Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

 

Admitere Cetățeni din state membre ale Uniunii Europeane, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

 

Recunoaștere acte studii

Cetățenii care doresc să urmeze Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, studii preuniversitare sau universitare (licență/masterat/doctorat/DPPD) în cadrul Universității din Pitești pot solicita recunoașterea diplomei în vederea obținerii atestatului/ adeverinței de recunoaștere a studiilor prin intermediul universității.

Mai multe informații puteți găsi la adresa: https://www.cnred.edu.ro/

 

Dosarul de recunoaștere a diplomei poate fi depus:

  • La sediul Universității din Pitești

Adresă poștală: str. Târgu din Vale Nr. 1, Pitești, cod poștal 110040, jud. Argeș, România

 

Dosarul de recunoaștere a diplomei în vederea obținerii atestatului/ adeverinței de recunoaștere a studiilor cuprinde următoarele documente:

1. Cerere

2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere (lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea documentelor de studii)

  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

  • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă

  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

  • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4. Alte documente relevante, dacă este cazul

 

Exemplu:

  • adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008

  • pentru exercitarea unei profesii reglementate (în cazul actelor de studii obținute în state terțe): programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine

5. Documente personale de identificare, în copie

  • paşaport

  • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate

  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare a dosarului este de 100 de lei

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

 

IMPORTANT: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

 

 TAXA DE ȘCOLARIZARE

 

Taxa de școlarizare pentru cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană este aceeași cu cea a studenților români (între 3400 și 6300 lei/ an universitar la studii de Licență; între 3500 și 3700 lei/an universitar la studii de Master; între 5000 și 6000 lei la studii de Doctorat; între 2200 și 2700 lei la studii postliceale). Taxa de școlarizare se stabilește prin Hotărâre de Senat pentru fiecare an universitar.

 

Taxa de școlarizare pentru cetățenii din state membre UE se va achita în următorul cont bancar:

BANCA: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - PITEȘTI Argeș, Bd. Republicii Nr. 83

SWIFT: RNCB ROBU

IBAN: RO63RNCB0022013617440001 (cont pentru plata în LEI)

TREZORERIA PITEȘTI: RO78TREZ04620F330500XXXX

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, Argeș, Str. Târgu din Vale Nr. 1

CUI: 4122183

 

A. Documente necesare în vederea întocmirii dosarului pentru eliberarea certificatului de înregistrare la studii numai pentru cetățenii UE:

1. Adeverință (Anexă) completată cu numele cetățeanului străin respectiv, conform datelor din pașaport, și Model de completare pentru Facultăți;

2. Extras de cont de la orice bancă din România prin care cetățeanul străin face dovada mijloacelor de întreținere la studii- 1000 LEI;

3. Pentru cetățenii cu vârsta de peste 26 ani- Asigurare medicală privată în România - aproximativ 90 LEI/an) + Asigurarea medicală obligatorie: 208 LEI/lună.

Taxele au fost stabilite pentru anul 2018 și pot fi modificate conform salariului mediu din România la începutul fiecărui an.

Obs.: Cererea pentru eliberarea certificatului de înregistrare (numai pentru cetățenii UE)

 

 

REGLEMENTĂRI

OMEN nr. 3630/2018 Începând cu data de 22 mai 2018, CNRED pune în aplicare noile prevederi referitoare la procedurile de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate pentru solicitanții care intenționează să își continue studiile sau să lucreze în România

Ordin 6121 din 20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a actelor de  studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate

 

CONTACT:

Biroul Studenți Internaționali

Referent - Dna. Cristina LEMNARU

Tel.: +4.0348.453.334

E-mail: anpregatitor@yahoo.com

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.