Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

APELURI  COMPETIȚII DE PROIECTE

AGENDA COMPETITIONALA UEFISCDI  http://uefiscdi.gov.ro/  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGENDA COMPETITIONALĂ POSCCE  http://www.poscce.research.gov.ro/ro/content/competiti

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGENDA COMPETITIONALA HORIZON 2020 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGENDA COMPETIONALA POC http://www.poc.research.gov.ro/ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGENDA COMPETITIONALA POR  http://www.adrse.ro/POR_2014/POR_ADRSE.aspx

 

INFO DEPUNERE PROIECTE

 

INFO DEPUNERE PROIECTE ÎN CADRUL Subprogramului 1.2. Performanță instituțională - Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI 2017

 

INFO APELURI FINANȚĂRI 2019

Subprogram 1.1. Resurse umane

Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)
https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)
https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimul…

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte pentru PD şi TE este 15 octombrie 2019, ora 16:00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Proiect experimental demonstrativ (PED)
https://uefiscdi.gov.ro/proiect-experimental-demonstrativ-p…

Transfer la operatorul economic (PTE)
https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic

Pentru proiectele de tip PED şi PTE termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 11 octombrie 2019, ora 16:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) a aprobat lansarea competițiilor asociate Subprogramului 1.1. Resurse Umane din cadrul PNCDI III:

  •  Premierea rezultatelor cercetării - articole 
  • Premierea rezultatelor cercetării - brevete 
  • Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora 
  • Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora 
  • Proiecte de mobilitate pentru cercetatori

Pachetele de informaţii şi calendarele competiţionale sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/

 

Apel deschis aplicaţii pentru experţi în vederea participării la activitatea pilot din cadrul proiectului ResInfra@DR

În cadrul proiectului „Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region - ResInfra@DR”, UEFISCDI a lansat un apel deschis pentru experţi sau echipe de experţi, în vederea participării la activitatea pilot privind sprijinul acordat Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” şi ELI-NP Măgurele în crearea/dezvoltarea Centrului Medical Nuclear.

Elementul principal al acestei activităţi constă în furnizarea de recomandări specifice de către o echipă de experţi care va colabora cu partenerii ResInfra@DR. Recomandările se vor axa pe etapele/activităţile care vor contribui la crearea şi dezvoltarea Centrului Medical Nuclear.

Experţii trebuie să dovedească experienţă anterioara demonstrată în următoarele domenii: medicină nucleară, radio farmacie, imagistică moleculară, radioizotopi, business în domeniul proceselor științifice și infrastructură de cercetare.

Detalii privind criteriile și modalitatea de depunere a aplicațiilor sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/news-apel-pentru-experti-in-vederea-participarii-la-activitatea-pilot-din-cadrul-proiectului-resinfra-dr.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este: 25 martie 2019.

Persoană de contact UEFISCDI:
Raluca Ciobotaru
E-mail: raluca.ciobotaru@uefiscdi.ro

 

Școală de vară pentru tineri cercetători în domeniul monitorizării și reducerii efectelor gazelor de seră din agricultură și silvicultură

În cadrul proiectului FACCE-ERA-GAS va avea loc, în perioada 12-14 iunie 2019, la Amsterdam, Olanda, o Școală de vară pentru tineri cercetători, desfășurată în paralel cu cel de-al 8-lea Simpozion internațional al efectelor de gaz de seră non CO2 (NCGG8) "Provocări globale și soluții locale".

Școala de vară este dedicată cercetătorilor din proiectele FACCE ERA-GAS, cât şi cercetătorilor din țările partenere proiectului FACCE ERA-GAS, implicaţi în proiecte naţionale sau internaţionale din domeniul monitorizării și reducerii efectelor gazelor de seră din agricultură și silvicultură, fiind disponibile 20 de locuri. Vor fi acordate, pe criterii de excelență, premiile Platinium și Gold .

Data limită pentru depunerea aplicației în platformă este: 24 aprilie 2019 (14:00 CEST).

Informații suplimentare sunt disponibile la:
https://eragas.eu/additional-activities/facce-era-gas-summer-school
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERA_GAS_summer_school
https://www.ncgg.info/

Persoană de contact UEFISCDI:
Adrian Asanică
E-mail: adrian.asanica@uefiscdi.ro

 

Apel proiect MarTERA - 2019

Proiectul Maritime and Marine Technologies for a New ERA (MarTERA)”  este un proiect de tip ERA-NET Cofund finanţat în cadrul programului Orizont 2020 al Comisiei Europene. Scopul general al proiectului MarTERA îl constitue consolidarea Spațiului European de Cercetare (ERA) în domeniul tehnologiilor marine şi maritime, precum și a dezvoltării aşa-numitei „ are

Termen limită de depunere data de 29 martie 2019, 17:00 CET.Economii Albastre”.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/martera

Persoană de contact UEFISCDI:
Cristina Coteț
E-mail: cristina.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 84

 

Competiție Schemă de Grant SGS-ERC

În cadrul Programului Cercetare a fost lansată competiția pentru "Schemă de Grant (SGS-ERC)", finanţată din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, având ca scop susținerea cercetătorilor români în vederea îmbunătățirii propunerilor de proiecte pentru redepunerea acestora în viitoarele competiții lansate de European Research Council (ERC).

Bugetul competiţiei este în valoare de 1.500.000 euro.

Documentul de apel este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/schema-mica-de-grant-sgs

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 1 august 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Apel proiect M.ERA.NET 2019

În cadrul proiectului „ERA-NET for materials research and innovation –M.ERA.NET” este deschis apelul 2019 pentru propuneri de proiecte transnaționale de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul materialelor, inclusiv al materialelor pentru tehnologii din domeniul energetic, cu emisii reduse de carbon și tehnologii de producție conexe.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa:https://uefiscdi.ro/m-era.net

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este: 18 iunie 2019 (17:00 CEST).

Persoană de contact UEFISCDI:
Domnica Coteţ
E-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro

 

Apel CHIST-ERA III - 2018

În cadrul proiectului „European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges (CHIST-ERA III)” este deschis apelul 2018 pentru propuneri de proiecte de cercetare.

Prin proiectul CHIST-ERA III se urmăreşte consolidarea colaborării transnaționale între statele participante în provocarea cercetării multidisciplinare în domeniul ICST, cu posibilitatea atingerii unor progrese semnificative.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/chist-era-iii-cofund

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este: 15 ianuarie 2019, ora 17:00 (CET).

Persoană de contact UEFISCDI:
Cristina Coteț
E-mail: cristina.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 84

ERA-GAS2


ERA-GAS2sat în octombrie 2018, apelul ERA-GAS2 a avut ca termen inițial de depunere a aplicațiilor data de 3 decembrie 2018, însă consorțiul proiectului a decis prelungirea termenului până la data de 31 ianuarie 2019.

 Propunerile de proiect trebuie să abordeze o cercetare colaborativă aplicativă. Impactul potențial al proiectelor ar trebui să fie relevant pentru reducerea EGS în următorii 5-10 ani.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/era-gas2

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor în cadrul apelului ERA-GAS2 a fost prelungit până la data de 31 ianuarie 2019

Persoană de contact UEFISCDI:
Adrian Asănică
E-mail: adrian.asanica@uefiscdi.ro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel proiect EuroNanoMed III - 2019

Partenerii proiectului „EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine (EuroNanoMed III)” anunţă lansarea apelului 2019 care este orientat către proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare, cu abordări inovatoare în domeniul nanomedicinei ce încurajează și permit colaborarea transnațională dintre sectorul public și cel privat.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 31 ianuarie 2019, ora 17:00 (CET).

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/euronanomed-iii

Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela Manole
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 63

Apel proiect QuantERA - 2019

Apelul QuantERA 2019 asociat proiectului „ERA-NET Cofund Quantum Technologies (QuantERA)” urmăreşte stabilirea de colaborări ce explorează ştiinţa multidisciplinară avansată şi/sau de inginerie de ultimă oră cu potențial de iniţiere/promovare de noi linii de tehnologii cuantice și de susținere a Europei în topul viitorului acestor arii tehnologice.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 18 februarie 2019, ora 17:00 (CET).

Documentele de apel sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/quantera

Persoană de contact UEFISCDI:
Nicoleta Dumitrache
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel proiect Flagship ERA-NET III - 2019

Scopul apelului este de a extinde aria acestor inițiative cu noi cercetări, care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestor domenii. Este de așteptat ca proiectele selectate să fie integrate în Proiectele de parteneriat (Partnering Projects) din Graphene și HBP.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/flag-era-iii

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este 19 februarie 2019, ora 17:00 (CET).

Persoană de contact UEFISCDI:
Domnica Coteţ
E-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 80

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primul apel lansat în cadrul proiectului BlueBio

Proiectul Blue Bioeconomy (BlueBio) își propune să obțină o bio-economie durabilă și competitivă în Europa. Scopul este acela de a genera cunoștințe pentru lanțurile valorice în domeniul bio-economiei și de a îmbunătăți transferul produselor și al serviciilor bazate pe biologie, de la cercetare, inovare și demonstrații, până la producție.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/bluebio

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este 15 martie 2019.

Persoană de contact UEFISCDI:
Domnica Coteţ
E-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO FINANȚĂRI 2018

 

EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare

Scop:

Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România

Cum să găsiți parteneri?
Platforma de brokeraj - disponibilă începând cu data de 23 aprilie 2018
Baza de date căutare parteneri pentru granturile SEE și norvegiene

Informații utile
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 1 octombrie 2018 (4:00 PM ora României)
Platforma de depunere online este disponibilă la adresa www.uefiscdi-direct.ro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competiţie Cecuri de inovare

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) şi UEFISCDI continuă competiția Cecuri de Inovare în baza Schemei de Ajutor de minimis  aprobată prin Decizia nr. 9486/2016 și a Pachetului de informaţii aprobat prin Decizia nr. 9488/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Informații la: https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare
Depunerea proiectelor este continuă de la momentul lansării competiţiei până la epuizarea bugetului.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premierea rezultatelor cercetării - brevete

Scop: Creşterea impactului şi vizibilităţii internaţionale a cercetării – dezvoltării - inovării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenție.

Platforma pentru depunerea proiectelor este disponibilă la: https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-brevete

Depunere continuă

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premierea rezultatelor cercetării - articole

Scop: Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.

Platforma pentru depunerea proiectelor este disponibilă la: https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole

Competiţia se adresează cercetătorilor afiliați unor instituții din România, autori de articole științifice publicate în reviste indexate de Clarivate Analytics în Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences Citation Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & Humanities”). Cererile de premiere se depun prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 29 noiembrie 2018, ora 16:00.

Se evaluează doar cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiecte de mobilitate pentru cercetători

SCOP: Dezvoltarea resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești prin publicarea şi prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire și prin asigurarea accesului la infrastructuri/ biblioteci/arhive/baze de date internaționale.

Platforma pentru depunerea proiectelor este disponibilă la: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori

Depunere continuă

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora Scop: Capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în manifestări ştiinţifice care facilitează transferul de competenţe, în vederea crearii unui spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează.

Platforma pentru depunerea proiectelor este disponibilă la: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori-cu-experienta-din-diaspora

Depunere continuă

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel EUROSTARS

Programul EUROSTARS este un program comun între EUREKA și Comisia Europeană, (cofinanțat de Comisia Europeană), dedicat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.
Programul este concentrat pe dezvoltarea de noi produse, servicii și tehnologii și facilitarea accesului acestora pe piețele transnaționale și internaționale si acoperă toate domeniile tehnologice care au scop civil.

Platforma pentru depunerea proiectelor este disponibilă la https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2018

Scop:  finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2018. Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 10 decembrie a.c.

Informatii la: http://www.research.gov.ro/ro/articol/4761/minister-comunicare-mci-anun-a-lansarea-competi-iei-pentru-finan-area-manifestarilor-tiin-ifice-i-evenimentelor-asociate-in-anul-2018

Propunerile se pot transmite de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI nr. 316/14.03.2018) până la 15 iunie 2018.

Apel pilot INNOVOUCHER

- program pentru cecuri de inovare care să sprijine schimbul transnațional de servicii suport pentru inovare în Europa.

Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/innovoucher.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 15 iunie 2018, ora 17:00 (CET).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel deschis proiect WaterWorks 2017 Cofund

- realizarea unor proiecte de cercetare şi inovare care au ca scop sprijinirea politicii UE legate de resursele de apă (gestionare, consolidare, management durabil).

Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/waterworks-2017.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 24 aprilie 2018, ora 17:00 (CET).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel PerMed 2018

A fost lansat primul apel transnaţional, în cadrul proiectului „ERA-NET Cofund on Personalised Medicine – PerMed”, care urmăreşte sprijinirea şi încurajarea proiectelor de cercetare translațională, prin combinarea cercetării preclinice și/sau clinice cu componente computaționale.

Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/permed.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 10 aprilie 2018, ora 17:00 (CET).

 

RONO2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competiţie cooperare bilaterală România – Republica Populară Chineză

- competiţia de proiecte de mobilitate.

Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, până la data de 31 martie 2018, ora 16:00, utilizându-se platforma www.uefiscdi-direct.ro.

Textul apelului este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/proiecte-mobilitati.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiale pentru aer curat - Premiu în valoare de 3 milioane EUR - termen: 23 ianuarie 2018. 

Detalii la: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel MANUNET III 2018

Apelul din acest an pentru propuneri de proiecte „ERA-NET on advanced manufacturing technologies - MANUNET III” este direcționat către proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare orientate spre procese de fabricație cu aplicații și risc ridicat. 

Textul apelului este disponibil în pagina proiectului: https://uefiscdi.ro/manunet-iii.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 23 martie 2018, ora 17:00 (CET).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELURI FINANTARI 2017

Catalogul surselor de finanțare - luna noiembrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora (MCD)” și ”Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT)”

Competițiile sunt organizate în cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane, PNCDI III, termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2017, ora 16.00.

Pachetele de informații sunt disponibile la adresele:
MCD: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetato…

MCT: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-tineri-ce…

#PNCDI3 #mobilitate #cercetare

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Subprogramul P 1.1 Resurse umane - Proiecte de mobilitate pentru cercetatori

Oportunitatea finantarii urmatoarelor activitati:

- participarea la conferinte;

- stagiul/curs de pregatire;

- publicarea in regim Open access;

- aces la infrastructura neexistenta in Romania;

- actiuni necesare protejarii drepturilor de proprietate intelectuala

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 06 septembrie 2017;
Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 10 decembrie 2017, ora 16:00.

Informatii suplimentare gasiti la: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competiţia 2017 pentru Proiecte complexe realizate în consorții CDI

Prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 439/11.07.2017 a fost aprobată lansarea competiției 2017 în cadrul Programului 1 Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2. Performanță instituțională - Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI.

Bugetul total alocat competiției este de 360,9 milioane lei iar termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 25 august 2017.

Detalii privind condițiile și calendarul de depunere a propunerilor de proiecte se găsesc în Pachetul de informații respectiv în anexele la acesta.

http://www.research.gov.ro/…/minister-comunicare-s-a-lansat…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel LIFE 2017. Termene pentru propuneri de proiecte în septembrie 2017, în funcție de apel. Detalii la: https://ec.europa.eu/easme/en/news/information-networking-event-life-2017-call-project-proposals?pk_campaign=life-infoday&pk_kwd=linkedin-easme

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel AAL 2017. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 24 mai 2017, ora 5PM CET. Detalii la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4870/Apel-AAL-2017.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Apel pentru acces la instalații multidisciplinare integrate pentru Materiale și Biomateriale lansat de CERIC-ERIC. Termen în două etape: 1 martie 2017 și 30 martie 2017. Detalii la:  http://www.ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Facilities

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERREG Europe - pregătire pentru al treilea apel, termen: 30 iunie 2017. Detalii la: http://www.interregeurope.eu/europecooperates2017/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel SUSFOOD 2017. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 13 martie 2017, ora 15:00 CET. Detalii la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4843/Apel-Susfood-2-Cofund-2017.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel FLAG-ERA II 2017. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 14 martie 2017, ora 17, CET. Detalii la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4868/Apel-proiecte-FLAG-ERA-II-2017.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel EUREKA Danube 2017. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este 31 martie 2017. Detalii la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4913/Apel-comun-multilateral-pentru-proiectele-EUREKA-in-cadrul-cooperarii-pentru-regiunea-Dunarii-2017.html.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO cercetare științifică

Parteneriate cu China în domeniile tehnologie, inovare și afaceri – oferta proiectului ERICENA. Termen – 11 august 2017. Detalii la:  http://web.spi.pt/forms/ericena-matchmaking-tour-china

”Open Science” în universități, școlile doctorale - webinar - termen înscriere 24 martie 2017. Detalii la:  http://eua.be/…/eua-webinar-open-science-in-universities-im…

”DANUBIUS YOUNG SCIENTIST AWARD 2017” - termen 21 aprilie 2017. Detalii la:  https://danube-inco.net/object/call/18440 

 

PROGRAMUL CADRU HORIZON 2020  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf

 

Comisia Europeană a decis modificarea salarizării în cadrul programului dedicat cercetării și inovării – Orizont 2020!

 Detalii la:   http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/18179/comisia-europeana-a-decis-modificarea-salarizarii-in-cadrul-programului-dedicat-cercetarii-si-inovarii-orizont-2020

 

Cercetare și Inovare Responsabilă (RRI) - ghid practic 2017.  Detalii la: https://www.rri-tools.eu/…/RRI+Tools.+A+practical+guide+to+…

 

Locul ”educației” în triunghiul cunoașterii.  Detalii la: http://www.leru.org/…/LERU_Position_Paper_Excellent_Educati…

Info day Orizont 2020: “SME Instrument – MasterClass”, 23 mai 2017, București

Ministerul Cercetării și Inovării împreună cu Horizon Consulting Network din București, Comisia Europeană - Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), Incubatorul Tehnologic și de Afaceri INMA-ITA, INMA Polul de Competitivitate IND-AGRO-POL, Enterprise Europe Network și Inpulse Partner srl vă invită în ziua de marți, 23 mai 2017, între orele 09.00 - 17.45 la evenimentul de informare Orizont 2020: “SME Instrument – Master Class”. Data limită pentru înregistrare este 18 mai 2017 la adresa de internet: http://www.research.gov.ro/…/programe-europene-programul-ca…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundația Internațională Matsumae va acorda, în perioada aprilie 2018 – martie 2019, aprox. 20 burse de cercetare în Japonia, având prioritate domeniile: științe naturale, inginerie și medicină. Formularele de înscriere, precum și regulamentul concursului, pot fi descărcate de pe site-ul oficial: Fellowship Announcement | The Matsumae International Foundation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.