Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Admitere Români de pretutindeni

 

Locuri Admitere Licenta

 

Locuri Admitere Masterat

 

Românii de pretutindeni pot beneficia, în învățământul superior de stat din România, de programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba română.

Statul român pune la dispoziție trei tipuri de locuri:

  • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
  • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.
  • locuri  cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români, în conformitate cu prevederile legale, respectiv (între 2900 și 4800 lei/ an universitar la studii de Licență;  2900 lei la studii de Master; între 5000 și 6000 lei la studii de Doctorat).

 

Admitere AN PREGĂTITOR/ LICENȚĂ/MASTER/DOCTORAT/,  candidatul va depune:

  • La Universitatea din Pitești

Adresă poștală: str. Târgu din Vale Nr. 1, Pitești, cod poștal 11040, jud. Argeș, România

 

  • La Ministerul Educației Naționale

              Adresă poștală: Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti

 

 DOSARUL de candidatură cu următoarele documente:

a) cererea de înscriere (vezi Cerere de Înscriere Facultate) -conform formatului elaborat de fiecare instituție de învățământ superior sau Anexa 2 (pentru Albania, Macedonia, Ucraina și Serbia formular tip pus la dispoziție pe site-ul universității sau al Ministerului), după caz;

b) Copia  certificatului de naștere;

c) Copia actului de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate;

d) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini

e) Copia Certificatului de căsătorie, după caz;

f) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3;

g) Copia tradusă (după caz) a diplomei de absolvire a nivelului de învățământ care permite  accesul la următorul nivel de studii:

h) Pentru studii de Licență: Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (conform  Anexei 5 privind Nomenclatorul diplomelor de bacalaureat/echivalente din străinătate, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul  României, activități de învațământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, incluse în Registrul special al organizațiilor care desfășoară activități de învățământ coresp. unui sistem educațional din altă țară), sau, după caz, a deverința pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – copie și traducere legalizată , după caz.

Excepție fac diplomele de bacalaureat emise de Ministerul Educației din Republica Moldova, promoțiile ulterioare anului 2008, care pot fi verificate online;

-  Pentru studii de Masterat: diploma de licență sau echivalenta acesteia;

-  Pentru studii de Doctorat: diploma de master sau echivalenta acesteia;

h) Copii traduse (dupa caz) ale Foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit;

i) Recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;

j) Atestatul de competență lingvistică, nivel minim BI, după caz;

(4) În baza analizei dosarului de candidatură, a criteriilor proprii de selecție, instituțiile de învățământ superior vor realiza admiterea candidaților, pe locurile alocate cu taxa în lei, cu respectarea cifrei de școlarizare aprobate de senatele unviersitare și în functie de capacitatea de școlarizare, 

(5) Școlarizarea românilor de pretutindeni în instituțiile de învățământ menționate la art.3 alin I se face în baza avizului Ministerului Educatiei Nationale,

(6) lnstituțiile de învățământ superior vor transmite la MEN listele candidaților admiși la studii universitare de licență/masterat/doctorat, conform machetei solicitate de MEN.

(7) MEN poate solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare

 

Pentru detalii suplimentare și clarificări privind procedurile de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul de stat din România, Ministerul Educaţiei Naționale pune la dispoziția celor interesați adresele dosarerepmold@edu.gov.ro (pentru tinerii din Republica Moldova), respectiv dosarerompret@edu.gov.ro (pentru românii de pretutindeni din țări învecinate și diaspora).

 

 TAXA DE ȘCOLARIZARE

  • Taxa de școlarizare pentru Românii de pretutindeni este aceeași cu cea a studenților români (între 2900 și 4800 lei/ an universitar la studii de Licență;  2900 lei la studii de Master; între 5000 și 6000 lei la studii de Doctorat)

Taxa de școlarizare se va achita în următorul cont bancar:

BANCA: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ -PITEȘTI

Argeș, Bd. Republicii Nr. 83

SWIFT: RNCB ROBU

IBAN : RO63RNCB0022013617440001 (cont pentru plata în LEI)

TREZORERIA PITEȘTI: RO78TREZ04620F330500XXXX

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Argeș, Str. Târgu din Vale Nr. 1

CUI: 4122183

 

REGLEMENTĂRI

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni  în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 Anexa  nr. 2  la OMEN  nr. 3900/16. 05 .2017

Ordin Nr. 4294 din 29.06.2017 privind aprobarea procedurii de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar și superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri de studii cu taxă în lei, începând cu anul școlar/universitar 2017-2018

 

Contact:
Secretariat Relații Internaționale (Admitere Studenți Internaționali)
Secretară: Liliana BOTOFEI
Tel.: +4.0348.453.108;
Email: international@upit.ro

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.