Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Universitate cu grad de încredere ridicat

Sesiunea de refacere evaluări finale

3.09.2018 - 12.09.2018

 

Nr. crt

DENUMIRE DISCIPLINA

EXAMINATOR

DATA

ORA

SALA

 

INGINERIA MEDIULUI an I

 

 

 

 

1

Chimie 1 (Chimie generala şi analitică)

Lect. dr. L. Tătaru

3.09

8

S lab.

2

Chimie 2 (Chimie organică)

Conf. univ. dr. C. Topală

4.09

8

S lab.

3

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

Conf. dr. C. Bălcău

4.09

14

S 120

4

Matematică 1 (Analiză matematică)

Lect. dr. M. Popescu

5.09

8

S 009

5

Termodinamică

Conf. univ.dr. S. Anghel

7.09

12

S 001

6

Matematică 2 (Algebră lin. și geometrie analit. și difer.)

Lector univ.dr. E. Asadurian

10.09

10

S 101

7

Educație fizică și sport 1,2

As. univ.dr. P. Vișan

10.09

13

B

8

Limba engleza 1, 2

Lector univ.dr. A. Moise

11.09

12

S 013

9

Limba franceza 1, 2

Lector univ.dr. M. Ivan

11.09

12

S 114

10

Teoria cunoașterii științifice

Conf.univ.dr. B. Oprescu

12.09

8

S 001

11

Fizică 1 (Fenomene electromagnetice și optice)

 Conf. dr. B. Oprescu

12.09

10

S 001

12

Elemente de inginerie mecanică I, II

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

12

S 101

 

INGINERIA MEDIULUI an II

 

 

 

 

1

Electronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

4.09

8

S 013

2

Infografică în protecția mediului

 Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

4.09

8

S 013

3

Electrotehnică

 Ș.l. dr.ing. L. Constantinescu

5.09

8-11

S 001

4

Ştiinţa şi ingineria materialelor

Conf.univ.dr.ing. G. Plăiașu

6.09

10

I 134

5

Fizică 2 (Atomică şi nucleară)

 Lector univ.dr. C. Șuțan

7.09

10

S 025

6

Grafică asistată de calculator

Prof.univ.dr.ing. D. Popa

7.09

14

T 308

7

Metode statistice în prelucrarea informațiilor de mediu

Lector univ.dr. S. Fianu

10.09

10

S lab.

8

Chimia mediului 1 (Procese chimice în mediu şi poluare)

Lector univ.dr. M. Valeca

11.09

8

S 001

9

Limba engleza 3, 4

Lector univ.dr. A. Moise

11.09

12

S 013

10

Limba franceza 3, 4

Lector univ.dr. M. Ivan

11.09

12

S 114

11

Mecanica fluidelor și hidraulică

 Ș.l.dr.ing. Stan Petre

11.09

14

S 001

12

Chimia mediului 2 (Poluanți chimici, metode de depoluare)

Lector univ.dr. M. Valeca

12.09

8

S 013

13

Procese fizico-chimice în starea condensată

Conf.univ.dr.ing. D. Chirleșan

12.09

14

S 001

14

Practică 1

Conf.univ.dr. B. Oprescu

12.09

10

S 001

 

INGINERIA MEDIULUI an III

 

 

 

 

1

Alimentări cu apă şi canalizări

Lect. dr. C. Marinescu

3.09

12

S 301

2

Reglem. legislative și tehnice în protecția mediului

Lector univ.dr. C. Popescu

5.09

10

S 101

3

Surse de radiații și tehnici de protecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

7.09

10

S 025

4

Practică 2

Lector univ.dr. C. Șuțan

7.09

12

S 025

5

Geologie și hidrogeologie

Lector.dr. A. Truță

10.09

8

S 115

6

Fizica şi poluarea atmosferei

Conf.univ.dr. D. Giosanu

10.09

10

S 025

7

Biofizica mediului ambiant

 Conf.univ.dr. D. Giosanu

10.09

10

S 025

8

Meteorologie

Conf.univ.dr. D. Giosanu

10.09

10

S 025

9

Gestiunea integrată a deșeurilor

Lector univ.dr. S. Fianu

10.09

12

S lab.

10

Monitorizare şi diagnoza calităţii mediului

Conf. dr. I. Iosub

 

11.09

8

S 114

11

Îmbunătățiri funciare

Conf.univ.dr. M. Marian

11.09

10

S 023

12

Ecologie generală

Lect. dr. M. Neblea

11.09

14

S 114

12

Fenomene de transfer și operații unitare

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

9

S 101

13

Vibrații și poluare sonoră

Prof.univ.dr.ing. S. Pârlac

12.09

12

T 115

14

Energetică clasică şi nucleară

 Conf.univ.dr. D. Chirleșan

12.09

14

S 001

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I

 

 

 

1

Chimie

Lect. dr. L. Tătaru

3.09

8

S lab.

2

Educaţie fizica 1, 2

Lector univ.dr. L. Rada

3.09

10

B

3

Statistica și prelucrarea datelor experimentale

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

4.09

8

S 013

4

Algebră liniară, geometrie analitică și dif.

 Lect. dr. M. Macarie

4.09

10

S 013

5

Analiză matematică

Lect. dr. M. Popescu

5.09

8

S 009

6

Matematici speciale

Lector univ.dr. M. Macarie

5.09

10

S 009

7

Tehnologia materialelor

 Conf. dr. G. Plăiașu

6.09

10

I 134

8

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

Lector univ.dr. C. Tudose

6.09

12

S 120

9

Informatică aplicată

 Lect. dr. A.Ștefan 

6.09

14

S 121

10

Desen tehnic și infografică

Conf. dr. M. Marian

11.09

10

S 023

11

Grafică asistată de calculator

Conf.univ.dr. M. Marian

11.09

10

S 023

12

Limba engleza 1, 2

Lector univ.dr. A. Moise

11.09

12

S 013

13

Economie generală

Prof.univ.dr. Gh. Săvoiu

11.09

14

S 013

14

Fizică 1 (Fizică Fundamentală1)

Conf. dr. B. Oprescu

 

12.09

8

S 001

15

Fizică 2 (Fizică Fundamentală 2)

Conf.univ.dr. B. Oprescu

12.09

10

S 001

16

Mecanică

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

12

S 101

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an II

 

 

 

1

Educaţie fizica 3, 4

Lector univ.dr. L. Rada

3.09

10

B

2

Energetică generală

Lector univ.dr. C. Marinescu

3.09

12

S 301

3

Utilizarea energiei apelor

Lector univ.dr. C. Marinescu

3.09

12

S 301

4

Optoelectronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

4.09

8

S 013

5

Electronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

4.09

8

S 013

6

Bazele electrotehnicii

 Ș.l. dr. L.Constantinescu

5.09

8-11

S 001

7

Metode numerice

Conf.univ.dr.ing. D. Cazacu

6.09

14

T 307

8

Fizică 4 (Fizică Aplicată2)

Lector univ.dr. C. Șuțan

7.09

10

S 025

9

Rezistența materialelor

Conf. dr. V. Rizea

10.09

8

T 305

10

Bazele termodinamicii tehnice

Lector univ.dr. S. Fianu

10.09

10

S lab.

11

Limba engleza 3, 4

Lector univ.dr. A. Moise

11.09

12

S 013

12

Limba franceza 3, 4

Lector univ.dr. M. Ivan

11.09

12

S 114

13

Mecanica fluidelor

 Ș.l. dr. Stan Petre

11.09

14

S 001

14

Transfer de căldură și masă

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

9

S 101

15

Dezvoltare durabilă

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

9

S 101

16

Practica 1

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

9

S 101

17

Instituții europene și administrație europeană

 Conf. univ. dr. G. Chirleșan

 

12.09

12

S 006

18

Fizică 3 (Fizică Aplicată1)

 Conf. univ. dr. D. Chirleșan

12.09

14

S 001

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an III

 

 

 

1

Producerea energiei electrice și termice în CTE

Lector univ.dr. Preda Marin

3.09

10

S 301

2

Energia și mediul

Lector dr. C. Marinescu

3.09

12

S 301

3

Surse regenerabile/Energii neconventionale

Lector univ.dr. C. Marinescu

3.09

12

S 301

4

Măsurări electrice și electronice

Prof.univ.dr. C. Stănescu

4.09

8

S 013

5

Tehnici de inteligență artificială

Prof.dr.ing. S. Ioniță

4.09

14

T 308

6

Echipamente electrice

Conf.dr.ing. D. Cazacu

6.09

14

T 307

7

Mașini și acționări electrice

Ș.l.dr.ing. C.Stoica

7.09

8

T 306

8

Dozimetrie și radioprotecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

7.09

10

S 025

9

Bazele teoriei reactoarelor nucleare

Lector univ.dr. Csaba Roth

7.09

12

S 101

10

Rețele electrice

Șl.dr.ing. M. Iorgulescu

9.09

9

S 009

11

Partea electrică a centralelor și stațiilor

Șl.dr.ing. M. Iorgulescu

10.09

11

S 009

12

Teoria reglării automate

ș.l.dr.ing. C.Săvulescu

11.09

10

T 305

13

Practică II

Conf.univ. dr. M. Marian

11.09

12

S 023

14

Mașini hidraulice

Ș.l. dr. Stan Petre

11.09

14

S 001

15

Echipamente și instalații termice

Prof.dr.ing. F. Ivan

12.09

14

T 001

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I (master)

 

 

 

1

Sisteme informatice de conducere

Conf.  univ. dr. I. Gâf-Deac

3.09

12

S 301

2

Sisteme de protecție a mediului la nivelul centralelor nucleare

CS III dr.ing. Toma Alexandru

10.09

17

S 001

3

Managementul deşeurilor radioactive

Lector univ.dr. M. Valeca

11.09

17

S 001

4

Managementul securităţii nucleare

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

11.09

17

S 001

5

Reactorul CANDU şi Reactorul TRIGA

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

11.09

17

S 001

6

Managementul finanțării proiectelor energetice nucleare

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

11.09

17

S 001

7

Tratate, convenții și reglementări internaționale

Lector univ.dr. M. Valeca

11.09

17

S 001

8

Tehnologia pulberilor și materiale ceramice

Conf.univ.dr.ing. D. Chirleșan

12.09

14

S 001

DENUMIRE DISCIPLINA

EXAMINATOR

DATA

ORA

SALA

 

INGINERIA MEDIULUI an I

 

 

 

 

1

Matematică 1 (Analiză matematică)

Lect. dr. M. Popescu

5.09

8

S 009

2

Fizică 1 (Fenomene electromagnetice și optice)

 Conf. dr. B. Oprescu

12.09

10

S lab.

3

Elemente de inginerie mecanică I, II

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

12

S 101

4

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

Conf. dr. C. Bălcău

4.09

14

S 120

5

Chimie 1 (Chimie generala şi analitică)

Lect. dr. L. Tătaru

3.09

8

S 013

6

Matematică 2 (Algebră lin. și geometrie analit. și difer.)

Lector univ.dr. E. Asadurian

10.09

10

S 116

7

Termodinamică

Conf. univ.dr. S. Anghel

7.09

12

S 009

8

Chimie 2 (Chimie organică)

Conf. univ. dr. C. Topală

4.09

8

S 013

9

Teoria cunoașterii științifice

Conf.univ.dr. B. Oprescu

12.09

8

S lab.

10

Limba engleza 1, 2

Lector univ.dr. A. Moise

11.09

12

S 114

11

Limba franceza 1, 2

Lector univ.dr. M. Ivan

11.09

12

S 114

12

Educație fizică și sport 1,2

As. univ.dr. P. Vișan

8.09

8

S 101

 

INGINERIA MEDIULUI an II

 

 

 

 

1

Fizică 2 (Atomică şi nucleară)

 Lector univ.dr. C. Șuțan

7.09

10

S 025

2

Electrotehnică

 Ș.l. dr.ing. L. Constantinescu

5.09

8-11

S 101

3

Chimia mediului 1 (Procese chimice în mediu şi poluare)

Lector univ.dr. M. Valeca

8.09

10

S 009

4

Chimia mediului 2 (Poluanți chimici, metode de depoluare)

Lector univ.dr. M. Valeca

8.09

10

S 009

5

Ştiinţa şi ingineria materialelor

Conf.univ.dr.ing. G. Plăiașu

1.09

14

I 134

6

Mecanica fluidelor și hidraulică

 Ș.l.dr.ing. Stan Petre

11.09

14

T lab.

7

Infografică în protecția mediului

 Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

4.09

8

S 009

8

Grafică asistată de calculator

Prof.univ.dr.ing. D. Popa

4.09

8

T 123

9

Metode statistice în prelucrarea informațiilor de mediu

Lector univ.dr. S. Fianu

10.09

10

S 115

10

Electronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

4.09

8

S 009

11

Practică 1

Conf.univ.dr. B. Oprescu

12.09

10

S 025

12

Procese fizico-chimice în starea condensată

Conf.univ.dr.ing. D. Chirleșan

4.09

11

S 025

13

Limba engleza 3, 4

Lector univ.dr. A. Moise

11.09

12

S 114

14

Limba franceza 3, 4

Lector univ.dr. M. Ivan

11.09

12

S 114

 

INGINERIA MEDIULUI an III

 

 

 

 

1

Monitorizare şi diagnoza calităţii mediului

Conf. dr. I. Iosub

 

11.09

8

S 114

2

Geologie și hidrogeologie

Lector.dr. A. Truță

Lector dr. L.Dorobăț

10.09

8

S 115

3

Fizica şi poluarea atmosferei

Conf.univ.dr. D. Giosanu

10.09

10

S 025

4

Biofizica mediului ambiant

 Conf.univ.dr. D. Giosanu

10.09

10

S 115

5

Ecologie generală

Lect. dr. M. Neblea

11.09

14

S 114

6

Alimentări cu apă şi canalizări

Lect. dr. C. Marinescu

2.09

10

S 009

7

Energetică clasică şi nucleară

 Conf.univ.dr. D. Chirleșan

4.09

11

S 025

8

Reglem. legislative și tehnice în protecția mediului

Lector univ.dr. C. Popescu

5.09

10

S 009

9

Surse de radiații și tehnici de protecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

7.09

10

S 025

10

Fenomene de transfer și operații unitare

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

9

S 101

11

Vibrații și poluare sonoră

Prof.univ.dr.ing. S. Pârlac

12.09

12

T 115

12

Practică 2

Lector univ.dr. C. Șuțan

7.09

12

S 025

13

Meteorologie

Conf.univ.dr. D. Giosanu

10.09

10

S 025

14

Gestiunea integrată a deșeurilor

Lector univ.dr. S. Fianu

10.09

12

S 115

15

Îmbunătățiri funciare

Conf.univ.dr. M. Marian

11.09

10

S 023

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I

 

 

 

1

Analiză matematică

Lect. dr. M. Popescu

Lect. dr. C. Gheldiu

5.09

8

S 009

2

Algebră liniară, geometrie analitică și dif.

 Lect. dr. M. Macarie

4.09

10

S 001

3

Desen tehnic și infografică

Conf. dr. M. Marian

 

11.09

10

S 023

4

Informatică aplicată

 Lect. dr. A.Ștefan 

7.09

12

S 111

5

Fizică 1 (Fizică Fundamentală1)

Conf. dr. B. Oprescu

 

12.09

8

S 001

6

Fizică 2 (Fizică Fundamentală 2)

Conf.univ.dr. B. Oprescu

12.09

10

S lab.

7

Chimie

Lect. dr. L. Tătaru

3.09

8

S 013

8

Tehnologia materialelor

 Conf. dr. G. Plăiașu

1.09

14

I 134

9

Matematici speciale

Lector univ.dr. M. Macarie

5.09

10

S 101

10

Grafică asistată de calculator

Conf.univ.dr. M. Marian

11.09

10

S 023.

11

Statistica și prelucrarea datelor experimentale

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

4.09

8

S 009

12

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

Lector univ.dr. C. Tudose

6.09

10

S 120

13

Mecanică

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

12

S 101

14

Economie generală

Prof.univ.dr. Gh. Săvoiu

11.09

14

S 116

15

Limba engleza 1, 2

Lector univ.dr. A. Moise

11.09

12

S 114

16

Educaţie fizica 1, 2

Lector univ.dr. L. Rada

3.09

10

B 113

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an II

 

 

 

1

Bazele electrotehnicii

 Ș.l. dr. L.Constantinescu

5.09

8-11

S 101

2

Fizică 3 (Fizică Aplicată1)

 Conf. dr. D. Chirleșan

4.09

11

S 025

3

Mecanica fluidelor

 Ș.l. dr. Stan Petre

11.09

14

T lab.

4

Rezistența materialelor

Conf. dr. V. Rizea

5.09

8

T 301

5

Electronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

4.09

8

S 009

6

Energetică generală

Lector univ.dr. C. Marinescu

2.09

10

S 009

7

Instituții europene și administrație europeană

 Conf. univ. dr. G. Chirleșan

 

4.09

11

S lab.

8

Metode numerice

Conf.univ.dr.ing. D. Cazacu

4.09

13

T 307

9

Fizică 4 (Fizică Aplicată2)

Lector univ.dr. C. Șuțan

7.09

10

S 025

10

Bazele termodinamicii tehnice

Lector univ.dr. S. Fianu

10.09

10

S 009

11

Optoelectronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

4.09

8

S 009

12

Transfer de căldură și masă

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

9

S 101

13

Utilizarea energiei apelor

Lector univ.dr. C. Marinescu

2.09

10

S 009

14

Practica 1

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

9

S 009

15

Dezvoltare durabilă

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

12.09

9

S 101

16

Limba engleza 3, 4

Lector univ.dr. A. Moise

11.09

12

S 114

17

Limba franceza 3, 4

Lector univ.dr. M. Ivan

11.09

12

 

18

Educaţie fizica 3, 4

Lector univ.dr. L. Rada

3.09

10

B 113

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an III

 

 

 

1

Măsurări electrice și electronice

Prof.univ.dr. C. Stănescu

Lect. dr. S. Fianu

4.09

8

 

2

Mașini și acționări electrice

Ș.l.dr.ing. C.Stoica

 

 

 

3

Echipamente și instalații termice

Prof.dr.ing. F. Ivan

 

 

 

4

Echipamente electrice

Conf.dr.ing. D. Cazacu

 

 

 

5

Mașini hidraulice

Ș.l. dr. Stan Petre

Conf. dr. Stan Marinică

11.09

14

 

6

Teoria reglării automate

ș.l.dr.ing. C.Săvulescu

 

 

 

7

Energia și mediul

Lector dr. C. Marinescu

 

 

 

8

Tehnici de inteligență artificială

Prof.dr.ing. S. Ioniță

Conf.dr.ing. P. Anghelescu

 

 

 

9

Surse regenerabile/Energii neconventionale

Lector univ.dr. C. Marinescu

 

 

S

10

Producerea energiei electrice și termice în CTE

Lector univ.dr. Preda Marin

 

 

S 115

11

Partea electrică a centralelor și stațiilor

Șl.dr.ing. M. Iorgulescu

10.09

11

S 001

12

Rețele electrice

Șl.dr.ing. M. Iorgulescu

9.09

9

S 001

13

Practică II

Conf.univ. dr. M. Marian

11.09

10

S 023

14

Bazele teoriei reactoarelor nucleare

Lector univ.dr. Csaba Roth

7.09

12

S 115

15

Dozimetrie și radioprotecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

7.09

10

S 025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I (master)

 

 

 

1

Managementul deşeurilor radioactive

Lector univ.dr. M. Valeca

8.09

10

S 009

2

Managementul securităţii nucleare

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

9.09

10

S 001

3

Reactorul CANDU şi Reactorul TRIGA

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

9.09

10

S 001

4

Sisteme informatice de conducere

Conf.  univ. dr. I. Gâf-Deac

dr.ing. M. Preda

2.09

10

S 009

5

Sisteme de protecție a mediului la nivelul centralelor nucleare

CS III dr.ing. Toma Alexandru

10.09

10

S 001

6

Managementul finanțării proiectelor energetice nucleare

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

9.09

10

S 001

7

Tratate, convenții și reglementări internaționale

Lector univ.dr. M. Valeca

8.09

10

S 009

8

Tehnologia pulberilor și materiale ceramice

Conf.univ.dr.ing. D. Chirleșan

4.09

11

S 025

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.