Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Universitate cu grad de încredere ridicat

PREZENTAREA

PROGRAMULUI  DE STUDII MASTERALE

DIDACTICA LIMBILOR STRĂINE  [D.L.S.]

 

ARGUMENT

Necesitatea crescândă a pregătirii didactico-metodice a profesorilor de limbi mederne din învăţământul preuniversitar, manifestată prin solicitări multiple din partea acestora, precum şi reformele structurale şi funcţionale ale şcolii româneşti, ca urmare a alinierii la standardele învăţământului european, au determinat conucerea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei să propună înfiinţarea unui masterat de didactica limbilor moderne, cu domeniile engleză şi franceză.

Printre argumentele care au stat la baza demersului nostru evidenţiem următoarele:

- în majoritatea ţărilor membre ale Uniunii Europene masteratele în domeniul didacticii limbilor străine funcţionează în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe ale Educaţiei;

- misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică se încadrează în profilul şi specializarea facultăţii noastre;

- este o specializare foarte solicitată, întrucât sunt puţine universităţi în ţara noastră în care funcţionează un astfel de masterat;

- toţi membrii Departamentului de Metodici și Științe Aplicate au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea propusă sau sunt doctoranzi în ani terminali.

Didactica limbilor engleză şi franceză, ca limbi străine, este domeniul de cercetare destinat insuşirii de către absolvenţii facultăţilor de litere şi de limbi străine (sectiile de limbi moderne) a celor mai actuale tipuri de abordare didactica a celor două limbi din perspectiva unor teorii lingvistice si pragmatice recente.

Programul de masterat este bazat pe contrastivitate în limbã şi didactică, oferind posibilitãţi de specializare postuniversitarã în domenii de interferenţã, sintezã şi interdisciplinaritate, mai puţin abordate în învăţământul din România. Tematica pe care îşi propune sã o abordeze programul de masterat şi-a dovedit pe deplin utilitatea teoreticã şi aplicativã într-o primã etapă de cercetare şi aplicare, atât în contextul lingvisticii mondiale cât şi în cel al lingvisticii româneşti.

Astfel, la începutul anilor '70 ai secolului XX, şcoala lingvisticã americanã a lansat curentul denumit analizã contrastivã, având ca obiectiv principal studierea asemãnãrilor şi deosebirilor dintre limbile naturale la nivelele fonologic, morfologic, sintactic şi semantic.

Prin disciplinele prevãzute în planul de învãţãmânt al cursului de masterat sunt asigurate corelaţii strânse între fundamentele teoretice şi activitatea de predare a limbilor strãine, punându-se accent deosebit asupra relevãrii dificultãţilor întâmpinate de subiecţii români în însuşirea limbilor strãine, prin introducerea perspectivei contrastive în abordarea problemelor specifice de didactica limbilor strãine.

Programul de masterat cu titlul Didactica limbilor străine [DLS] a fost acreditat de către ARACIS, conform  OM 4630/11.08.2010.

 

COORDONATOR PROGRAM: Lect. univ. dr. Silvia Ciornei

 

I. SCOPUL programul de masterat „DIDACTICA LIMBILOR STRĂINE”  - vizează profesionalizarea în domeniul didacticii limbilor engleză și franceză prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării, cerute de necesitatea flexibilizării şi diversificării formării iniţiale a cadrelor didactice, în concordanţă cu nevoile sistemului de învăţământ preuniversitar şi cu politice europene pertinente.

 

II. COMPETENȚE OFERITE DE PROGRAMUL  DE  MASTERAT „DIDACTICA LIMBILOR STRĂINE”

 

COMPETENŢE LINGVISTICE:

1. Cunoaşterea mecanismelor de însuşire a unei limbi străine şi rezolvarea simultană a aspectelor privind transmiterea cunoştinţelor lingvistice şi formarea deprinderilor de cominicare în  limba străină

2. Stabilirea succesiunii unităţilor de învăţare şi detalierea conţinuturilor tematice pentru fiecare unitate în raport cu competenţele care le sunt asociate.

3.  Alegerea metodelor adecvate diferitelor tipuri de lecţii: de transmitere de cunoştinţe noi, de fixare, de recapitulare, de exprimare orală şi scrisă etc.

Integrarea textului literar în contextul predării/învăţării limbilor engleză şi franceză din perspectiva didacticii actuale

4. Utilizarea gramaticii contrastive atât în procesul de transmitere a cunoştinţelor în cadrul predării limbilor engleză şi franceză vorbitorilor nativi de limbă română, căt şi în descoperirea şi corectarea greşelilor.

5. Capacitatea de a se face înţeles nu numai prin mijloacele descriptive ale limbii străine, ci şi prin compararea teoretică a mijloacelor de exprimare în cele două limbi şi prin exersarea  lecturii şi traducerii, ceea ce implică exploatarea ambelor limbi şi eliminarea greşelilor produse prin interferenţe.

 

COMPETENŢE DIDACTICE

1. Asigurarea condiţiilor optime pentru un învăţământ inclusiv, cu şanse egale pentru toţi

2. Formarea deprinderilor de proiectare a momentelor şi formelor de evaluare / feed-back.

3. Dobândirea competenţelor de estimare a  posibilităţilor de învăţare ale elevilor.

4. Formarea de competenţe privind îmbinarea judicioasă a practicilor educaţionale tradiţionale cu cele bazate pe colaborare şi interactivitate.

5. Identificarea factorilor implicaţi în educarea creativităţii în şcoală.

6. Cunoaşterea potenţialului creativ al elevilor.

7. Inventarierea factorilor stimulativi sau inhibitori ai creativităţii.

8. Alcătuirea unui portofoliu de teste, exerciţii şi jocuri creative.

9. Aplicarea unor elemente ale metodelor tradiţionale şi moderne în situaţii didactice concrete.

 

III. PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

IV. FISE DISCIPLINE

Fise discipline 2016-2017

 

Plan de învățământ 2015-2016

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.