Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

 

ADMITERE Studenți din state terțe Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene

 

Admitere ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ/LICENȚĂ/MASTER

Cetățenii non - UE care doresc să studieze în România, trebuie să aplice la Universitatea din Pitești, pentru a li se accepta pre-înscrierea. Ulterior preînscrierii, va fi emisă Scrisoarea de Acceptare de către Ministerul Educației.

Universitatea va evalua dosarul cu documentele de aplicare trimise pe email, și va trimite către Ministerul Educației Naționale, în atenția Departamentului General de Relații Internaționale, o scurtă listă cu persoanele care sunt nominalizate să primească Scrisoarea de Acceptare.

Odată cu această listă, Universitatea trebuie să trimită o copie a documentelor de aplicare, pentru a putea fi emisă Scrisoarea de Acceptare pentru studiile la care au optat candidații. Departamentului General de Relații Internaționale va emite o Scrisoare de Acceptare pe care o va trimite la Universitatea din Pitești. Ulterior, după  acceptarea la studii, documentele originale trebuie depuse personal, atunci când se aplică la Universitatea din Pitești.

Înainte de sosirea în România, studenții cetățeni străini trebuie să aibă deja trimise către ambasadele / consulatele românești  din propriile țări, documentele de aplicare menționate mai sus. De la ambasadele sau consulatele respective, aceștia trebuie să obțină o viză validă pentru studii pentru România. Cetățenii din țările non- UE pot fi înmatriculați pentru studii la Universitatea din Pitești, fără a susține examen de admitere. Admiterea la Universitatea din Pitești se realizează pe baza selectării dosarelor de înscriere.

Pentru etapa de preînscriere, sunt necesare a fi trimise pe email (anpregatitor@yahoo.com; international@upit.ro) următoarele Documente de aplicare:

  1. Copie și traducere legalizată a certificatului de naștere;
  2. Copie de pe actul care testă domiciliul stabil în străinătate;
  3. Copie de pe pașaport;

4.  Formular de cerere, completată la toate rubricile - depus în 2 exemplare (vezi Cerere pentru Eliberarea Scrisorii de Acceptare la Studii);

5. Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă/copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau a echivalentului acesteia/copie și traducere legalizată a diplomei de licență și master;

6. Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții anului curent;

7. Foile matricole - copii și traduceri legalizate aferente, studiilor efectuate;

8. Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competență lingvistică, după caz;

9. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională);

10.  Fotografii tip pașaport (2 bucăți).

 

Cursul intensiv de limba română ca limbă străină în anul pregătitor se adresează studenților cetățeni străini care doresc să urmeze ulterior cursuri universitare (licență, masterat și doctorat) sau post-universitare în România.

ABSOLVIREA CURSULUI

Evaluarea la sfârșitul semestrului I presupune: examen scris și oral de limbă, prin care vor fi evaluate toate competențele de comunicare în limba română (înțelegere după ascultare, înțelegere după lectură, exprimare orală şi scrisă) pentru nivelul A1 - A2;

Evaluarea la sfârșitul semestrului II presupune: examen scris și oral de limbă, prin care vor fi evaluate toate competențele de comunicare în limba română (înțelegere după ascultare, înțelegere după lectură, exprimare orală şi scrisă) pentru nivelul B1, B2 ; examene scrise și orale la disciplinele de limbaj specializat, în conformitate cu sarcinile de lucru ale programei pentru fiecare disciplină în parte.

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Institutul Limbii Române organizează examenul de evaluare a cunoștințelor de limba română, pentru nivelul B2, definit Cadrului European Comun de Referință pentru Învățarea Limbilor, conform unei metodologii proprii, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. Institutul Limbii Române eliberează candidaților care au obținut calificativul ,,admis'' ATESTATUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ, necesar înscrierii la studii preuniversitare, universitare sau postuniversitare în România.

 

CONTACT AN PREGĂTITOR

Telefon: + 40 348 453 350

Fax:  + 40 348 453 350

Email: anpregatitor@yahoo.com

Facebook: http://www.facebook.com/ForeignStudentsDepartment

Website:  https://www.upit.ro/FSESSP

Adresă poștală: str. Doaga nr. 11, Pitești, cod poștal 11040, jud. Argeș, România

 

 TAXA DE ȘCOLARIZARE

 

  • Taxa de școlarizare pentru pentru studenții internaționali din țările non - UE la programul de studii licență/master/doctorand  este conform Ordonanței Nr. 22 din 29 august 2009

 

Domeniul de Învăţământ

Învăţământ universitar de licenţă, de masterat, rezidenţiat (euro/lună)

învăţământ postuniversitar, doctorat (euro/lună)

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici şi matematici aplicate, sport

270

290

Arhitectură

350

370

Sociouman, psihologie, economic

220

240

Medicină

320

340

Muzică şi arte

420

440

Interpretare muzicală, teatru

750

770

Film

950

970

 

  • Taxa de școlarizare pentru Anul pregătitor la programul de studii licență/master/doctorand pentru studenții internaționali din țările non - UE este de 1980 Euro / an universitar, pentru cursuri de zi (curs intensiv de 25 ore pe săptămână, timp de două semestre).
  • Taxa de școlarizare pentru Anul pregătitor la programul de studii postliceal/liceal pentru studenții internaționali din țările non - UE este de 1620 Euro / an universitar.

 

Taxa de școlarizare se va achita în următorul cont bancar:

BANCA: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ -PITEȘTI

Argeș, Bd. Republicii Nr. 83

SWIFT: RNCB ROBU

IBAN: RO77RNCB0022013617440040 (cont pentru plată taxă în EURO)

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Argeș, Str. Târgu din Vale Nr. 1

CUI: 4122183

 

REGLEMENTĂRI

Metodologie de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017/2018 Anexă la OMEN  Nr. 3.473 din 17 martie 2017

ORDIN Nr. 3873 din 05.05.2017 pentru modificarea Ordinului Nr. 6156/2016 din 22 decembrie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

Ordonanța nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România

 

Contact:
Secretariat Relații Internaționale (Admitere Studenți Internaționali)
Secretară: Liliana BOTOFEI
Tel.: +4.0348.453.108;
Email: international@upit.ro

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.