Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Dosar de înscriere

IMPORTANT

 • Orice document original emis în altă limbă decât română, franceză sau engleză trebuie obligatoriu tradus într-una dintre aceste 3 limbi și legalizat. Traducerea legalizată în original va fi inclusă în dosarul de aplicare.
 • Pentru orice document original emis în limba română, engleză sau franceză, se va transmite copia legalizată.

 

DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI MEDICALE

 

Denumirea documentului   Cerințe legale

  Certificatul de naștere

Copie tradusă și legalizată (în limba română, engleză sau franceză)

  Carte de identitate

Copie tradusă și legalizată (în limba română, engleză sau franceză)

  Pașaportul

Copie paginile 1, 2 și 3
Atenție: Pașaportul trebuie să aibă o valabilitate de minimum 6 luni la data de 1 octombrie

  Dovada schimbării numelui (dacă este cazul)

Copie tradusă și legalizată (în limba română, engleză sau franceză)

Declarația pe propria răspundere privind asumarea identității culturale române

Declarația poate fi autentificată de una dintre următoarele instituții:

a) Misiunea diplomatică a României în statul de origine
b) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (descarcă aici
Anexa 3)

Cetățenii din Republica Moldova și Românii de Pretutindeni care dețin cetățenia română cu domiciliul în străinătate nu completează Anexa 3

  Certificat medical care atestă faptul că aplicantul nu suferă de:

 • boli contagioase
 • alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

ATENȚIE: Acest document NU este necesar pentru candidații la programele de doctorat

Emis în limba română/engleză/franceză

Persoanele din Regiunea Transnistreană nu prezintă această adeverință

 

DOCUMENTE DE STUDII

 

Denumirea documentului   Cerințe legale

  Cerere de înscriere (pentru Albania, Macedonia, Ucraina și Serbia)

Se va completa Anexa 2 (descarcă aici Anexa 2)

  Diploma de Bacalaureat sau echivalent (adeverința*)

Diploma trebuie să ateste promovarea examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (vezi Anexa 6)

Diploma trebuie însoțită de notele obținute la Bacalaureat și Foile Matricole corespunzătoare

Copie legalizată sau copie și traducere legalizate în română/engleză/franceză*

  Candidații la programele de studii de masterat trebuie să mai includă și:

 • Diploma de Licenţă sau echivalentă (adeverința*)

  Candidații la programele de studii de doctorat trebuie să mai includă și:

 • Diploma de Licenţă sau echivalentă (adeverința*)
 • Diploma de Masterat/studii aprofundate

Diploma trebuie însoțită de:

 • notele obținute la Examenul de Licență (și Masterat, după caz)
 • Foile Matricole corespunzătoare

Copie legalizată sau copie și traducere legalizate în română/engleză/franceză*

  Foaia matricolă/Supliment la diplomă aferent tuturor studiilor efectuate (sau adeverință*)

Din foaia matricolă/suplimentele la diplomă trebuie să rezulte mediile anilor de studiu.

Copii legalizate sau copii și traduceri legalizate în română/engleză/franceză*

    Dovada studierii limbii române

Nivel minim – B1 (Cadrul European Comun de Referință) pentru toate cele 4 competente:

 • scris
 • citit
 • ascultat
 • vorbit

Documentul poate fi emis de:

a) o instituție de învățământ acreditată din aceste țări
b) misiunile diplomatice ale României în aceste țări

→ Pentru Bulgaria, Serbia și Ungaria se solicită dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din aceste țări sau de misiunile diplomatice ale României în aceste țări, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România.

  Pentru candidații la programele de studii de teologie:

 • Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte

Copii legalizate sau copii și traduceri legalizate în română/engleză/franceză*

  Declaraţie de consimţământ și notă de informare privind prelucarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Vezi Anexa 5

  Adeverinţă din care să rezulte dacă a ocupat sau nu un loc subvenționat de la bugetul de stat la un alt program de licență/master/doctorat în derulare/absolvit în România

Adeverința va fi furnizată în original (eliberată de instituția respectivă, după caz)

  Programe de studii de licență sau masterat: 

 • Eseu motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive

  Programe de studii de doctorat:

 • Curriculum Vitæ
 • Lisă de lucrări publicate

Eseul va fi redactat în funcție de cerințele specifice ale facultății pentru care candidatul aplică

ATENȚIE: Pentru programele de doctorat – NU se vor accepta decât Curriculum Vitæ si Lista de lucrări semnate de către candidat !

  Alte documente specifice profilului solicitate de facultate

Vă rugăm să consultați site-ul facultății alese și/sau să luați legătura cu Responsabilul Programului pentru Românii de Pretutindeni: liliana.mihai@upit.ro

  * ATENȚIE: Adeverințele se admit numai pentru absolvenții anului curent care nu au intrat încă în posesia diplomei.

  Acestea trebuie:

 • semnate și/sau ștampilate
 • emise de instituția la care s-a susținut examenul
 • să menționeze promovarea examenului susținut
 • să menționeze rezultatele ce vor fi înscrise pe viitoarea diplomă

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.