebook: http://www.facebook.com/ForeignStudentsDepartment

Website:  https://www.upit.ro/Fsed

Adresă poștală: str. Doaga nr. 11, Pitești, cod poștal 11040, jud. Argeș, România

  • Pliant informativ ( descarca ROENFR )

 

Arhiva metodologii admitere:

OM 6000_15.10.2012 admirere studii cetateni non UE
Metodologie admirere studii cetateni non UE martie 2013
OMECS 3782 metodologie admirere studii cetateni non UE 2015
Metodologie admirere studii cetateni non UE  2015

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.