Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

 

ADMITERE

Cetățeni străini din state terțe Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene

 

Pentru a face o alegere corectă și pentru a vă înscrie cât mai repede, trebuie să vă informați asupra cerințelor legate de competențele lingvistice și, în funcție de situație, să vă completați dosarul de admitere.

 

1. Ați absolvit Programul pregătitor de limba română
2. aveți un Certificat de competență lingvistică pentru limba română (nivel B2)
3. doriți să vă înscrieți la un program de studii derulat într-o limbă străină
1. NU ați absolvit Programul pregătitor de limba română
2. nu aveți certificat de competență lingvistică pentru limba română (nivel B2)
3. doriți să vă înscrieți la un program de studii derulat în limba română
ADMITEREA LA PROGRAMUL DE STUDIU ADMITEREA LA PROGRAMUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

 

Cetățenii din state terțe UE care doresc să urmeze Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, studii preuniversitare sau studii universitare (licență/masterat/doctorat/DPPD) în cadrul Universității din Pitești pot depune dosarul personal, la sediul Universității din Pitești, îl pot trimite prin poștă

 • Adresa: Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Pitești, Argeș, cod poștal 110040

sau prin email (în format PDF).

 

 • Cetățenii din state terțe UE pot fi admiși și înmatriculați la studii pe baza selectării dosarelor de înscriere sau în baza criteriilor de admitere ale facultății/programului de studii pentru care au optat, în funcţie de capacitatea de școlarizare acreditată.
 • Universitatea va evalua dosarul cu documentele de aplicare și va trimite către Ministerul Educației și Cercetării, în atenția Direcției Generale de Relații Internaționale, macheta cu persoanele nominalizate să primească Scrisoarea de Acceptare și copii ale dosarelor candidaţilor.
 • Direcția Generală de Relații Internaționale și Afaceri Europene va emite Scrisoarea de Acceptare la studii care va fi trimisă la sediul Universității din Pitești, Biroul Studenți Internaționali.
 • Biroul Studenți Internaționali va informa fiecare candidat cu privire la procesul admiterii și va trimite răspunsul Ministerului pe email fiecărui candidat declarat admis/respins.
 • Candidatul declarat admis, și după ce a primit Scrisoarea de Acceptare la studii și Adeverința de cazare în care este menționată ultima zi de înmatriculare la Universitatea din Pitești, trebuie să contacteze cea mai apropiată autoritate română și să aplice pentru viza de studii. Menționăm că Universitatea din Pitești nu este în măsură să intervină în procesul de obținere a vizei de studii. În cazul în care ambasada/autoritatea respectivă cere anumite documente emise de universitate, candidatul trebuie să solicite în mod specific acele documente Universității din Pitești.
 • Cetățenii din statele terțe UE pot fi înmatriculați la studii la Universitatea din Pitești fără a susține examen de admitere. Admiterea la Universitatea din Pitești se realizează pe baza selectării dosarelor de înscriere.
 • La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din Dosarul de înscriere, în original, vizate spre autentificare de Ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga (Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea), după caz, împreună cu Scrisoarea de Acceptare la studii și pașaportul cu viză valabilă în scop „studii”
 • DATA LIMITĂ DE ÎNMATRICULARE:

 

 

CALENDARUL ADMITERII  Perioada de depunere a dosarelor: 1 februarie - 21 iulie

 

 

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 1. Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii (ANEXA nr. 2);
 2. Actul de studii - copie și traducere legalizată - care califică persoana în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat, diploma de licență, diploma de master sau echivalentul acestora);
 3. Foile matricole – copii și traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate și programa analitică, în cazul candidaților care solicită recunoașterea unor perioade de studii;
 4. Diploma de absolvire a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;
 5. Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
 6. Copie după pașaport;
 7. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
 8. 2 fotografii ¾.

 

 TAXA DE ȘCOLARIZARE

 

Taxa de școlarizare pentru pentru cetățenii străini din statele terțe UE la programele de studii de licență/master/doctorand este stabilită conform Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010. (Programele de studii și taxe anul universitar 2018-2019)

 

Domeniul de Învăţământ

Învăţământ universitar de licenţă, de masterat, rezidenţiat (euro/lună)

învăţământ postuniversitar, doctorat (euro/lună)

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici şi matematici aplicate, sport

270

290

Arhitectură

350

370

Sociouman, psihologie, economic

220

240

Medicină

320

340

Muzică şi arte

420

440

Interpretare muzicală, teatru

750

770

Film

950

970

 

Taxa de școlarizare se va achita în următorul cont bancar:

 

BANCA: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - PITEȘTI, Argeș, Bd. Republicii Nr. 83

SWIFT: RNCB ROBU

IBAN: RO77RNCB0022013617440040 (cont pentru plată taxă în EURO)

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, Argeș, Str. Târgu din Vale Nr. 1

CUI: 4122183

 

IMPORTANT: Pe dovada de plată trebuie menționat IBAN-ul beneficiarului, titularul contului din care se face plata și numele persoanei pentru care se achită taxa de studii!

 

A. Documente necesare în vederea întocmirii dosarului pentru eliberarea permisului de ședere la studii:

1. Adeverință (Anexă) completată cu numele cetățeanului străin respectiv, conform datelor din pașaport, și Model de completare pentru Facultăți;

2. Analize medicale: 190 LEI (în cazul în care cetățeanul străin este diagnosticat cu orice formă de hepatită, TBC sau alte boli infecțio contagioase care pun în pericol sănătatea publică, Inspectoratul de Imigrări al Județului Argeș va decide dacă acesta este expulzat în țara de origine sau nu);

3. Taxă eliberare permis de ședere: 260 LEI;

4. Taxă consulară: 120 EURO (plătită în LEI la cursul BNR din ziua efectuării plății);

5. Extras de cont de la orice bancă din România prin care cetățeanul străin face dovada mijloacelor de întreținere la studii- 2800 EURO;

6. Pentru cetățenii cu vârsta de peste 26 ani- Asigurare medicală privată în România - aproximativ 90 LEI/an) + Asigurarea medicală obligatorie: 208 LEI/lună.

 

Taxele au fost stabilite pentru anul 2018 și pot fi modificate conform salariului mediu din România la începutul fiecărui an.

 

B. Pentru cetățenii străini care sosesc la înmatriculare la UPIT după data de 16 octombrie 2020, anul universitar se decalează conform Contractului de înmatriculare la studii.

 

CONTACT:

Biroul Studenți Internaționali

Referent - Dna. Cristina LEMNARU

Tel.: +4.0348.453.334

E-mail: anpregatitor@yahoo.comcristina.lemnaru@upit.ro

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.