Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă (Tip POSDRU, POSCCE, POCU etc.)

 

Nr.

crt.

Nr. Referință

Titlu proiect

Coordonator/

Partener

Perioadă implementare

1

POCU-Profesori motivați-106918

Motivație, stabilitate și competență – perspectiva calității formării resursei umane din școli defavorizatate [MSC-EDU]

Partener

2017-2019

2

CNFIS-FDI-2016-0042

Dezvoltare infrastructură internaționalizare programe de studii universitare (DIIPSU)

Coordonator

2016

3

CNFIS-FDI-2016-0037

Informarea, consilierea şi orientarea  în carieră a elevilor argeşeni, pentru creşterea accesului la învăţământului superiror (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră)

Coordonator

2016

4

CNFIS-FDI-2016-0019

Dezvoltarea suportului IT pentru implementarea RMU la UPIT

Coordonator

2016

5

POSCCE 136/323/22,09,2009

Implementarea unei platforme de e-learning în cadrul Universității din Pitești

Coordonator

2012- 2016

6

POSDRU/156/1.2/G/140570

 Competențe pentru cariera ta!

Coordonator

2012- 2016

7

POSDRU/161/ 2.1/G/137930

Stagiile de practică - o premisă a reușitei profesionale

Coordonator

2012- 2016

8

POSDRU/161/2.1/G/139755

Stagii de practică pentru cariere de succes în domeniul juridic

Coordonator

2012- 2016

9

POSDRU/160/2.1/S/133020

Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice

Coordonator

2012- 2016

10

POSDRU/156/1.2/G/140570

Competențe pentru cariera ta

Coordonator

2012- 2016

11

POS CCE SMIS 50069

Cercetarea și dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice, și tehnologii inovative pentru alternative de mobilitate durabilă, pentru creșterea eficienței energetice a vehiculelor, în scopul reducerii emisiilor poluante și îmbunătățirii

Coordonator

2012- 2016

12

POSDRU/159/1,5/s/138963

Performanta sustenabila in cercetarea doctorala si post doctorala – PERFORM-ID 138963

Coordonator

2012- 2016

13

POSDRU/189/2.1/G/156341

Practică primul pas în cariera ta

Coordonator

-

14

POSDRU/156/1.2/G/141632

Nova-Curricula

Coordonator

-

15

POSCCE SMIS 48763

Centrul regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, procese si produse inovative destinate industriei de automobile

ID  nr. 1947

Coordonator

-

16

POSDRU/19/ 1.3/G/33310

Formare continuã si reconversie profesionalã pentru profesorii de limbi strãine în domeniul traducerii

Coordonator

1.07.2010-.06.2012

17

 

POSDRU/87/1.3/S/59159

Parteneriat româno-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare în domeniul mecatronicii, EURO-MECA-FORM

Coordonator

1.09.2010-31.10.2012

18

POSDRU/87/1.3/S/61991

Cresterea competitivitãtii învãtãmântului românesc preuniversitar, din domeniul auto, prin formarea cadrelor didactice  la  standarde europene AUTO-FORM

Coordonator

1.11.2010-31.08.2013

19

POSDRU/101/5.1/G/76808

Mãsuri Active si Sustenabile de Ocupare – În contextul Dezvoltãrii Clusterelor

Coordonator

1.06.2011-30.11.2012

20

POSDRU/19/1.3/G/40784

Totta vita schola est

Coordonator

1.11.2011-31.10.2013

21

POSDRU/109/2.1/G/81698

Aplicabilitatea cunostintelor teoretice dobandite în timpul  studentiei -drumul spre performantã

Coordonator

2.12.2011-31.05.2013

22

POSDRU/109/2.1/G/81477

Cresterea competitivitãtii capitalului studentilor viitori economisti, în scopul facilitarii tranzitiei acestora de la scoala la viata activã

Coordonator

2.12.2011-30.11.2013

23

POSDRU/88/1.5/S/52826

Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de burse tinerilor doctoranzi cu frecventã

Partener

1.03.2010-28.02.2013

24

POSDRU/90/2.1/S/48816

Retea transnationalã educationalã privind orientarea, consilierea si practica pentru carierã,  corelate cu piata muncii, în societatea cunoasterii – PRACTICOR

Partener

1.08.2010-31.07.2013

25

POSDRU/90/2.1/S/60333

Tranzitia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea învãtãrii practice în domeniul tehnologiei constructiilor de masini-STUD-ACTIV

Partener

1.09.2010-31-08.2013

26

POSDRU/56/1.2/S/32768

Formarea cadrelor didactice universitare ºi a studentilor în domeniul utilizãrii unor instrumente moderne de predare-învãtare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creãrii de competente performante si practice pt. piata muncii

Partener

1.09.2009-31.08.2012

27

POSDRU/86/1.2/S/63545

 

Terapia ocupationala si ingineria aplicatã în echipamente pentru reabilitare si tehnologie asistivã- specializari universitare europene, nou introduse in Romania, pentru o societate bazatã pe cunoastere si egalitate  de sanse-TEORO

Partener

1.09.2010-30.09.2013

28

POSDRU/90/2.1/S/56514

Monitorizarea inserþiei profesionale a absolventilor de învãtãmânt tehnic si profesional, nivel 1 ºi nivel 2-MONINSERT

Partener

15.11.2010-15.03.2012

29

POSDRU/87/1.3/S/63709

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuã a didacticienilor din învãtãmântul superior-DIDACTICA

Partener

28.10.2010-31.10.2013

30

POSDRU/CPP107/1.5/S/77265

Spre cariere de cercetare prin studii doctorale

Partener

1.10.2010-30.09.2013

31

POSDRU/86/1.2/S/61152

Dezvoltarea capacitatii de implementare a sistemului de calificari din invatamântul superior

Partener

1.07.2010-30.06.2012

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.