Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

=======================================================================================================================================================

 Conform Hotărârii Senatului Nr.224/13.07.2017 cu privire la revizia taxelor de şcolarizare și art. 7 din contractul de studii, la înmatriculare se achită prima tranșă din taxa de studii pe anul universitar 2017-2018, în cuantum de 50% din valoarea taxei. 

=======================================================================================================================================================

Telefon: 0348 453 260 FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ ADMITERE 2017


      REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - DUPĂ ÎNSCRIERI - 12 SEPTEMBRIE 2017!

I. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Nr. crt.

PROGRAMUL DE LICENȚĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA ALFABETICĂ

NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE   (SUBVENȚIE / TAXĂ)

1

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

AM_REZULTATE_MEDII

AM_REZULTATE_IN_AȘTEPTARE

AM_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 0 LOCURI

2

KINETOTERAPIE

KINETO_REZULTATE_MEDII

KINETO_REZULTATE_ÎN_AȘTEPTARE

KINETO_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 0 LOCURI

3

TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

TERAPIE_REZULTATE_MEDII

TERAPIE_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 22 LOCURI

4

INFORMATICĂ

INFO_REZULTATE_MEDII

INFO_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 37 LOCURI

5

MATEMATICĂ

MATE_REZULTATE_MEDII

MATE_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 2 LOCURI

6

BIOLOGIE

BIO_REZULTATE_MEDII

BIO_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 38 LOCURI

7

CHIMIE

CHI_REZULTATE_MEDII

CHI_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 35 LOCURI

8

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

ECO_REZULTATE_MEDII

ECO_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 33 LOCURI

9

INGINERIA MEDIULUI

IM_REZULTATE_MEDII

IM_REZULTATE_ALFABETIC

IM_RROMI

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 22 LOCURI

10

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE

ETN_REZULTATE_MEDII

ETN_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 8 LOCURI

#

TAXĂ - 5 LOCURI

11

HORTICULTURĂ

HORTI_REZULTATE_MEDII

HORTI_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 31 LOCURI

12

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

EFS_REZULTATE_MEDII

EFS_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 0 LOCURI

13

SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

SPM_REZULTATE_MEDII

SPM_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 32 LOCURI

 

II. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

SESIUNEA 1-SEPTEMBRIE DE ADMITERE LA MASTERAT

Nr. crt. PROGRAMUL DE MASTERAT LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA ALFABETICĂ LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI MOLDOVA / ROMI 
1 Kinetoterapie și Motricitate Specială KMS_REZULTATE_MEDII KMS_REZULTATE_ALFABETIC -
2 Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei - în lb. engleză) TAPI_REZULTATE_MEDII TAPI_REZULTATE_ALFABETIC TAPI_REZULTATE_MOLDOVA
3 Modelarea, proiectarea si managementul sistemelor software MPMSS_REZULTATE_MEDII MPMSS_REZULTATE_ALFABETIC MPMSS_REZULTATE_MOLDOVA
4 Matematică didactică MD_REZULTATE_MEDII MD_REZULTATE_ALFABETIC -

 

SESIUNEA 2-SEPTEMBRIE (COMPLETARE LA SESIUNEA 1-IULIE) DE ADMITERE LA MASTERAT

Nr. crt. PROGRAMUL DE MASTERAT LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA ALFABETICĂ LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI MOLDOVA / ROMI 
1 BIOLOGIE MEDICALĂ BIO_REZULTATE_MEDII BIO_REZULTATE_ALFABETIC -
2 MONITORIZAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI MPM_REZULTATE_MEDII MPM_REZULTATE_ALFABETIC -
3 MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE MTN_REZULTATE_MEDII MTN_REZULTATE_ALFABETIC -
4 TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ TDD_REZULTATE_MEDII TDD_REZULTATE_ALFABETIC -
5 PROTECȚIA PLANTELOR PP_REZULTATE_MEDII PP_REZULTATE_ALFABETIC -
6 PERFORMANȚĂ ÎN SPORT PS_REZULTATE_MEDII PS_REZULTATE_ALFABETIC

-

7 ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE AMCE_REZULTATE_MEDII AMCE_REZULTATE_ALFABETIC -
8 ORGANIZARE ȘI CONDUCERE ÎN SPORT OCS_REZULTATE_MEDII OCS_REZULTATE_ALFABETIC -
9 SPORT, TURISM ȘI ACTIVITĂȚI DE TIMP LIBER STATL_REZULTATE_MEDII STATL_REZULTATE_ALFABETIC -

 

!!! Precizare: Perioada de înscrieri şi înmatriculări se prelungeşte până la 25 septembrie 2017 pentru locurile care vor rămâne libere după 16 septembrie 2017!

 

 

SESIUNEA 1-16 SEPTEMBRIE 

LOCURI DISPONIBILE!

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 -

 

Nr. crt.

Domeniul de licență

Programul de studii de licență / specializarea

LOCURI la Buget (fără taxă)

LOCURI cu Taxă

Total LOCURI

1

Știința Sportului și Educației Fizice

Kinetoterapie și Motricitate Specială

0

9

9

2

Psihologie

Terapie Ocupațională

0

35

35

3

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie Fizică şi Sportivă

0

18

18

4

Educaţie Fizică şi Sport

Sport şi Performanţă Motrică

0

39

39

5

Biologie

Biologie

0

47

47

6

Chimie

Chimie

11

35

46

7

Știința Mediului

Ecologie și Protecția Mediului

0

35

35

8

Informatică 

Informatică 

0

46

46

9

Matematică 

Matematică 

2

4

6

10

Ingineria Mediului

Ingineria Mediului

0

28

28

11

Inginerie Energetică

Energetică și Tehnologii Nucleare

18

5

23

12

Horticultură

Horticultură

7

34

41

13

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ - 5 5
14 Chimie medicală Chimie

-

25

25

CALENDARUL CONCURSULUI de ADMITERE la PROGRAMELE DE LICENȚĂ PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 ! 

 

II. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Nr. crt. PROGRAMUL DE MASTERAT LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA ALFABETICĂ LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI MOLDOVA / ROMI 
1 BIOLOGIE MEDICALĂ BIO_REZULTATE_MEDII BIO_REZULTATE_ALFABETIC

CANDIDAȚI_ROMI

2 MONITORIZAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI MPM_REZULTATE_MEDII MPM_REZULTATE_ALFABETIC -
3 MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE MTN_REZULTATE_MEDII MTN_REZULTATE_ALFABETIC -
4 TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ TDD_REZULTATE_MEDII TDD_REZULTATE_ALFABETIC -
5 PROTECȚIA PLANTELOR PP_REZULTATE_MEDII PP_REZULTATE_ALFABETIC -
6 PERFORMANȚĂ ÎN SPORT PS_REZULTATE_MEDII PS_REZULTATE_ALFABETIC

CANDIDAȚI_MOLDOVA

7 ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE AMCE_REZULTATE_MEDII AMCE_REZULTATE_ALFABETIC -
8 ORGANIZARE ȘI CONDUCERE ÎN SPORT OCS_REZULTATE_MEDII OCS_REZULTATE_ALFABETIC -
9 SPORT, TURISM ȘI ACTIVITĂȚI DE TIMP LIBER STATL_REZULTATE_MEDII STATL_REZULTATE_ALFABETIC -

 

LOCURI DISPONIBILE! PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 -

 

Nr. crt.

Domeniul de licență

Programul de studii universitare de masterat

LOCURI la Buget (fără taxă)

LOCURI cu Taxă

Total LOCURI

 1

Știința Sportului și Educației Fizice

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități

10

40

50

2

Știința Sportului și Educației Fizice

Performanţă în sport

0

31

31

3

Știința Sportului și Educației Fizice

Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare

0

40

40

4

Știința Sportului și Educației Fizice

Organizare şi conducere în sport

0

39

39

5

Știința Sportului și Educației Fizice

Sport turism şi activităţi de timp liber

13

35

48

6

Biologie

Biologie medicală

0

19

19

7

Știința Mediului (interdisciplinar cu domeniile Biologie și Horticultura)

Monitorizarea și Protecția Mediului

0

34

34

8

Informatică 

Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei (Advanced techniques for information processing - în limba engleză)

14

86

100

9

Informatică 

Modelarea, proiectarea si managementul sistemelor software

* (concurs comun cu 8. Informatică)

* (concurs comun cu 8. Informatică)

* (concurs comun cu 8. Informatică)

10

Informatică 

Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei

* (concurs comun cu 8. Informatică)

* (concurs comun cu 8. Informatică)

* (concurs comun cu 8. Informatică)

11

Matematică 

Matematică didactică

12

88

100

12

Matematică 

Matematică aplicată

* (concurs comun cu 11. Matematică)

* (concurs comun cu 11.Matematică)

* (concurs comun cu 11. Matematică)

13

Științe Inginerești Aplicate

Materiale și tehnologii nucleare

0

24

24

14

Ingineria Mediului

Tehnologii pentru dezvoltare durabilă

4

45

49

15

Horticultură

Protecția plantelor

0

45

45 

 

 

CALENDARUL CONCURSULUI de ADMITERE la PROGRAMELE DE MASTERAT PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 ! 

ACTE DE ÎNSCRIERE LA MASTERAT! 

    Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat de la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică sunt:

a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs);

b) fişa conţinând datele personale ale candidatului (pusă la dispoziţie candidaţilor la înscriere) completată şi semnată de candidat);

c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere);

d) 2 fotografii tip buletin;

e) diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta: - copia diplomei de licenţă / absolvire sau a adeverinţei înlocuitoare; - adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă la altă facultate; - copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.

f) foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);

g) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);

h) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);

i) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;

j) diploma de bacalaureat și foaia matricolă (original);

k) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);

l) certificat de competenţă lingvistică pentru candidaţii care se înscriu la cursurile cu predare în limba engleză/franceză;

m) aviz medical eliberat de medicul de familie;

n) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

 

 

 

 

## 31 IULIE FȘEFI

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - DUPĂ ÎNMATRICULĂRI - 31 IULIE 2017

 

I. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Nr. crt.

PROGRAMUL DE LICENȚĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA ALFABETICĂ

NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA 1-16 SEPTEMBRIE (SUBVENȚIE / TAXĂ)

1

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

AM_REZULTATE_MEDII

AM_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 0 LOCURI

2

KINETOTERAPIE

KINETO_REZULTATE_MEDII

KINETO_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 9 LOCURI

3

TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

TERAPIE_REZULTATE_MEDII

TERAPIE_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 35 LOCURI

4

INFORMATICĂ

INFO_REZULTATE_MEDII

INFO_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 46 LOCURI

5

MATEMATICĂ

MATE_REZULTATE_MEDII

MATE_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 2 LOCURI

#

TAXĂ - 4 LOCURI

6

BIOLOGIE

BIO_REZULTATE_MEDII

BIO_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 47 LOCURI

7

CHIMIE

CHI_REZULTATE_MEDII

CHI_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 11 LOCURI

#

TAXĂ - 35 LOCURI

8

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

ECO_REZULTATE_MEDII

ECO_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 35 LOCURI

9

INGINERIA MEDIULUI

IM_REZULTATE_MEDII

IM_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 28 LOCURI

10

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE

ETN_REZULTATE_MEDII

ETN_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 18 LOCURI

#

TAXĂ - 5 LOCURI

11

HORTICULTURĂ

HORTI_REZULTATE_MEDII

HORTI_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 7 LOCURI

#

TAXĂ - 34 LOCURI

12

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

EFS_REZULTATE_MEDII

EFS_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 18 LOCURI

13

SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

SPM_REZULTATE_MEDII

SPM_REZULTATE_ALFABETIC

SUBVENȚIE - 0 LOCURI

#

TAXĂ - 39 LOCURI

 

       În atenția candidaților ADMIȘI LA SUBVENȚIE (FĂRĂ TAXĂ) DUPĂ ÎNMATRICULĂRI prin trecere de la taxă la subvenție pe listele din 31 iulie 2017!      

     * Restituirea primei tranșe din taxa de școlarizare se va realiza prin depunerea unei cereri în acest sens în perioada 1-15 septembrie la secretariatul Facultății de Științe, Ed. Fizică și Informatică!     

 

 

## 25 IULIE FȘEFI

     REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - 25 IULIE 2017

I. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Nr. crt. PROGRAMUL DE LICENȚĂ LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN ORDINEA ALFABETICĂ LISTA CANDIDAȚILOR ÎN AȘTEPTARE / RESPINȘI
1 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ AM_REZULTATE_MEDII AM_REZULTATE_ALFABETIC

AM_IN_ASTEPTARE

AM_RESPINȘI

2 KINETOTERAPIE KINETO_REZULTATE_MEDII KINETO_REZULTATE_ALFABETIC KINETO_IN_ASTEPTARE
3 TERAPIE OCUPAȚIONALĂ TERAPIE_REZULTATE_MEDII TERAPIE_REZULTATE_ALFABETIC -
4 INFORMATICĂ INFO_REZULTATE_MEDII INFO_REZULTATE_ALFABETIC -
5 MATEMATICĂ MATE_REZULTATE_MEDII MATE_REZULTATE_ALFABETIC MATE_IN_ASTEPTARE
6 BIOLOGIE BIO_REZULTATE_MEDII BIO_REZULTATE_ALFABETIC -
7 CHIMIE CHI_REZULTATE_MEDII CHI_REZULTATE_ALFABETIC -
8 ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ECO_REZULTATE_MEDII ECO_REZULTATE_ALFABETIC -
9 INGINERIA MEDIULUI IM_REZULTATE_MEDII IM_REZULTATE_ALFABETIC -
10 ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE ETN_REZULTATE_MEDII ETN_REZULTATE_ALFABETIC -
11 HORTICULTURĂ HORTI_REZULTATE_MEDII HORTI_REZULTATE_ALFABETIC -
12 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ EFS_REZULTATE_MEDII EFS_REZULTATE_ALFABETIC

CANDIDAȚI_MOLDOVA

EFS_SPM_RESPINȘI

13 SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ SPM_REZULTATE_MEDII SPM_REZULTATE_ALFABETIC -

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE !

       LICENȚĂ ȘI MASTERAT – SESIUNEA IULIE 2017 -

    - ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI CU TAXĂ SAU ADMIȘI FĂRĂ TAXĂ SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA 27-30 IULIE 2017!

    - CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI CARE NU SE ÎNMATRICULEAZĂ PIERD LOCUL OBȚINUT PRIN CONCURS!

 

IMPORTANT!  ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI "ÎN AȘTEPTARE"   !!

        CANDIDAȚII AFLAȚI PE LISTELE ÎN AȘTEPTARE VOR AVEA POSIBILITATEA DE A FI DECLARAȚI ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULAȚI ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE

DUMINICĂ, 30.07.2017, ORA 13.00, ÎN SALA 7  !!!

        CORPUL CENTRAL AL UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI, ÎN LIMITA LOCURILOR RĂMASE DISPONIBILE DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE ÎNMATRICULĂRI!

 

II. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr. crt. PROGRAMUL DE MASTERAT LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN ORDINEA ALFABETICĂ LISTA CANDIDAȚILOR MOLDOVA / ROMI / ÎN AȘTEPTARE / RESPINȘI
1 BIOLOGIE MEDICALĂ BIO_REZULTATE_MEDII BIO_REZULTATE_ALFABETIC CANDIDAȚI_ROMI
2 MONITORIZAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI MPM_REZULTATE_MEDII MPM_REZULTATE_ALFABETIC -
3 MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE MTN_REZULTATE_MEDII MTN_REZULTATE_ALFABETIC -
4 TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ TDD_REZULTATE_MEDII TDD_REZULTATE_ALFABETIC TDD_RESPINSI
5 PROTECȚIA PLANTELOR PP_REZULTATE_MEDII PP_REZULTATE_ALFABETIC -
6 PERFORMANȚĂ ÎN SPORT PS_REZULTATE_MEDII PS_REZULTATE_ALFABETIC

CANDIDAȚI_MOLDOVA

SPORT_RESPINSI

7 ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE AMCE_REZULTATE_MEDII AMCE_REZULTATE_ALFABETIC -
8 ORGANIZARE ȘI CONDUCERE ÎN SPORT OCS_REZULTATE_MEDII OCS_REZULTATE_ALFABETIC -
9 SPORT, TURISM ȘI ACTIVITĂȚI DE TIMP LIBER STATL_REZULTATE_MEDII STATL_REZULTATE_ALFABETIC -

 


## 23 IULIE FȘEFI

      REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ - ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

REPARTIZAREA ÎN SĂLI A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

23 IULIE 2017

 

CALENDARUL EXAMENELOR DE ADMITERE PENTRU PROBELE ELIMINATORII/ PROBELE PE RAMURI DE SPORT/ PROBELE DE APTITUDINI/ PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ/MASTERAT

REPARTIZAREA LOCURILOR SUBVENȚIONATE - Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 la  FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

 

Download - Eseu motivational FSEFI  

Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de licenţă, masterat şi pentru conversie profesională

Perioada

Activități desfășurate

Înscriere la concurs

Proba de aptitudini

Evaluare proba de concurs (testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive)

Afişare

rezultate

Contestații

Înmatriculări

Afișare rezultate finale

concurs de admitere

depunere

soluționare

SESIUNEA I –  IULIE 2017

10-31 iulie

10-22 iulie

 

23 iulie

 

23/24 iulie

25 iulie

24 de ore de la

27-30 iulie

31 iulie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017

(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

01-16 septembrie

 

01-09 septembrie

 

10 septembrie

10/11 septembrie

12 septembrie

24 de ore de la

 

14-15 septembrie

16 septembrie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

 

03-09.07.2017 - desfășurarea activităților organizatorice și de pregătire a logisticii pentru admitere.

La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini, perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.

Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de masterat (Matematică şi Informatică)

Perioada

Activități desfășurate

Înscriere la concurs

Proba de aptitudini

Probă de concurs

Afişare

rezultate

Contestații

Înmatriculări

Afișare rezultate finale

concurs de admitere

depunere

soluționare

01-16 septembrie

 

01-09 septembrie

 

10 septembrie

10/11

septembrie

12 septembrie

24 de ore de la

 

14-15 septembrie

 

16

septembrie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

 

La programele pentru care nu se organizează probe de aptitudini perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE:

 1. dosar tip mapă (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere)
 2. fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere);
 3. 2 fotografii tip buletin;
 4. diplomă de bacalaureat în original și copie sau diplomă echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, în original și copie);
 5. adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;
 6. copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.
 7. diplomă de licenţă/absolvire în original și copie sau diplomă echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor);
 8. foaia matricolă/Supliment la diplomă, în original și copie;
 9. certificat de naştere, în original și copie;
 10. chitanţa de plată a  taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
 11. acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
 12.  avizul medical cu menţiunea „clinic sănătos” sau adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru efort fizic” la programele de studii de licenţă Kinetoterapie şi motricitate specială, Educaţie fizică şi sportivă, Sport şi Performanţă Motrică (specificaţie asumată de un medic cu specializarea Medicină sportivă).
 13. candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale;
 14. formular de concurs/eseu motivațional completat (cu excepţia candidaţilor la programul de studii de licenţă Asistenţă medicală generală)

PROGRAME ȘI CONDIȚII DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licenţă

Nr. locuri

Condiții de admitere

FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

 Domeniul Biologie

 Biologie -  A / IF3 ani

 70 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 17 locuri

Prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;

- nota la proba la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la care elevul poate opta ȋn conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmată, cu o pondere de 50%.

 Domeniul Chimie

 Chimie A / IF-3 ani

 50 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 15 locuri

Prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;

- nota la proba la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la care elevul poate opta ȋn conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmată, cu o pondere de 50%.

 Domeniul Horticultură

 

 Horticultură A / IF- 4 ani

 50 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 16 locuri

Prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;

- nota la proba la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la care elevul poate opta ȋn conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmată, cu o pondere de 50%.

 Domeniul  Ştiinţa mediului

 

 Ecologie şi protecţia mediului A / IF-3 ani

 50 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 15 locuri

Prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;

- nota la proba la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la care elevul poate opta ȋn conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmată, cu o pondere de 50%.

 Domeniul Ingineria mediului

 

 Ingineria mediului A / IF – 4 ani – 50 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 16 locuri

 

Prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;

- nota la proba la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la care elevul poate opta ȋn conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmată, cu o pondere de 50%.

 Domeniul Inginerie energetică

 

 Energetică şi tehnologii nucleare AP/ IF – 4 ani

 45 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 40 locuri

Prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;

- nota la proba la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la care elevul poate opta ȋn conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmată, cu o pondere de 50%.

 Domeniul Kinetoterapie și motricitate specială

 

 Kinetoterapie şi motricitate specială A / IF-3 ani

 60 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 9 locuri

Prin concurs de admitere organizat în baza documentelor medicale: adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 3 luni de către medicul de familie, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cornice), elecrocardiogramă interpretată de un medic specialist cardiolog, adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”, specificaţie asumată de un medic cu specializarea Medicină sportivă, precum şi în baza unui traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice şi pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

Proba de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive şi traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice sunt eliminatorii și se vor evalua cu calificativul ADMIS/RESPINS.

În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;

- nota la proba la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la care elevul poate opta ȋn conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmată, cu o pondere de 50%.

 Domeniul Psihologie

 

 Terapie ocupaţională AP / IF-3 ani

 60 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 13 locuri

 

Prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;

- nota la proba la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la care elevul poate opta ȋn conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmată, cu o pondere de 50%.

 Domeniul Sănătate

 Asistenţă medicală generală A / IF- 4 ani

 45 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 9 locuri

Prin concurs de admitere, organizat prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs. În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;

- test grilă cu 30 itemi, tip complement simplu, din manualul de Biologie Clasa a XI-a, Editura CORINT EDUCATIONAL, Bucureşti, 2014, Autori: Cristescu D., Sălăvăstru C., Voiculescu B., Niculescu C., Cârmaciu R., ISBN: 978-606-8609-08-9. Aprobat prin OMEC nr. 4742 din 21.07.2006, cu excepţia capitolelor Teme şi aplicaţii, Lucrări practice, cu o pondere de 50%.

 Domeniul Informatică

 Informatică A / IF-3 ani

 100 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 21 locuri

 Informatică (la Râmnicu Vâlcea) AP / IF-3 ani

 30 locuri

Prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 75%;

- nota maximă de la bacalaureat la Matematică sau de la Informatică, cu o pondere de 25%.

În cazul în care candidatul nu a susţinut la bacalaureat nici proba de matematică și nici de informatică, media generală de admitere va fi dată de formula: max{0,75 ´ media_generală_bacalaureat; 5}.

 Domeniul Matematică

 

 Matematică A / IF-3 ani

 30 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 23 locuri

Prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 75%;

- nota maximă de la bacalaureat la Matematică sau de la Informatică, cu o pondere de 25%.

În cazul în care candidatul nu a susţinut la bacalaureat nici proba de matematică și nici de informatică, media generală de admitere va fi dată de formula: max{0,75 ´ media_generală_bacalaureat; 5}.

 Domeniul  Educaţie fizică şi sport 

 

 

 

 Educaţie fizică şi sportivă A/ IF- 3 ani

 75 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 23 locuri

Prin concurs de admitere organizat în baza avizului medical „apt pentru efort fizic” (avizul medical este obligatoriu şi condiţionează participarea la concurs), a probei practice pentru testarea capacităţilor motrice generale, a probei vocaţionale pe ramuri de sport şi pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

Proba de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive şi proba practică pentru testarea capacităţilor sportive sunt eliminatorii și se vor evalua cu calificativul ADMIS/RESPINS.

Proba practică obligatorie se desfăşoară anterior probei sportive şi este eliminatorie.

Sportivii de performanţă legitimaţi, care au în carnetul de legitimare viza medicală în termen de valabilitate pe perioada concursului de admitere, pot face proba avizului medical „apt pentru efort fizic” prin copia înscrisurilor doveditoare din legitimaţie, autentificate de comisia de admitere în baza originalului legitimaţiei.

În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- proba vocaţională pe ramuri de sport la alegere -75%.

- media examenului de bacalaureat – 25%.

 Domeniul Educaţie fizică şi sport                                   

 

 Sport şi performanţă motrică A/ IF- 3 ani

 75 locuri

 Numărul de locuri subvenționate - 23 locuri

Prin concurs de admitere organizat în baza avizului medical „apt pentru efort fizic” (avizul medical este obligatoriu şi condiţionează participarea la concurs), a probei practice pentru testarea capacităţilor motrice generale, a probei vocaţionale pe ramuri de sport şi pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

Proba de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive şi proba practică pentru testarea capacităţilor sportive sunt eliminatorii și se vor evalua cu calificativul ADMIS/RESPINS.

Proba practică obligatorie se desfăşoară anterior probei sportive şi este eliminatorie.

Sportivii de performanţă legitimaţi, care au în carnetul de legitimare viza medicală în termen de valabilitate pe perioada concursului de admitere, pot face proba avizului medical „apt pentru efort fizic” prin copia înscrisurilor doveditoare din legitimaţie, autentificate de comisia de admitere în baza originalului legitimaţiei.

În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate domeniile de licenţă şi programele de studii dezvoltate în facultate,  pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi probe de concurs.

Media de admitere se calculează astfel:

- proba vocaţională pe ramuri de sport la alegere -75%.

- media examenului de bacalaureat – 25%.

 Domeniul CHIMIE

 

CHIMIE MEDICALĂ  / IF-3 ani

 25 locuri - cu taxă (taxă anuală 2900lei în trei tranșe)

 

Prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la bacalaureat și cu probă de concurs desfăşurată sub forma unui eseu motivaţional.

Media de admitere se calculează astfel:

- media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 50%;

- nota maximă de la bacalaureat la a treia proba a profilului la alegere 50%.

Ocupații posibile:chimiist în unități sanitare, chimist, consilier chimist, asistent de cercetare.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Programul de studii universitare de masterat Numărul total de locuri pentru programul de studii universitare de masterat Numărul de locuri subvenționate

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități

50 de locuri - Domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

10

Performanţă în Sport

50 de locuri - Domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

10

Activităţi Motrice Curriculare şi Extracurriculare

50 de locuri - Domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

7

Organizarea şi Conducere în Sport

50 de locuri - Domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

7

Sport Turism şi Activităţi de Timp Liber

50 de locuri - Domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

15

Biologie medicală

100 de locuri - Domeniul Biologie

11

Conservarea și protecția naturii

-

Monitorizarea și protecția mediului

50 de locuri - Domeniul Știința mediului, (interdisciplinar cu domeniile Biologie și Horticultura)

10

Aplicații ale biotehnologiilor în horticultură și protecția mediului

-

Aplicații interdisciplinare în științele naturii

50 de locuri - Domeniul Chimie

(interdisciplinar cu domeniile Biologie și Fizică)

-

Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei (Advanced Techniques for Information Processing)

100 de locuri - Domeniul Informatică

14

Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei

Modelarea, proiectarea si managementul sistemelor software

Matematică aplicată

100 de locuri - Domeniul Matematică

12

Matematică didactică

Materiale și tehnologii nucleare*

50 de locuri - Domeniul Științe inginerești aplicate

25

Tehnologii pentru dezvoltare durabilă

50 de locuri - Domeniul Ingineria mediului

5

Protecția plantelor

50 de locuri - Domeniul horticultură

5

Total

800 de locuri 

106

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.