Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Universitate cu grad de încredere ridicat

APELURI  COMPETIȚII DE PROIECTE

AGENDA COMPETITIONALA UEFISCDI  http://uefiscdi.gov.ro/  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGENDA COMPETITIONALĂ POSCCE  http://www.poscce.research.gov.ro/ro/content/competiti

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGENDA COMPETITIONALA HORIZON 2020 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGENDA COMPETIONALA POC http://www.poc.research.gov.ro/ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGENDA COMPETITIONALA POR  http://www.adrse.ro/POR_2014/POR_ADRSE.aspx

 

INFO DEPUNERE PROIECTE

 

INFO DEPUNERE PROIECTE ÎN CADRUL Subprogramului 1.2. Performanță instituțională - Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI 2017

 

INFO APELURI FINANTARI 2018

EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare

Scop:

Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România

Cum să găsiți parteneri?
Platforma de brokeraj - disponibilă începând cu data de 23 aprilie 2018
Baza de date căutare parteneri pentru granturile SEE și norvegiene

Informații utile
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 1 octombrie 2018 (4:00 PM ora României)
Platforma de depunere online este disponibilă la adresa www.uefiscdi-direct.ro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competiţie Cecuri de inovare

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) şi UEFISCDI continuă competiția Cecuri de Inovare în baza Schemei de Ajutor de minimis  aprobată prin Decizia nr. 9486/2016 și a Pachetului de informaţii aprobat prin Decizia nr. 9488/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Informații la: https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare
Depunerea proiectelor este continuă de la momentul lansării competiţiei până la epuizarea bugetului.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premierea rezultatelor cercetării - brevete

Scop: Creşterea impactului şi vizibilităţii internaţionale a cercetării – dezvoltării - inovării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenție.

Platforma pentru depunerea proiectelor este disponibilă la: https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-brevete

Depunere continuă

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premierea rezultatelor cercetării - articole

Scop: Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.

Platforma pentru depunerea proiectelor este disponibilă la: https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole

Competiţia se adresează cercetătorilor afiliați unor instituții din România, autori de articole științifice publicate în reviste indexate de Clarivate Analytics în Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences Citation Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & Humanities”). Cererile de premiere se depun prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 29 noiembrie 2018, ora 16:00.

Se evaluează doar cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiecte de mobilitate pentru cercetători

SCOP: Dezvoltarea resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești prin publicarea şi prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire și prin asigurarea accesului la infrastructuri/ biblioteci/arhive/baze de date internaționale.

Platforma pentru depunerea proiectelor este disponibilă la: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori

Depunere continuă

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora Scop: Capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în manifestări ştiinţifice care facilitează transferul de competenţe, în vederea crearii unui spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează.

Platforma pentru depunerea proiectelor este disponibilă la: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori-cu-experienta-din-diaspora

Depunere continuă

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel EUROSTARS

Programul EUROSTARS este un program comun între EUREKA și Comisia Europeană, (cofinanțat de Comisia Europeană), dedicat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.
Programul este concentrat pe dezvoltarea de noi produse, servicii și tehnologii și facilitarea accesului acestora pe piețele transnaționale și internaționale si acoperă toate domeniile tehnologice care au scop civil.

Platforma pentru depunerea proiectelor este disponibilă la https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2018

Scop:  finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2018. Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 10 decembrie a.c.

Informatii la: http://www.research.gov.ro/ro/articol/4761/minister-comunicare-mci-anun-a-lansarea-competi-iei-pentru-finan-area-manifestarilor-tiin-ifice-i-evenimentelor-asociate-in-anul-2018

Propunerile se pot transmite de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI nr. 316/14.03.2018) până la 15 iunie 2018.

Apel pilot INNOVOUCHER

- program pentru cecuri de inovare care să sprijine schimbul transnațional de servicii suport pentru inovare în Europa.

Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/innovoucher.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 15 iunie 2018, ora 17:00 (CET).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel deschis proiect WaterWorks 2017 Cofund

- realizarea unor proiecte de cercetare şi inovare care au ca scop sprijinirea politicii UE legate de resursele de apă (gestionare, consolidare, management durabil).

Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/waterworks-2017.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 24 aprilie 2018, ora 17:00 (CET).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel PerMed 2018

A fost lansat primul apel transnaţional, în cadrul proiectului „ERA-NET Cofund on Personalised Medicine – PerMed”, care urmăreşte sprijinirea şi încurajarea proiectelor de cercetare translațională, prin combinarea cercetării preclinice și/sau clinice cu componente computaționale.

Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/permed.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 10 aprilie 2018, ora 17:00 (CET).

 

RONO2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competiţie cooperare bilaterală România – Republica Populară Chineză

- competiţia de proiecte de mobilitate.

Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, până la data de 31 martie 2018, ora 16:00, utilizându-se platforma www.uefiscdi-direct.ro.

Textul apelului este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/proiecte-mobilitati.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiale pentru aer curat - Premiu în valoare de 3 milioane EUR - termen: 23 ianuarie 2018. 

Detalii la: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel MANUNET III 2018

Apelul din acest an pentru propuneri de proiecte „ERA-NET on advanced manufacturing technologies - MANUNET III” este direcționat către proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare orientate spre procese de fabricație cu aplicații și risc ridicat. 

Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/manunet-iii.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 23 martie 2018, ora 17:00 (CET).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELURI FINANTARI 2017

Catalogul surselor de finanțare - luna noiembrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora (MCD)” și ”Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT)”

Competițiile sunt organizate în cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane, PNCDI III, termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2017, ora 16.00.

Pachetele de informații sunt disponibile la adresele:
MCD: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetato…

MCT: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-tineri-ce…

#PNCDI3 #mobilitate #cercetare

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Subprogramul P 1.1 Resurse umane - Proiecte de mobilitate pentru cercetatori

Oportunitatea finantarii urmatoarelor activitati:

- participarea la conferinte;

- stagiul/curs de pregatire;

- publicarea in regim Open access;

- aces la infrastructura neexistenta in Romania;

- actiuni necesare protejarii drepturilor de proprietate intelectuala

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 06 septembrie 2017;
Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 10 decembrie 2017, ora 16:00.

Informatii suplimentare gasiti la: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competiţia 2017 pentru Proiecte complexe realizate în consorții CDI

Prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 439/11.07.2017 a fost aprobată lansarea competiției 2017 în cadrul Programului 1 Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2. Performanță instituțională - Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI.

Bugetul total alocat competiției este de 360,9 milioane lei iar termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 25 august 2017.

Detalii privind condițiile și calendarul de depunere a propunerilor de proiecte se găsesc în Pachetul de informații respectiv în anexele la acesta.

http://www.research.gov.ro/…/minister-comunicare-s-a-lansat…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel LIFE 2017. Termene pentru propuneri de proiecte în septembrie 2017, în funcție de apel. Detalii la: https://ec.europa.eu/easme/en/news/information-networking-event-life-2017-call-project-proposals?pk_campaign=life-infoday&pk_kwd=linkedin-easme

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel AAL 2017. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 24 mai 2017, ora 5PM CET. Detalii la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4870/Apel-AAL-2017.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Apel pentru acces la instalații multidisciplinare integrate pentru Materiale și Biomateriale lansat de CERIC-ERIC. Termen în două etape: 1 martie 2017 și 30 martie 2017. Detalii la:  http://www.ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Facilities

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERREG Europe - pregătire pentru al treilea apel, termen: 30 iunie 2017. Detalii la: http://www.interregeurope.eu/europecooperates2017/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel SUSFOOD 2017. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 13 martie 2017, ora 15:00 CET. Detalii la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4843/Apel-Susfood-2-Cofund-2017.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel FLAG-ERA II 2017. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 14 martie 2017, ora 17, CET. Detalii la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4868/Apel-proiecte-FLAG-ERA-II-2017.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel EUREKA Danube 2017. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 31 martie 2017. Detalii la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4913/Apel-comun-multilateral-pentru-proiectele-EUREKA-in-cadrul-cooperarii-pentru-regiunea-Dunarii-2017.html.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO cercetare științifică

Parteneriate cu China în domeniile tehnologie, inovare și afaceri – oferta proiectului ERICENA. Termen – 11 august 2017. Detalii la:  http://web.spi.pt/forms/ericena-matchmaking-tour-china

”Open Science” în universități, școlile doctorale - webinar - termen înscriere 24 martie 2017. Detalii la:  http://eua.be/…/eua-webinar-open-science-in-universities-im…

”DANUBIUS YOUNG SCIENTIST AWARD 2017” - termen 21 aprilie 2017. Detalii la:  https://danube-inco.net/object/call/18440 

 

PROGRAMUL CADRU HORIZON 2020  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf

 

Comisia Europeană a decis modificarea salarizării în cadrul programului dedicat cercetării și inovării – Orizont 2020!

 Detalii la:   http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/18179/comisia-europeana-a-decis-modificarea-salarizarii-in-cadrul-programului-dedicat-cercetarii-si-inovarii-orizont-2020

 

Cercetare și Inovare Responsabilă (RRI) - ghid practic 2017.  Detalii la: https://www.rri-tools.eu/…/RRI+Tools.+A+practical+guide+to+…

 

Locul ”educației” în triunghiul cunoașterii.  Detalii la: http://www.leru.org/…/LERU_Position_Paper_Excellent_Educati…

Info day Orizont 2020: “SME Instrument – MasterClass”, 23 mai 2017, București

Ministerul Cercetării și Inovării împreună cu Horizon Consulting Network din București, Comisia Europeană - Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), Incubatorul Tehnologic și de Afaceri INMA-ITA, INMA Polul de Competitivitate IND-AGRO-POL, Enterprise Europe Network și Inpulse Partner srl vă invită în ziua de marți, 23 mai 2017, între orele 09.00 - 17.45 la evenimentul de informare Orizont 2020: “SME Instrument – Master Class”. Data limită pentru înregistrare este 18 mai 2017 la adresa de internet: http://www.research.gov.ro/…/programe-europene-programul-ca…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundația Internațională Matsumae va acorda, în perioada aprilie 2018 – martie 2019, aprox. 20 burse de cercetare în Japonia, având prioritate domeniile: științe naturale, inginerie și medicină. Formularele de înscriere, precum și regulamentul concursului, pot fi descărcate de pe site-ul oficial: Fellowship Announcement | The Matsumae International Foundation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.