Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Mobilitatea de formare profesională (plasamentul)

Mobilitatea de studiu

ceastă acţiune permite studenţilor din Universitatea din Piteşti să petreacă o perioadă de timp cuprinsă între 3 şi 12 luni într-o altă ţară participantă la program, la o universitate parteneră, cu scopul de a studia.

Obiectivele acestei acţiuni sunt:

-    să permită studenţilor să beneficieze din punct de vedere educaţional, lingvistic şi cultural de experienţa de a studia şi în alte ţări europene;

-    să promoveze cooperarea între instituţii;

-    să diversifice mediul educaţional;

-    să contribuie la dezvoltarea unor tineri bine pregătiţi, deschişi la idei noi şi cu experienţă internaţională ca viitori profesionişti;

-    să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de studiu în străinătate, folosind Sistemul European de Credite Transferabile - ECTS (European Credit Transfer System).

Mobilităţile studenţeşti pentru studiu se bazează pe acorduri inter-instituţionale încheiate între Universitatea din Piteşti şi universităţile partenere, fiecare dintre ele deţinătoare a unei Carte Universitare Erasmus+.

în prezent, pentru realizarea mobilităţilor de studiu, Universitatea din Piteşti are încheiate acorduri inter-instituţionale cu universităţi din Franţa, Germania, Grecia, Italia, Spania, Portugalia, Lituania, Polonia, Letonia, Republica Cehă, Turcia, Bulgaria, Ungaria, Republica Macedonia, Olanda, Cipru, Suedia, Norvegia.

Grantul acordat este de 450 - 500 Euro/lună. Grantul este destinat acoperirii parţiale a costurilor implicate de mobilitate (transport, subzistenţă, taxe de folosire a unor facilităţi). De aceea, el trebuie suplimentat prin alte contribuţii.

Statutul de bursier Erasmus+ presupune scutirea de la plata taxelor de studiu la universitatea gazdă. Studenţii beneficiază în continuare de bursa naţională pentru perioada petrecută în străinătate.

Plasamentul este o perioadă de timp, cuprinsă între minimum 2 luni şi maximum 12 luni, petrecută într-o întreprindere sau într-o organizaţie din altă ţară participantă, cu scopul de a ajuta studenţii să se adapteze la cerinţele pieţii comunitare a muncii, să dobândească o competenţă specifică şi să-şi îmbunătăţească înţelegearea culturii economice şi sociale a ţării implicate în contextul dobândirii de experienţă de muncă.

 

În procesul selecţiei studenţilor ERASMUS+, Universitatea din Piteşti promovează accesul către mobilităţi, asigurând tuturor studenţilor candidaţi egalitatea şanselor în funcţie de sex, rasă, etnie, arii de studiu, ţară de destinaţie, condiţii socio-economice, nevoi speciale sau alte aspecte.l

Selecţia studenţilor se desfăşoară la nivelul facultăţilor. Pentru a se înscrie la concurs, fiecare candidat va depune la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate un dosar de candidatură în care va putea exprima maximum 3 opţiuni.

Documente dosar individual selecţie Erasmus+

•    Cerere cu opţiuni;

•    Adeverinţă de student;

•    Copii acte de studii (diplomă de Bacalaureat/ Licenţă/Maşter);

•    Situaţie şcolară pentru anii de studii anteriori;

•    Curriculum Vitae în format Europass;

•    Scrisoare de intenţie (motivarea solicitării);

•    Copie atestat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională (Franceză, Engleză, sau Spaniolă) eliberat de Centrul LOGOS din UPIT sau de un alt organism autorizat;

•    Declaraţie pe proprie răspundere (autentificată la notariat), semnată de student, prin care certifică faptul că nu depăşeşte durata de maximum 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe adeverinţa de studiu.

•    studentul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea din Piteşti;

•    studentul poate aplica pentru o mobilitate Erasmus+, indiferent de domeniul său de studiu;

•    studentul trebuie să fie înregistrat cel puţin în al doilea an al ciclului de licenţă sau în anul I, la masterat sau doctorat. De plasamente pot beneficia şi studenţii din anul I de licenţă şi absovenţii (în primul an de la obţinerea diplomei).

Criterii de selecţie pentru studenţi

•    să aibă rezultate academice bune în anul (anii) universitar(i) anterior(l);

•    să nu aibă restanţe;

•    să prezinte o scrisoare de intenţie (motivare a solicitării mobilităţii).

Pe lângă aceste criterii minimale impuse, decanii au libertatea de a introduce alte criterii de selecţie cu caracter specific facultăţii, care vor fi motivate în procesul verbal încheiat cu privire la organizarea şi selecţia candidaţilor.

•    martie - seminar de informare a studenţilor;

•    aprilie - depunerea dosarelor individuale ale studenţilor;

•    aprilie - selectarea studenţilor, prin concurs, la nivelul fiecărei facultăţi;

•    mai - afişarea listelor studenţilor Erasmus+ (selecţionaţi, rezerve şi respinşi), depunerea şi rezolvarea contestaţiilor.

Coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultăţi gestionează selecţia beneficiarilor Erasmus+ şi participă activ la toate etapele pregătirii şi recunoaşterii perioadelor de mobilitate.

Centrul pentru Relaţii Internaţionale prin Biroul Erasmus+ informează, organizează şi monitorizează modul de derulare a mobilităţilor studenţilor.

Universitatea din Piteşti a participat la program încă de la implementarea sa în România (în anul 1997).

MOBILITĂȚI ERASMUS+

 pentru studenți

KA103- Mobilități cu țările programului

Nr. Crt.

Țară

Universitate parteneră

Domeniu

Locuri studenți

(SMS)

Locuri studenți

(SMP)

1.

Portugalia

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA

Științe agricole

2 L

 

INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

Terapie și reabilitare

2 L

2 L

UNIVERSIDADE DE BEIRA INTERIOR

Educație fizică și sport

6 L

6 M

4 D

1 L/M

2.

Turcia

YUZUNCU UNIVERSITY

Horticultură

2 L/M

 

ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY

Asistență medical

2 L/M

 

YEDITEPE UNIVERSITY

Fizioterapie și reabilitare

2 L/M

2 L/M

ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY

Ingineria mediului

2 L/M

2

ADAN MENDERES UNIVERSITESI

Științe agricole

2 L/M

1 M

2 L/M

ATATURK UNIVERSITY

Științe agricole

2 L

 

Sport

2 L

 

Biologie și biochimie

2 L

 

AGRI IBRAHIM CECEN UNIVERSITY

Științe agricole

2 L/M

2 L/M

Biologie

2 L/M

 

Știința mediului

2 L/M

 

Sport

2 L

 

Matematică

2 L

 

SAKARYA UNIVERSITY

Educație fizică și sport

3 L

2 M

2 D

3 L

2 M

2 D

BAHCESEHIR UNIVERSITY

Tehnologia informației și comunicații

2 L

 

SELCUK UNIVERSITY

Tehnologia informației și comunicații

2 L/M/D

2 L/M/D

3.

Grecia

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

Sport

2 L

2 L

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

Sport

2 L

3 D

 

IONIAN UNIVERSITY

Informatică

2 L

 

4.

Letonia

LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Horticultură

2 L/M

 

Protecția mediului

4 L/M

 

Știința mediului

4 L/M

 

5.

Lituania

KLAIPEDA STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Asistență medicală

2 L

2 L

Fizioterapie și reabilitare

2 L

2 L

Știința mediului

2 L

2 L

UAB PALMS WORLD

Fizioterapie și reabilitare

2 L

2 M

 

VILNIUS UNIVERSITY

Matematică și statistică

2 L/M/D

 

Tehnologia informației și comunicații

2 L/M/D

 

6.

Spania

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA

Științe agricole

2 L

 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

Fizioterapie

2 L/M

 

Terapie ocupațională

2 L

 

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

Asistență medicală

2 L/M

 

Sport

2 L

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Informatică

2 L

 

Știința calculatoarelor

7.

Italia

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Științe agricole

2 L

2 L

8.

Cehia

MENDEL UNIVERSITY IN BRNO

Horticultură

2 L/M

2 L/M

Științe agricole

2 L/M

 

Biologie

2 L/M

2 L/M

9.

Croația

POLYTECHNIC OF MEDIMURJE IN CAKOVEC

Ingineria mediului

2 L/M

2 L/M

Sport, turism și activități de timp liber

2 L/M

2 L/M

10.

Ungaria

LAVANDART

Horticultură

 

3 L/M

11.

Olanda

PALMS WORLD CV

Fizioterapie și reabilitare

 

2 L

2 M

12.

Franța

INSTITUT DE FORMATION EN MASSO KINESITHERAPIE ET EN PSYCHOMOTRICITE DU CENTRE HOSPITALIER D’ORLEANS

Terapie și reabilitare

 

2 L/M

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

Sport

2 L

2 M

 

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC

Sport

3 L/M/D

 

UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE

Sport

2 L/M

 

UNIVERSITE DE LORRAINE

Știința calculatoarelor

6 L

 

UNIVERSITE DE LORRAINE METZ

Știința calculatoarelor

2 L/M/D

 

13.

Bulgaria

ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO

Educație fizică și sport

3 L/M/D

 

Știința calculatoarelor

2 L/M

 

PAISII HILENDARSKI UNIVERSITY OF PLOVDIV

Matematică

2 L

 

Tehnologia informației și comunicații

2 L

 

ANGEL KANCHEV UNIVERSITY OF RUSE

Tehnologia informației și comunicații

2 L

 

14.

Polonia

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE

Sport

2 L

 

STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN RACIBORZ

Sport, turism și activități de timp liber

2 L/M

 

Sport

2 L/M

 

15.

Germania

KATOLISCHE UNIVERSITAT EICHSTATT INGOLSTADT

Matematică

2 L

 

16.

Macedonia

SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKPJE

Matematică

2 L

 

Știința calculatoarelor

2 L

 

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA

Informatică

2 L/M

 

 SMS – mobilități studiu

SMP – mobilități plasament studenți

 L- mobilități studii de licență

M- mobilități studii de master

D- mobilități studii doctorale

 

MOBILITĂȚI ERASMUS+

pentru cadrele didactice

KA103- Mobilități cu țările programului

Nr. Crt.

Țară

Universitate parteneră

Domeniu

Locuri cadre didactice (STA)

Locuri cadre didactice (STT)

 

Portugalia

INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA

Științe agricole

1

1

INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO

Terapie și reabilitare

2

2

UNIVERSIDADE DE BEIRA INTERIOR

Educație fizică și sport

1

1

 

Turcia

YUZUNCU UNIVERSITY

Horticultură

2

2

ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY

Asistență medical

2

0

YEDITEPE UNIVERSITY

Fizioterapie și reabilitare

2

2

ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY

Ingineria mediului

2

2

ADAN MENDERES UNIVERSITESI

Științe agricole

2

2

ATATURK UNIVERSITY

Științe agricole

1

0

Sport

1

0

Biologie și biochimie

1

0

AGRI IBRAHIM CECEN UNIVERSITY

Științe agricole

2

2

Biologie

1

1

Știința mediului

1

1

Sport

1

2

Matematică

1

1

SAKARYA UNIVERSITY

Educație fizică și sport

2

2

BAHCESEHIR UNIVERSITY

Tehnologia informației și comunicații

 

 

SELCUK UNIVERSITY

Tehnologia informației și comunicații

3

3

 

Grecia

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

Sport

2

0

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

Sport

2

0

IONIAN UNIVERSITY

Informatică

1

0

 

Letonia

LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Horticultură

2

2

Protecția mediului

1

1

Știința mediului

1

1

 

Lituania

KLAIPEDA STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Asistență medicală

1

1

Fizioterapie și reabilitare

1

1

Știința mediului

2

2

UAB PALMS WORLD

Fizioterapie și reabilitare

0

3

VILNIUS UNIVERSITY

Matematică și statistică

1

0

Tehnologia informației și comunicații

1

1

 

Spania

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA

Științe agricole

2

2

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

Fizioterapie

2

2

Terapie ocupațională

2

2

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

Sport

2

0

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Informatică

1

0

Știința calculatoarelor

UNIVERSIDAD DE MALAGA

Terapie ocupațională

1

0

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Terapie și reabilitare

2

2

 

Italia

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Științe agricole

2

2

 

Cehia

MENDEL UNIVERSITY IN BRNO

Horticultură

1

0

 

 

 

Biologie

1

0

 

Croația

POLYTECHNIC OF MEDIMURJE IN CAKOVEC

Ingineria mediului

1

1

Sport, turism și activități de timp liber

1

1

 

Ungaria

LAVANDART

Horticultură

0

2

 

Olanda

PALMS WORLD CV

Fizioterapie și reabilitare

0

2

 

Franța

INSTITUT DE FORMATION EN MASSO KINESITHERAPIE ET EN PSYCHOMOTRICITE DU CENTRE HOSPITALIER D’ORLEANS

Terapie și reabilitare

0

2

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

Sport

4

0

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC

Sport

2

2

UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE

Sport

2

2

UNIVERSITE DE LORRAINE

Știința calculatoarelor

1

0

UNIVERSITE DE LORRAINE METZ

Știința calculatoarelor

1

0

NICOLAS POULAIN

Terapie și reabilitare

0

2

 

Bulgaria

ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO

Educație fizică și sport

3

2

Știința calculatoarelor

1

1

PAISII HILENDARSKI UNIVERSITY OF PLOVDIV

Matematică

1

0

Tehnologia informației și comunicații

1

0

ANGEL KANCHEV UNIVERSITY OF RUSE

Tehnologia informației și comunicații

1

0

INDUSTRIAL SECURITY SYSTEM LTD

Baze de date și rețele

0

2

 

Polonia

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE

Sport

2

1

THE LOWER SILESIAN UNIVERSITY OF ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY IN POLKOWICE

Fizică

1

0

STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN RACIBORZ

Sport, turism și activități de timp liber

2

0

Sport

2

0

 

Germania

KATOLISCHE UNIVERSITAT EICHSTATT INGOLSTADT

Matematică

2

0

 

Macedonia

SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKPJE

Matematică

1

0

Știința calculatoarelor

1

0

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA

Informatică

1

0

 

STA – mobilități predare cadre didactice

STT – mobilități formare cadre didactice

 

MOBILITĂȚI ERASMUS+

pentru cadrele didactice

KA107- Mobilități cu țările partenere programului

Nr. Crt.

Țară

Universitate parteneră

Domeniu

Locuri cadre didactice

1

Albania

UNIVERSITY OF ELBASAN "ALEKSANDER XHUVANI

Educație Fizică și Sport

2

2

Azerbaijan

ODLAR YURDU UNIVERSITY

Științe ale naturii/ Știința mediului

2

3

Belarus

BELARUSIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER MAXIM TANK

Educație fizică și sport

1

4

Egipt

MANSOURA UNIVERSITY

Energetică și tehnologii nucleare

2

Sănătate/Asistență Medicală

4

Mediu

2

Agricultură

4

5

Iran

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

Energetică și tehnologii nucleare

4

Horticultură/ Agricultură/Mediu

4

Științe

2

6

Iran

TARBIAT MODARES UNIVERSITY

Energetică și tehnologii nucleare/Științe aplicate

2

7

Rusia

NATIONAL RESEARCH TOMSK  POLYTECHNIQUE UNIVERSITY

Științele naturii/Ecologie

2

Informatică

2

Ingineria mediului

2

 

Locurile marcate în tabel se află încă în așteptare, întrucât Acordurile inter-instituționale sunt în curs de semnare. Puteți alege unul dintre aceste locuri, dar recomandăm formularea unei opțiuni suplimentare.

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.