Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

1. ÎNTOCMIREA ȘI ELIBERAREA DUPLICATELOR ACTELOR DE STUDII

Conform prevederilor art. 2 alin. 3) din Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior aprobat prin Ordinul nr. 4156 din 27 aprilie 2020, actele de studii sunt de tip diplomă, certificat, atestat.

Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul (sau împuternicitul acestuia, cu procură notarială)  depune o cerere la registratura Universității - rectorat, str. Târgul din Vale, nr.1, însoţită de următoarele documente:

 • declaraţie scrisă a titularului actului în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parţial sau plastifiat,în original;
 • copia certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
 • două fotografii - realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - ale titularului actului, dacă e cazul;
 • dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii sau distrugerii actului de studii;
 • dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului – 600 lei pentru diplomă/certificat/atestat;
 • Copia certificată conform cu originalul a actului de identitate (BI/CI/Pașaport), valabil;
 • Cererea împuternicitului aprobată de rector  (original) și procura notarială(original)/împuternicirea avocațială în copie certificată conform cu originalul, daca este cazul;

Pentru publicarea pierderii unui act de studii de tip: diplomă/certificat/atestat, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anunţul urmând să cuprindă următoarele date:

 • denumirea actului de studii original;
 • numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului;
 • anul finalizării studiilor în cauză;
 • seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea instituţiei emitente.

Titularul sau împuternicitul poate ridica duplicatul în maximum 30 de zile calendaristice de la data aprobării cererii. Eliberarea duplicatului se face în Corpul Central, parter, la cam. 054, titularului sau împuternicitului acestuia cu procură notarială. Programul de eliberare a actelor de studii/duplicatelor, este afișat pe site-ul Universității.

Pentru eliberarea duplicatului cu procură notarială, mandatarul (împuternicitul) titularului depune o cerere la Registratura Universității din str. Târgul din Vale, nr.1, rectorat, însoțită de următoarele documente: 1.Declarație pentru primirea duplicatului actului de studii; 2. Procura notarială, în original; Copia  BI/CI  mandatarului (împuternicitului).

Duplicatul actului de studii întocmit și neridicat se păstrează cu termen permanent în arhiva actelor de studii, cam. 054, corp Central..

SOLICITĂRILE PRIVIND ELIBERAREA DUPLICATELOR  ACTELOR DE STUDII DE TIP DIPLOMĂ, CERTIFICAT, ATESTAT  SE DEPUN ÎN FORMAT FIZIC LA REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII - RECTORAT, STR. TÂRGUL DIN VALE NR.1

 

2. ÎNTOCMIREA ȘI ELIBERAREA UNUI ALT SUPLIMENT LA DIPLOMĂ/ALTĂ FOAIE MATRICOLĂ (al II-lea, al III-lea etc.)

Pentru eliberarea unui alt Supliment la diplomă/Foaie matricolă, titularul (sau împuternicitul acestuia, cu procură notarială)  depune o cerere, la registratura facultății care a emis documentul universitar, însoţită de următoarele documente:

 • declarația scrisă a titularului în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care documentul universitar a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parţial, plastifiat sau depus la altă instituție, în original;
 • copia certificatului de naștere, certificată conform cu originalul;
 • copia actului de studii valabil la data solicitării (poate fi copia primului original al actului de studii sau copia duplicatului actului de studii);
 • dovada plăţii taxei pentru eliberarea documentului școlar universitar (Supliment la diplomă/Foaie matricolă - al II-lea, al III-lea etc) – 300 lei.

Titularul sau împuternicitul poate ridica Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în maximum 30 de zile calendaristice de la data aprobării cererii.

Documentul universitar întocmit și neridicat se păstrează cu termen permanent la secretariatul facultății care a asigurat școlarizarea absolventului/absolventei.

Pentru eliberarea documentelor universitare cu procură notarială, mandatarul (împuternicitul) titularului depune o cerere la Registratura Universității din str. Târgul din Vale, nr.1, rectorat, însoțită de următoarele documente: 1. Declarație pentru primirea documentului universitar; 2. Procura notarială, în original; 3.Copia  BI/CI  mandatarului (împuternicitului).

Documentul universitar întocmit și neridicat se păstrează cu termen permanent la secretariatul facultății care a asigurat școlarizarea absolventului/absolventei..

SOLICITĂRILE PRIVIND ELIBERAREA DOCUMENTELOR UNIVERSITARE DE TIP SUPLIMENT LA DIPLOMĂ/FOAIE MATRICOLĂ SE DEPUN ÎN FORMAT FIZIC LA REGISTRATURA FACULTĂȚII CARE A ASIGURAT ȘCOLARIZAREA ABSOLVENTULUI/ABSOLVENTEI

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.