Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

STRUCTURA LIMBII ROMÂNE ACTUALE

 

 

Prezentare

 

 

Plan de învățământ

 

 

Competențe

 

 

 

Cariere

 

 

 

Admitere

 

Prezentare

 

 

 

Durata studiilor/ numărul de credite

2 ani / 120 credite transferabile

 

Obiective principale

Programul de masterat Structura limbii române actuale se constituie ca ciclul al II-lea de aprofundare a studiilor de licență în specialitatea limba și literatura română. Programul are ca obiectiv principal completarea și aprofundarea competențelor de specialitate în problemele limbii, nu ca o identificare și completare a bazei de date, ci ca o explorare și participare la rezolvarea principalelor probleme pe care cercetarea le ridică. Sub acest aspect, se disting, de fapt, două direcții: de a se pregăti pentru admiterea la studiile universitare de doctorat și de a se angaja în munca de cercetare științifică, ce presupune tocmai achiziționarea acestor abilități investigatoare. Totuși, pregătirea fundamentală în cadrul masteratului oferă cursanților în primul rând baza formării filologice, în vederea ocupăruu posturilor didactice din învățământul liceal.

 

Date de contact

Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte (LINK catre prezentarea lui)

Persoana de contact: lect.univ.dr. Adina DUMITRU

Telefon: 0040 348 453 300

E-mail: adina.elena.dumitru@gmail.com

 

Doctorat în domeniu

Doctorat în filologie

 

Competențe

 

 

 

Cariere

Programul de masterat Structura limbii române actuale actuale le oferă absolvenților pregătire pentru cariere în diverse domenii ale culturii precum:

- învățământ liceal (prin înscriere la modulul pedagogic, )

- cercetare în domeniul filologic

- traducere

- editare de carte

- mass-media,

 atât în instituții private, cât și în instituții de stat.

 

Admitere

Metodologie de admitere (link)

Perioada

Sesiunea iulie (link catre pagina cu admitere)

Sesiune septembrie (link catre pagina cu admitere)

 

Documente necesare

  • dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere);
  •  fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere);
  •  2 fotografii tip buletin;
  • diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei din anul in curs, care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor);
  • candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta: copia diplomei de licenţă / absolvire sau a adeverinţei înlocuitoare; - adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă la altă facultate; copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.
  • foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);
  • certificat de naştere (original + copie);
  • cartea de identitate (original + copie)

Organizarea admiterii

Admiterea se desfășoară în 2 etape:

  • etapa I – interviu oral într-una din limbile din cadrul domeniului de master - notat cu ADMIS/RESPINS;
  • etapa a II-a – evaluarea dosarului pe baza căruia se calculează media de admitere rezultată din media la examenul de licență (50%) și media multianuală a anilor de studii (50%).
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.