Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

SESIUNE EVALUARE

INGINERIA MEDIULUI                                                                               An univ. 2019/2020

Sesiunea de evaluări finale semestrul II

 

15.06.2020 - 05.07.2020

anul de studii    I

 

 

Nr. crt

Denumire disciplina

Data

Ora

Sala

Cadru didactic titular şi asistent

Numele si prenumele

1

Termodinamică (E)

 

18.06.20

10.00

 

Fianu Sorin
Oprescu Benedict

2

Elemente de inginerie mecanică 2 (E)

26.06.20

10.00

 

Bărbuceanu Mircea
Șuțan Claudiu

3

Algebră lin.,  geometrie analit. și difer. (E)

15.06.20

14.00

 

Dumitrache Mihaela
Gheldiu Camelia

4

Chimie 2 (Chimie organică) (E)

 

22.06.20

10.00

 

Topală Carmen Mihaela
Tătaru Diana

5

Teoria cunoașterii științifice (C)

 

08.06.20

10.00

 

Oprescu Benedict
Fianu Sorin

6

Limba engleză 2 (C)

 

03.06.20

13.00

 

Moise Andreea Irina
Mincă Nicoleta

7

Limba franceză 2 (C)

 

 

 

 

 

8

 

Educație fizică  2 (V)

10.06.20

10.00

 

Vișan Paul Florinel

 

anul de studii    II  

Nr. crt

Denumire disciplina

Data

Ora

Sala

Cadru didactic titular şi asistent

Numele si prenumele

1

Grafică asistată de calculator (E+V)

16.06.20201

12:00

 

Lect. Univ. Dr. Popa Claudia

2

Teoria probabilitatilor si statistica matematica (E)

02.07.2020

12:00

 

Conf. Univ. Dr. Ing. Balcau Costel
As. Univ Dr. Diaconu Crina

3

Electronică (E)

 

25.06.2020

15:00

 

Prof. Univ. Dr. Stănescu Constantin

4

Chimia mediului II (Poluanți chimici, metode de depoluare)(E)

29.06.2020

12:00

 

Lector Univ. Valeca Cristina – Monica
Conf. Ion Iosub

5

Practică de domeniu (V)

 

 

 

 

 

6

Procese fizice în starecondensată (E)

19.06.2020

12:00

 

Lector. Univ. Dr. Fianu Sorin
Șuțan Claudiu

7

Limba engleză 4 (C)

 

04.06.2020

15:00

 

Lector. Univ. Moise Andreea

8

Limba franceză 4 (C)

 

03.06.2020

10:00

 

Lect. Univ. Dr. Carmen Bîzu
Lect. Univ. Dr. Silvia Boncescu

9

 

Educație fizică  4 (V)

10.06.2020

12:00

 

Asistent Univ. Vișan Paul - Florinel

 

Anul de studii III

Nr. crt

Denumire disciplina

Data

Ora

Sala

Cadru didactic titular şi asistent

Numele si prenumele

 

1

Reglem. legislative și tehnice în protecția mediului (C)

 

11.06.2020

 

14⁰⁰

 

 

Popescu Cristian

 

2

Surse de radiații și tehnici de protecție (E)

 

17.06.2020

 

12⁰⁰

 

 

Șuțan Claudiu

 

3

Fenomene de transfer și operații unitare (E)

 

01.07.2020

 

10⁰⁰

 

 

Bărbuceanu Mircea

 

4

Vibrații și poluare sonoră (E)

 

26.06.2020

 

10⁰⁰

 

 

Pârlac Sebastian

5

Practică 2 (V)

 

 

 

 

6

Meteorologie (E)

22.06.2020

11⁰⁰

 

Giosanu Daniela

 

7

Gestiunea integrată a deșeurilor (C)

 

08.06.2020

 

12⁰⁰

 

 

Fianu Sorin

8

Îmbunătățiri funciare (C)

02.06.2020

12⁰⁰

 

Marian Mădălina

 

Anul de studii IV

Nr. crt

Denumire disciplina

Data

Ora

Sala

Cadru didactic titular şi asistent

Numele si prenumele

1

Energii neconvenționale (E)

22.06.2020

09:00

 

Cicerone Marinescu

2

Practică pt lucrarea de diplomă (V)

01.07.2020

10.00

 

Oprescu Benedict

3

Ecoetică (C)

01.06.2020

15:00

 

Zarioiu Cristina

4

Bioinginerie (E)

18.06.2020

11:00

 

Giosanu Daniela

5

Securitate nucleară (E)

15.06.2020

10:00

 

Șutan Claudiu

6

Metodologia elaborării proiectelor de finanțare (C)

26.05.2020

09:00

 

Chirleșan Georgeta

 

 

ENERGETICA ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE                                           An univ. 2019/2020
Anul de studii    I
Sesiunea de evaluări finale semestrul II 15.06.2020 - 05.07.2020


Nr. crt

Denumire disciplina

Data

Ora

Sala

Cadru didactic titular şi asistent

Numele si prenumele

1

Matematici speciale (E)

Joi 18.06.2020

 

12:00

 

On-line

Lect.Univ. Macarie Vasile Marius Lect.Univ. Popescu Marin Nicolae

2

Grafică asistată de calculator (E)

Luni 15.06.2020

 

12:00

 

On-line

Conf. Univ.Dr. Marian Mădălina Lect.Univ.Dr. Fianu Sorin

3

Statistica și prelucrarea datelor experimentale (C)

Vineri 12.06.2020

 

12:00

 

On-line

Lect.Univ.Dr. Fianu Sorin Conf.Univ.Dr. Oprescu Benedict

4

Fizică (E)

Miercuri 01.07.2020

 

12:00

 

On-line

Conf.Univ.Dr. Oprescu Benedict Lect.Univ.Dr. Fianu Sorin

 

5

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare (C)

 

Vineri 05.06.2020

 

12:00

 

On-line

 

Lect.Unic.Dr. Stefan Florentina-Alina As.univ.Dr. Diaconu Maria Crina

6

Mecanică (E)

Miercuri 24.06.2020

 

12:00

 

On-line

 

Lect. Univ.Dr Barbuceanu Mircea

7

Economie generală (E)

Marti 02.06.2020

 

18:00

 

On-line

 

Prof. Univ. Dr. Habil. Savoiu Gheorghe

8

Limba engleză 2 (C)

Marti 19.05.2020

 

14:00

 

On-line

Lect. Univ Minca Nicoleta Florina Lect.Univ.Dr. Moise Andreea

9

Educație fizică 2 (V)

Marti
09.06.2020

12:00

On-line

Lect.Univ. Rada Larisa

 

 

Nr. crt

Denumire disciplina

Data

Ora

Sala

Cadru didactic titular şi asistent

Numele si prenumele

1

Metode numerice (C)

12.06.2020

16:00

 

Deaconu Laurențiu

2

Fizică (E)

04.07.2020

16.00

 

Șuțan Claudiu

3

Bazele termodinamicii (E)

15.06.2020

16:00

 

Fianu Sorin

4

Optoelectronică (E)

23.06.2020

14:00

 

Stănescu Constantin

5

Transfer de căldură și masă (E)

01.06.2020

14:00

 

Șutan Claudiu

6

Utilizarea energiei apelor (E)

26.05.2020

16:00

 

Chirleșan Georgeta

7 Dezvoltare durabilă (C) 10.06.2020 10.00   Bărbuceanu Mircea
8 Limba engleză 19.05.2020 12.00   Mincă Nicoleta
9 Educație fizică       Rada Larisa

Anul de studii    III

Nr. crt

Denumire disciplina

Data

Ora

Sala

Cadru didactic titular şi asistent

Numele si prenumele

1

Surse regenerabile/Energii neconventionale (C)

05.06.2020

09:00

 

Lector dr. Marinescu Cicerone

2

Producerea energiei electrice și termice în CTE (E)

29.06.2020

10:00

 

Lector dr. Preda Marin

3

Partea electrică a centralelor și stațiilor (E)

25.06.2020

10:00

 

Dr. ing. Ghiță Gabriel

 4

Rețele electrice (E)

 

15.06.2020

10:00

 

Ș.l.dr.ing. Iorgulescu Mariana

5

Practică de specialitate (C)

 

-

-

 

Lector dr. Marinescu Cicerone

6

Bazele teoriei reactoarelor nucleare (E)

22.06.2020

17:30

 

Dr. ing. Csaba Roth

7

Dozimetrie și radioprotecție (E)

 

18.06.2020

10:00

 

Lector dr. Șuțan Claudiu

Anul de studii IV

Nr. crt

Denumire disciplina

Data

Ora

Sala

Cadru didactic titular şi asistent

Numele si prenumele

1

Ingineria și tehnologia reactoarelor nucleare (E)

03.06.

14:00

 

Dumitru Chirlesan
Fianu Sorin

2

Sisteme în centralele nuclearo-electrice (E)

08.06

17:00

 

Constantin Marian

3

CNE avansate; reactorul ALFRED; instalații de testare (E)

10.06

17:00

 

Diaconu Daniela
Sorin Fianu

4

Tehnologii nucleare nonenergetice  (E)

01.06

10:00

 

Malinovschi Viorel
Fianu Sorin

5

Management (E)

 

05.06

12:00

 

Valeca Monica

6

Practica III  (Pregătire lucrare licență) (C)

29.05

10:00

 

Barbuceanu Mircea

7

Surse tehnologice de poluare a mediului  (C)

27.05

12:00

 

Anghel Sorin

8

Gestiunea deșeurilor nucleare (C)

26.05

12:00

 

Fianu Sorin

MASTERAT MATERIALE Şl TEHNOLOGII NUCLEARE                    An univ. 2019/2020

Anul de studii I

Nr.
crt

Denumire disciplina

Data

Ora

Sala

Cadru didactic titular şi asistent Numele si prenumele

1

Sisteme de protecţie a mediului la nivelul centralelor nucleare examen

19.06.

17

On-iine

Dr Al Toma Lect dr M Valeca

2

Managementul finanţării proiectelor energetice examen

25.06

17

On-line

Conf.dr.G.Chirlesan

3

Tratate, convenţii şi reglementări
internaţionale
examen

16.06.

17

On-line

Lect dr M Valeca Prof dr S Valeca

4

Etică şi integritate academică examen

22.06

17

On-line

Conf. Univ.dr. 0. Gruioniu

Anul de studii II
Sesiunea de evaluări finale semestrul 4 + eventuale restante din anul anterior, din semestrul 2
15.06.2020 - 05.07.2020'


Nr.
cri

Denumire disciplina

Data

Ora

Sala

Cadru didactic titular şi asistent

Numele si prenumele

1

Materiale şi dispozitive
optoelectronice
examen

18.06

17

¿i .A u-e

Prof. univ. dr. I IORGA- SIMAN

2

Materiale nucleare examen

16.06

17

 

Prof dr S Valeca

Conf dr G Plaiasu

3

Practica de specialitate

8.06

17

On-line

Lect dr M Valeca

 

Practică pentru elaborarea lucrării de disertație

 

17

On-line

Prof dr S Valeca

Conf dr D Chirlesan

Lect dr M Valeca

 

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.