Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

 

PREZENTAREA

PROGRAMULUI  DE STUDII DE LICENȚĂ

ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT  [A.M.S]

 

ARGUMENT

Specializarea Asistență managerială și secretariat pregătește asistenți manageri, secretari cu studii superioare, secretari/e și șefi/e de birou, consilieri în probleme de informare și documentare, arhiviști ai instituțiilor, inspectori de specialitate în cadrul birourilor de resurse umane, secretari în cadrul birourilor de relații cu publicul pentru instituțiile de stat și pentru firmele private.

Programul îşi propune ca viitorii absolvenţi să-şi însuşească ansamblul cerinţelor actuale ale acestor profesii prin:  utilizarea calculatorului în editarea de texte şi pentru baze de date; cunoaşterea principiilor de organizare și mânuire a documentelor; cunoaşterea si utilizarea a 1-2 limbi de circulaţie internaţional; cunoştinţe generale de statistică şi contabilitate; abilităţi de comportament în relaţiile cu publicul. 

Disciplinele studiate vor oferi studenților o pregătire interdisciplinară performantă, urmărind formarea unor competențe teoretice dar și practice, favorabile inserției pe piața muncii. În acest sens vor fi studiate noţiuni teoretice de birotică, management şi marketing într-o organizaţie, noţiuni de drept administrativ şi comercial. De asemenea vor fi exersate activităţi practice de secretariat: tehnici de secretariat, funcţiile secretariatului modern, organizarea şi prelucrarea arhivei contemporane, elemente de protocol, norme româneşti de drept administrativ şi comercial. 

 

Programul de licență ASISTANȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT  [A.M.S.] a fost acreditat de către ARACIS, conform  HG   966/29.01.2011.

 

COORDONATOR PROGRAM:lect. univ. dr. Silvia Ciornei

 

I. SCOPUL programul de licență „ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT”  -

Obiectivul central al programului de licență îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de asistență managerială în vederea gestionării eficiente a activității de birou. Participanții vor obține o diplomă în domeniul asistentei manageriale si de secretariat.

 

II. COMPETENȚE OFERITE DE PROGRAMUL  DE  LICENȚĂ „ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT”

 

COMPETENŢE PROFESIONALE:

1. Utilizarea conceptelor si principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice si/sau private;

2.  Identificarea si aplicarea dispozitiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv initierea si formularea de propuneri de acte normative si/sau administrative;

3. Comunicarea orală și scrisă, în limba programului de studii și într-o limbă de circulație

Internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate;

4. Aplicarea tehnicilor și instrumentelor procedurale specifice activităților de secretariat și asistare a managerului cu utilizarea tehnologiei informației și comunicației (TIC);

5. Utilizarea cunoștințelor de specialitate necesare în organizarea diverselor manifestări profesionale;

6. Elaborarea, implementarea și evaluarea de programe și proiecte diverse, inclusiv cu atragerea de fonduri europene.

 

 

 

III. PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Plan de invatamant 2016-2017

 

IV. FISE DISCIPLINE

Fise discipline 2016-2017

FIȘE DISCIPLINE 2018-2019

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.