Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PROGRAME UNIVERSITARE (CMCPU)

CMCPU este o structură executivă și consultativă din cadrul Universității din Pitești, cu misiunea de a organiza și monitoriza procesul de evaluare periodică și asigurare a calității educației și cercetării științifice din Universitate. Centrul este organizat și își desfășoară activitatea în temeiul Cartei Universității din Pitești, al regulamentelor Universității, al propriului regulament și plan de activitate.

Regulament de organizare și funcționare a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare. COD: REG-CMCPU-07

Procedura de sistem - Controlul documentelor. COD: PS-CMCPU-01, Ed.2, Rev.4

Procedura de sistem - Soluţionarea petiţiilor în cadrul Universităţii din Piteşti. COD: PS-CMCPU-02, ed.1, Rev.0

Procedura de sistem - Managementul riscului, COD: PS-CMCPU-03, Ed.1, rev.0

Planuri privind activitatea si auditul intern realizate de Centrul pentru Managementul Calității si Programe Universitare (CMCPU)

Plan de activitate CMCPU, 2020

Plan de activitate CMCPU, 2021

Rapoarte realizate de Centrul pentru Managementul Calității si Programe Universitare

Raport privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților față de serviciile furnizate de Biblioteca Universității din Pitești

Raport privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților față de serviciile furnizate de secretariatele facultăților

Raport privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților în raport cu produsul educațional global - 2019-2020

Raport sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul universitar 2016-2017

Raport sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul universitar 2018-2019

Raport sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul universitar 2019-2020

Raport privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din cadrul Universității din Pitești – 2016

Raport privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din cadrul Universității din Pitești – 2017-2018

Raport privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din cadrul Universității din Pitești – 2018-2019

Rapoarte de activitate ale Centrului pentru Managementul Calității si Programe Universitare

Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare în anul 2017

Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare în anul 2018

Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare în anul 2019

Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare în anul 2020

ECHIPA CMCPU

CMCPU este condus de un director, propus de Rector și aprobat de Senatul universitar și are în componența sa următoarele posturi: (1) un responsabil programe universitare, (2) un secretar cu atribuții pe direcția managementului calității, (3) un secretar cu atribuții pe direcția programe universitare.

ORGANIGRAMA CENTRULUI PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PROGRAME UNIVERSITARE (CMCPU)

 Prof. univ. dr. Ionela NICULESCU                   prof.univ.dr. habil. Gabriela PLĂIAȘU

            Director                                                    Responsabil managementul calității

 

Ing. Magdalena DĂNILĂ                                        Dr. Victoria-Mihaela BRÎNZEA

Secretarul cu atribuții pe direcția                        Secretar cu atribuții pe direcția

    managementului calității                                        programe universitare

 

GRUPUL DE LUCRU

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conf. univ. dr. Doru Constantin

Facultatea de Mecanică și Tehnologie

conf. dr. ing. Ionel Vieru

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

Ș.l. dr.ing. Alexandru Magdalena Emilia

Facultatea de Științe Economice și Drept

lect. univ. dr. Dicu Consuela

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

conf. univ. dr. Loredana Tudor

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

conf.univ.dr. Valentina Stîngă

ROLUL CENTRULUI PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PROGRAME UNIVERSITARE

CMCPU este subordonat Prorectorului pentru Calitatea Învățământului și sprijină Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la nivel de universitate în realizarea și implementarea Sistemului de Management al Calității în Universitatea din Pitești, având relații de tip funcțional și de colaborare cu toate entitățile structurale ale universității – facultăți, departamente, structuri administrative și suport etc.

CMCPU face propuneri privind îmbunătățirea activității de evaluare și asigurare a calității, în concordanță cu cerințele și recomandările ARACIS, EUA și cu standardele și liniile directoare europene pentru asigurarea internă și externă a calității în instituțiile de învățământ superior.

CMCPU contribuie activ la elaborarea și funcționarea Sistemului de Management al Calității de la nivelul Universității.

ATRIBUȚIILE CENTRULUI PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PROGRAME UNIVERSITARE

(1)   participă la elaborarea procedurilor și a altor documente ale SMC;

(2)   participă la acțiunile de evaluare a calității instituționale și a programelor de studii;

(3)   acordă consultanță în asigurarea calității pe baza unor criterii, reglementări și proceduri publicate, care sunt aplicate consecvent;

(4)   organizează programe de instruire și acțiuni de diseminare a managementului calității în vederea dezvoltării unei culturi pro-calitate în universitate;

(5)   organizează audituri interne de calitate pentru procesele desfășurate în universitate;

(6)   gestionează informațiile referitoare la calitate, programe de studii și documentele SMC din universitate;

(7)   asigură consultanță structurilor organizatorice pe aspecte legate de managementul calității;

(8)   contribuie la dezvoltarea culturii calității în universitate;

(9)   realizează și întreține pagina web a centrului;

(10) colaborează cu ARACIS și este interfața de comunicare între această agenție și universitate.

 

STRUCTURA GENERALĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

Hotărârea nr. 403/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1-6  privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022 apărute în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378bis/12.04.2021

-  Hotărârea nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 apărute în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374bis/12.04.2021

 

 

    www.aracis.ro

  

 www.tuev-thueringen.de

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.