Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

DOCUMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

Nr. crt. Cod  Denumirea documentului Ed./ Rev. Data aprobării în Senat
1.  MET- CAS-01

Metodologia de decontare a abonamentelor de transport intern şi/sau extern pentru studenţii Universităţii din Piteşti

2/0 15.09.2016
2.  MET-CIFR-01   

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, anul universitar 2020 - 2021

1/4 03.02.2020
3.

 MET-52-02

Metodologia de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă 1/0 25.03.2013
4. MET-FSESSP-DPPD-01

Metodologie de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

2/0 15.09.2017
5.   REG-82-01

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului în Universitatea din Piteşti

1/0 17.12.2012
6.  REG-CMCPU-04

 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020/2021 la Universitatea din Piteşti 

6/3 27.01.2020
7.   REG-CMCPU-05 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2019/2020 la Universitatea din Piteşti 5/2 27.01.2020
8.   REG-CAS-04

Regulament de organizare şi funcţionare a căminelor și cantinelor studenţeşti

2/2 26.11.2018
9.   REG-DSG-02

Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de licență

2/5 16.12.2019
10.   REG-DSG-03

Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de masterat

2/5 16.12.2019
11  REG-CFM - 02 Regulament de organizare și desfășurare a studiilor postuniversitare 1/0 16.12.2019
12.

 REG-75-04

Regulament privind recunoasterea perioadelor de studii in cadrul mobilitatilor Erasmus 1/0 25.02.2013
13. REG-CRI-01 Regulament privind desfășurarea mobilităților ERASMUS+ în Universitatea din Pitești 1/0 29.01.2018
14. REG-CRI-02 Regulament privind activitatea studenților internaționalizați în Universitatea din Pitești 1/0 09.02.2018
15.  REG-55-21

Regulament de organizare și funcționare al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră

2/1 30.01.2017
16.  REG-CMCPU-06

Regulament privind  aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în Universitatea din Piteşti

3/0 16.12.2019
17.  REG-CMCPU-09

Regulament  privind examinarea și notarea studenților

Anexă 6 la Regulament  privind examinarea și notarea studenților

3/1 10.06.2019
18.

REG-CMCPU-01    

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de   studii  3/0 25.03.2019
19.   REG-CMCPU-08

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

1/5 30.09.2019
20. REG-CAS-01

Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat

1/1 10.09.2018
21.   PL-52-02

Procedură de acordare a certificatelor de competenţă lingvistică

1/0 29.04.2013
22.  PO-CMCPU-05

Procedură operațională privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor de școlarizare

1/1 15.04.2019
23.   PO-CMCPU-06

Procedură de lucru pentru echivalarea situației școlare a studenților

1/2 27.05.2019
24.   PL-75-04 Procedură de lucru privind recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităților Erasmus 1/0 2012
25.   PL-82-01-CCOC Procedură de lucru privind monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor din Universitatea din Piteşti pe piaţa muncii 1/0 30.01.2017
26.   PL-82-02-CCOC Procedură de lucru privind activitatea de informare a studenţilor/ absolvenţilor/ elevilor de liceu din anii terminali privind oportunităţile de dezvoltare a carierei profesionale 1/0 30.01.2017
27.   PL-82-03-CCOC Procedură de lucru privind activitatea de consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere în carieră, consiliere şi evaluare psihologică 1/0 30.01.2017
28.   PO-CMCPU-03 Procedură privind circuitul documentelor în Universitatea din Pitești 1/0 15.04.2019
29.   PO-CMCPU-04 Procedură privind modalitatea  de  utilizare  a    sistemului  antiplagiat  în  cadrul Universității din Pitești 1/1 17.12.2018
30.   PO-CRI-01 Procedură restituire taxe de școlarizare cetățeni străini și studenți internaționali 1/1 26.03.2018
31. PO-CMCPU-07

Procedură operațională privind activitatea cabinetelor medicale din cadrul Universității din Pitești

1/0 27.05.2019

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.