Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Sesiunea de refacere evaluări finale

1.09.2020 - 12.09.2020

 

Nr. crt

DENUMIRE DISCIPLINA

EXAMINATOR

DATA

ORA

SALA

 

INGINERIA MEDIULUI an I

 

 

 

 

1

Teoria cunoașterii științifice

Conf.univ.dr. B. Oprescu

1.09

12

 

2

Fizică 1 (Fenomene electromagnetice și optice)

 Conf. dr. B. Oprescu

1.09

12

 

3

Educație fizică și sport 1,2

As. univ.dr. P. Vișan

2.09

12

 

4

Chimie 1 (Chimie generala şi analitică)

Lect. dr. L. Tătaru

3.09

10

 

5

Chimie 2 (Chimie organică)

Conf. univ. dr. C. Topală

4.09

10

 

6

Analiză matematică

Lect. dr. Gh. Nistor

7.09

10

 

7

Termodinamică

Lector univ.dr. S. Fianu

8.09

12

 

8

Algebră lin, geometrie analit. și difer.

Lector univ.dr. M. Dumitrache

9.09

14

 

9

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

Conf. dr. C. Bălcău

10.09

10

 

10

Limba engleza 1, 2

Lector univ.dr. A. Moise

11.09

11

 

11

Elemente de inginerie mecanică I, II

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

11.09

14

 

 

INGINERIA MEDIULUI an II

 

 

 

 

1

Educație fizică și sport 3, 4

As. univ.dr. P. Vișan

2.09

12

 

2

Grafică asistată de calculator

Prof.univ.dr.ing. D. Popa

3.09

12

 

3

Desen tehnic și Infografică

Lector univ.dr. C. Marinescu

4.09

9

 

4

Ştiinţa şi ingineria materialelor

Prof.univ.dr.ing. G. Plăiașu

4.09

14

 

5

Procese fizice în stare condensată

Conf. univ.dr. D. Chirleșan

7.09

10

 

6

Mecanica fluidelor

 Ș.l.dr.ing. Stan Petre

8.09

10

 

7

Electrotehnică

 Ș.l. dr.ing. L. Constantinescu

9.09

9

 

8

Chimia mediului 2 (Poluanți chimici, metode de depoluare)

Lector univ.dr. M. Valeca

9.09

17

 

9

Chimia mediului 1 (Procese chimice în mediu şi poluare)

Lector univ.dr. M. Valeca

9.09

17

 

10

Practică 1

Conf.univ.dr. D. Giosanu

10.09

13

 

11

Teoria probabilităților și statistica matematică

Conf. dr. C. Bălcău

10.09

12

 

12

Limba engleza 3, 4

Lector univ.dr. A. Moise

11.09

11

 

13

Fizică 2 (Atomică şi nucleară)

 Lector univ.dr. C. Șuțan

11.09

9

 

14

Electronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

12.09

10

 

 

INGINERIA MEDIULUI an III

 

 

 

 

1

Îmbunătățiri funciare

Conf.univ.dr. M. Marian

-

Nu sunt rest.

 

2

Surse de radiații și tehnici de protecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

-

Nu sunt rest.

 

3

Reglem. legislative și tehnice în protecția mediului

Lector univ.dr. C. Popescu

-

Nu sunt rest.

 

4

Vibrații și poluare sonoră

Prof.univ.dr.ing. S. Pârlac

-

Nu sunt rest.

 

5

Ecologie generală

Lect. dr. M. Neblea

2.09

12

 

6

Monitorizare şi diagnoza calităţii mediului

Conf. dr. I. Iosub

 

3.09

15

 

7

Alimentări cu apă şi canalizări

Lect. dr. C. Marinescu

4.09

9

 

8

Energetică clasică şi nucleară

 Conf.univ.dr. D. Chirleșan

7.09

10

 

9

Geologie și hidrogeologie

Lector.dr. L. Dorobăț

7.09

12

 

10

Gestiunea integrată a deșeurilor

Lector univ.dr. S. Fianu

8.09

12

 

11

Practică 2

Lector univ.dr. C. Zarioiu

9.09

16

 

12

Fizica şi poluarea atmosferei

Conf.univ.dr. D. Giosanu

10.09

12

 

13

Biofizica mediului ambiant

 Conf.univ.dr. D. Giosanu

10.09

12

 

14

Meteorologie

Conf.univ.dr. D. Giosanu

10.09

12

 

15

Fenomene de transfer și operații unitare

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

11.09

14

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I

 

 

 

1

Limba engleza 1, 2

Lector univ.dr. N. Mincă

-

Nu sunt

 

2

Economie generală

Prof.univ.dr.habil.Gh. Săvoiu

1.09

10

 

3

Fizică 1

Conf.univ.dr. B. Oprescu

 

1.09

12

 

4

Fizică 2

Conf.univ.dr. B. Oprescu

1.09

12

 

5

Educaţie fizica 1, 2

Lector univ.dr. L. Rada

2.09

12

 

6

Informatică aplicată

 Lect. dr. A.Ștefan 

2.09

8

 

7

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

Lector univ.dr. A. Ștefan

2.09

14

 

8

Chimie

Lect. dr. L. Tătaru

3.09

10

 

9

Matematici speciale

Lector univ.dr. M. Macarie

3.09

12

 

10

Algebră liniară, geometrie analitică și dif.

 Lect. dr. M. Macarie

3.09

14

 

11

Desen tehnic și infografică

Lector univ.dr. C. Marinescu

4.09

9

 

12

Tehnologia materialelor

 Prof. Univ. dr. ing. G. Plăiașu

4.09

14

 

13

Analiză matematică

Lect. dr. Gh. Nistor

7.09

10

 

14

Statistica și prelucrarea datelor experimentale

Lector univ.dr. S. Fianu

8.09

12

 

15

Grafică asistată de calculator

Conf.univ.dr. M. Marian

9.09

12

 

16

Mecanică

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

11.09

14

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an II

 

 

 

1

Energetică generală

As.dr.ing. G. Ghiță

-

Nu sunt rest.

 

2

Limba engleza 3, 4

Lector univ.dr. N. Mincă

-

Nu sunt 

 

3

Fizică 4

Lector univ.dr. C. Șuțan

-

Nu sunt rest.

 

4

Instituții europene și administrație europeană

 Conf. univ. dr. G. Chirleșan

 

-

Nu sunt rest.

 

5

Educaţie fizica 3, 4

Lector univ.dr. L. Rada

2.09

12

 

6

Metode numerice

Lector univ.dr. L. Deaconu

3.09

10

 

7

Utilizarea energiei apelor

Lector univ.dr. C. Marinescu

4.09

9

 

8

Fizică 3

Conf.univ.dr. D.Chirleșan

Lector univ.dr. S. Fianu

7.09

10

 

9

Rezistența materialelor

Conf. univ.dr. J. Grigore

7.09

12

 

10

Practica de domeniu

Lector univ.dr. S. Fianu

8.09

12

 

11

Bazele termodinamicii

Lector univ.dr. S. Fianu

8.09

12

 

12

Mecanica fluidelor

 Ș.l. dr. Stan Petre

8.09

10

 

13

Bazele electrotehnicii

 Ș.l. dr. L.Constantinescu

9.09

9

 

14

Transfer de căldură și masă

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

11.09

14

 

15

Dezvoltare durabilă

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

11.09

14

 

16

Optoelectronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

12.09

10

 

17

Electronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

12.09

10

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an III

 

 

 

1

Mașini hidraulice

Ș.l. dr. Stan Petre

-

Nu sunt

 

2

Bazele teoriei reactoarelor nucleare

Lector univ.dr. Csaba Roth

-

Nu sunt

 

3

Producerea energiei electrice și termice în CTE

Lector univ.dr. Preda Marin

-

Nu sunt

 

4

Echipamente electrice

As.dr.ing. G. Ghiță

-

Nu sunt

 

5

Dozimetrie și radioprotecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

-

Nu sunt

 

6

Partea electrică a centralelor și stațiilor

As.dr.ing. G.Ghiță

-

Nu sunt

 

7

Teoria reglării automate

ș.l.dr.ing. C.Săvulescu

-

Nu sunt

 

8

Tehnici de inteligență artificială

Prof.dr.ing. S. Ioniță

2.09

16

 

9

Energia și mediul

Lector dr. C. Marinescu

4.09

9

 

10

Surse regenerabile/Energii neconventionale

Lector univ.dr. C. Marinescu

4.09

9

 

11

Practică de specialitate

Lector univ.dr. C. Marinescu

4.09

9

 

12

Rețele electrice

Șl.dr.ing. M. Iorgulescu

8.09

9

 

13

Mașini și acționări electrice

Ș.l.dr.ing. C.Stoica

8.09

14

 

14

Echipamente și instalații termice

Prof.dr.ing. F. Ivan

12.09

14

 

15

Măsurări electrice și electronice

Prof.univ.dr. C. Stănescu

12.09

10

 

 

MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I (master)

 

 

 

1

Managementul finanțării proiectelor energetice

Conf.univ.dr. G. Chirleșan

7.09

10

 

2

Etică și integritate academică

Lector univ. dr. A. Mărchidan

7.09

17

 

3

Tehnologia pulberilor și materiale ceramice

Conf.univ.dr.ing. D. Chirleșan

8.09

10

 

4

Managementul deşeurilor radioactive

Lector univ.dr. M. Valeca

9.09

17

 

5

Managementul securităţii nucleare

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

9.09

17

 

6

Reactorul CANDU şi Reactorul TRIGA

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

9.09

17

 

7

Tratate, convenții și reglementări internaționale

Lector univ.dr. M. Valeca

9.09

17

 

8

Sisteme de protecție a mediului la nivelul centralelor nucleare

CS III dr.ing. Toma Alexandru

10.09

17

 

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.