Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PROGRAME UNIVERSITARE (CMCPU)

CMCPU este o structură executivă și consultativă din cadrul Universității din Pitești, cu misiunea de a organiza și monitoriza procesul de evaluare periodică și asigurare a calității educației și cercetării științifice din Universitate. Centrul este organizat și își desfășoară activitatea în temeiul Cartei Universității din Pitești, al regulamentelor Universității, al propriului regulament și plan de activitate.

 

Centrul pentru Managementul Calităţii şi Programe Universitare este subordonat Prorectorului pentru Calitatea Învățământului şi are relaţii funcţionale şi de colaborare cu facultăţile şi structurile/ direcțiile funcționale ale universităţii. Acest a funcţionează în baza unui regulament propriu, aprobat de Senat, şi colaborează cu CEAC-U pentru aplicarea prevederilor Codului de asigurare a calităţii, Manualului Calităţii, metodologiei şi ghidurilor ARACIS, a procedurilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă pentru evaluarea calităţii, corespunzător strategiei pentru calitate adoptate de Senat.
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Programe Universitare este condus de un director, propus de rector şi aprobat de Senatul universitar. Organigrama Centrului pentru Managementul Calităţii şi Programe Universitare este propusă de directorul său, avizată de rector şi aprobată de Senatul universitar.

Managementul calităţii este asigurat prin existența unor politici, procese, obiective, proceduri și regulamente prin care Universitatea din Pitești asigură derularea activităților didactice și nedidactice într-un mediu reglementat și controlat, demonstrează că îşi evaluează performanţele de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi gestionează date și informaţii care dovedesc rezultatele obţinute în învăţare şi cercetare, pe care le face publice pentru a demonstra un anumit nivel al calităţii.  

 

ECHIPA CMCPU

CMCPU este condus de un director, propus de Rector și aprobat de Senatul universitar și are în componența sa următoarele posturi: (1) un responsabil programe universitare, (2) un secretar cu atribuții pe direcția managementului calității, (3) un secretar cu atribuții pe direcția programe universitare.

ORGANIGRAMA CENTRULUI PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PROGRAME UNIVERSITARE (CMCPU)

Prof. univ. dr. Ionela NICULESCU   -     Director  

Prof.univ.dr. habil. Gabriela PLĂIAȘU  -    Responsabil managementul calității

Veronica GHERGUȘ   -  Secretar cu atribuții pe direcția programe universitare

Secretarul cu atribuții pe direcția  managementului calității                          

 

GRUPUL DE LUCRU

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conf. univ. dr. Doru Constantin

Facultatea de Mecanică și Tehnologie

conf. dr. ing. Ionel Vieru

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

Ș.l. dr.ing. Alexandru Magdalena Emilia

Facultatea de Științe Economice și Drept

lect. univ. dr. Dicu Consuela

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

conf. univ. dr. Loredana Tudor

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

conf.univ.dr. Valentina Stîngă

REGULAMENTE ȘI PROCEDURI

Regulament de organizare și funcționare a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare. COD: REG-CMCPU-07

Procedura de sistem - Controlul documentelor. COD: PS-CMCPU-01, Ed.2, Rev.4

Procedura de sistem - Soluţionarea petiţiilor în cadrul Universităţii din Piteşti. COD: PS-CMCPU-02, ed.1, Rev.0

Procedura de sistem - Managementul riscului, COD: PS-CMCPU-03, Ed.1, rev.0

Planuri privind activitatea si auditul intern realizate de Centrul pentru Managementul Calității si Programe Universitare (CMCPU)

Plan de activitate CMCPU, 2020

Plan de activitate CMCPU, 2021

 

Rapoarte realizate de Centrul pentru Managementul Calității si Programe Universitare

Raport privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților față de serviciile furnizate de Biblioteca Universității din Pitești

Raport privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților față de serviciile furnizate de secretariatele facultăților

Raport privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților în raport cu produsul educațional global - 2019-2020

Raport sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul universitar 2016-2017

Raport sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul universitar 2018-2019

Raport sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul universitar 2019-2020

Raport privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din cadrul Universității din Pitești – 2016

Raport privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din cadrul Universității din Pitești – 2017-2018

Raport privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din cadrul Universității din Pitești – 2018-2019

Rapoarte de activitate ale Centrului pentru Managementul Calității si Programe Universitare

Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare în anul 2017

Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare în anul 2018

Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare în anul 2019

Raportul de activitate a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare în anul 2020

 

STRUCTURA GENERALĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

Hotărârea nr. 403/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1-6  privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022 apărute în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378bis/12.04.2021

-  Hotărârea nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 apărute în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374bis/12.04.2021

 

 

    www.aracis.ro

  

 www.tuev-thueringen.de

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.