Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2019-2020

 

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedoromâni, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil  sau reședința în străinătate. 

 

În învățământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:

a) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România. Studiile se vor derula exclusiv în limba română.

b) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România. Studiile se vor derula exclusiv în limba română. 

Admiterea românilor de pretutindeni care aplică pe locurile bugetate și care nu fac dovada cunoașterii limbii române la nivel minim B1, se realizează astfel: depun dosarul la instituția de învățământ la studii de licență/master/doctorat, universitatea realizează selecția, iar dacă sunt admiși trebuie să confirme locul de studii. Cu Aprobarea de Școlarizare MEșC se va realiza înscrierea, în anul universitar 2019-2020, la Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini la una dintre instituțiile de învățământ superior organizatoare de an pregătitor, urmând a continua studiile în ciclul de studii la care a fost admis, începând cu anul universitar 2020-2021.

 

Pentru a studia într-o limbă străină, candidații trebuie să plătească taxa de școlarizare, în aceleași condiții financiare ca și cetățenii români. Înscrierea în învățământul superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri cu taxă în lei, se face în baza prevederilor ordinului MEN nr. 4294/29.06.2017.

 

Pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 se aplică prevederile Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni  în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, Anexa  nr. 2  la OMEN  nr. 3900/16.05.2017.

 

Candidații se pot adresa Universității din Pitești, direct la facultățile pentru care optează.

Calendarul admiterii la Universitatea din Pitești: https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere2019

 

Numărul de locuri disponibile pentru Românii de Pretutindeni în anul universitar 2019-2020, poate fi consultat mai jos:

  

 

FACULTATEA

Programe de Licență

Nr. locuri CU BURSĂ

Programe de Licență

Nr. locuri FĂRĂ BURSĂ

Programe de Master

Nr. locuri CU BURSĂ

Programe de Master

Nr. locuri FĂRĂ BURSĂ

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

2

1

2

2

Facultatea de Științe Economice și Drept

2

1

2

2

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

2

1

2

1

Facultatea de Mecanică și Tehnologie

2

1

2

1

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

1

1

2

1

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

1

1

2

1

 

ȘCOLI DOCTORALE

1 Loc CU BURSĂ

1 loc FĂRĂ BURSĂ

                                                                                                        

                                                                                                  

DOSARUL de înscriere la programele de studii de LICENȚĂ/Program pregătitor de limba română pentru cetățenii români cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere (descarcă aici Cerere de Înscriere Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte; Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie; Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică; Facultatea de Științe Economice și Drept):  pentru Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Israel, Ungaria, Diaspora sau Anexa 2 (descarcă aici Anexa 2) pentru Albania, Macedonia, Ucraina și Serbia;

b) Copia certificatului de naștere - tradusă în limba română, engleză sau franceză, după caz.

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d) Copia Cărții de Identitate - tradusă în limba română, engleză sau franceză, după caz;

e) Copia certificatului de căsătorie, după caz – tradusă în limba română, engleză sau franceză, după caz;

f) Declarația pe proprie răspundere, privind asumarea identității culturale române, autentificată fie de misiunea diplomatică a României în statul de origine, fie de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, conform (descarcă aici Anexa 3) metodologiei. Cetățenii din Republica Moldova și Românii de Pretutindeni care dețin cetățenia română cu domiciliul în străinătate nu completează Anexa 3;

g) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, conform (descarcă aici Anexa 5) – tradusă în limba română, engleză sau franceză, după caz;

h) Pentru Bulgaria, Serbia și Ungaria se solicită dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din aceste țări sau de misiunile diplomatice ale României în aceste țări, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România;

i) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite - traduse în limba română, engleză sau franceză, după caz;

j) Copie recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz - tradusă în limba română, engleză sau franceză, după caz;

k) Alte documente solicitate de instituția de învățământ superior de stat, conform propriei  metodologii de admitere, după caz.

 

DOSARUL de înscriere la programele de studii de MASTER și DOCTORAT

Candidații trebuie să depună actele menționate în metodologia de admitere, proprie fiecărei instituții de învățământ superior și vor fi transmise în conformitate cu procedurile stabilite de acestea, pe locurile alocate românilor de pretutindeni.

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/admitere-fsefi

FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2/admitere-fmt-2

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAŢII ŞI CALCULATOARE: 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ŞI DREPT: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-economice-si-drept-1/admitere11

FACULTATEA DE ȘTIINȚE AL EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiintele-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie-2/admitere-licentamaster-fsessp1/admitere-2019-2020

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-teologie-litere-istorie-si-arte/admitere-ftlia

COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR: https://www.upit.ro/_document/33067/pliantcolegterupit_2019.pdf

 

______________________________

Nu se percep taxe de înscriere/înmatriculare/procesare dosar/testare competențe lingvistice/admitere doctorat/probe specifice de aptitudini la studii superioare pentru candidații români de pretutindeni.

 

 Facultățile vor publica pe site, pe pagina ADMITERE, listele cu candidații declarați admiși.

Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studii, prin depunerea documentelor de studii în original în perioada de înmatriculare și a formularului completat din metodologia în vigoare (descarcă aici Anexa 4la instituția de învățământ superior.

Pentru detalii suplimentare și clarificări privind procedurile de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul de stat din România, Ministerul Educaţiei și Cercetării pune la dispoziția celor interesați adresele: dosarerepmold@edu.gov.ro (pentru tinerii din Republica Moldova), respectiv dosarerompret@edu.gov.ro (pentru românii de pretutindeni din țări învecinate și diaspora).

 

Cetățenii străini cu origini românești trebuie să intre în România cu VIZĂ DE STUDII și au obligația să își depună dosarul la Serviciul pentru Imigrări pentru obținerea dreptului de ședere legal în România în scop de studii (PERMIS DE ȘEDERE pe toată perioada studiilor). Studentul se înmatriculează la facultate prin depunerea documentelor în original și a Aprobării de Școlarizare.

 

A. Documente necesare în vederea întocmirii dosarului pentru eliberarea permisului de ședere la studii:

 Adeverință (Anexă) completată cu numele cetățeanului străin respectiv, conform datelor din pașaport, și Model de completare pentru Facultăți

 

 

REGLEMENTĂRI

Ordin Nr. 4107 din 06.07.2018, privind scutirea de la plata taxelor de înscriere, procesare dosar, îmatriculare, testare competențe lingvistice, susținere concurs de admitere la doctorat și probe specifice de aptitudini a candidaților la bursele oferite de statul român

Ordin MEN Nr. 4858 din 05.09.2017, privind aprobarea condițiilor de promovare și mobilitate academică internă  a bursierilor statului român înmatriculați la studii în instituțiile de învățământ superior de stat din România

Ordin Nr. 4294 din 29.06.2017, privind aprobarea procedurii de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar și superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri de studii cu taxă în lei, începând cu anul școlar/universitar 2017-2018

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni  în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, Anexa  nr. 2  la OMEN  nr. 3900/16.05.2017

 

 

CONTACT:

Secretar - Relații Internaționale (Admitere Români de Pretutindeni)

Dna. Liliana MIHAI

Tel.: +4.0348.453.108; E-mail: liliana.mihai@upit.ro

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.