Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français
ADMITERE 2019 - F.Ș.E.F.I.

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - 18 SEPTEMBRIE 2019

LISTELE CU CANDIDAȚII ÎNMATRICULAȚI LA LICENȚĂ (iulie+septembrie 2019)

LISTELE CU CANDIDAȚII ÎNMATRICULAȚI LA MASTERAT (iulie+septembrie 2019) 

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - 13 SEPTEMBRIE 2019

LISTELE CU CANDIDAȚII ADMIȘI  LA MASTERAT- ordinea decrescătoare a mediilor

LISTELE CU CANDIDAȚII ADMIȘI  LA MASTERAT - ordinea alfabetică

 

NOTĂ: Înmatriculările la MASTERAT se vor realiza în perioada 15-17 septembrie 2019 la Centrul de Admitere FȘEFI.

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - 12 SEPTEMBRIE 2019

LISTELE CU CANDIDAȚII ADMIȘI  LA LICENȚĂ

LISTELE CU CANDIDAȚII ADMIȘI  LA PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ - INFORMATICĂ, MATEMATICĂ, BIOLOGIE ȘI EFS

 

NOTĂ: Înmatriculările la LICENȚĂ se vor realiza în perioada 14-17 septembrie 2019 la Centrul de Admitere FȘEFI.  Pentru programele de conversie profesională se prelungește perioada de înscrieri și înmatriculări până la data de 30 septembrie 2019.

 

 

 

I. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Nr. crt.  PROGRAMUL DE LICENȚĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎN

ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR

LISTA CANDIDAȚILOR ÎN

ORDINEA ALFABETICĂ

LOCURI DISPONIBILE

1  ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ_alfa

LOCURI BUGET: 0 

LOCURI CU TAXĂ: 0

2  KINETOTERAPIE

KINETOTERAPIE

KINETOTERAPIE_alfa

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 0

3  TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

TERAPIE OCUPAȚIONALĂ_alfa

LOCURI BUGET: 2 

LOCURI CU TAXĂ:  40

4  INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ_alfa

LOCURI BUGET: 1 

LOCURI CU TAXĂ: 43

5  MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ_alfa

LOCURI BUGET: 9

LOCURI CU TAXĂ: 7

6  BIOLOGIE

Biologie

Biologie_alfa

LOCURI BUGET: 1

LOCURI CU TAXĂ: 47

7

 CHIMIE

 CHIMIE MEDICALĂ

CHIMIE

 CHIMIE MEDICALĂ

CHIMIE_alfabetic

 CHIMIE MEDICALĂ_alfa

BUGET Chimie: 0

 TAXĂ Chimie: 35

 

BUGET Chimie Medicala: 3

 TAXĂ Chimie Medicala: 19

8  ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI_alfa

LOCURI BUGET: 3 

LOCURI CU TAXĂ: 34 

9  INGINERIA MEDIULUI

INGINERIA MEDIULUI

INGINERIA MEDIULUI_alfa

LOCURI BUGET: 7

LOCURI CU TAXĂ: 33

10  ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE

 ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE

 ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE_alfa

LOCURI BUGET: 10

LOCURI CU TAXĂ: 19

11  HORTICULTURĂ

 HORTICULTURĂ

 HORTICULTURĂ_alfa

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ:  31

12  EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ_alfa

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 24

13  SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ_alfa

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ:39 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI CU TAXĂ ÎN PERIOADA 25-30 IULIE CARE AU OCUPAT UN LOC SUBVENȚIONAT DUPĂ ÎNMATRICULĂRI ÎN URMA REDISTRIBUIRII LOCURILOR RĂMASE NEOCUPATE!  CEREREA DE RECUPERARE A TAXEI DE ȘCOLARIZARE ACHITATĂ LA ÎNMATRICULARE SE DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII ÎN PERIOADA 1-14 SEPTEMBRIE!

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - 31 IULIE 2019

LISTELE CU CANDIDAȚII ÎNMATRICULAȚI ȘI LOCURI DISPONIBILE LA MASTER 

 

II. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr. crt. PROGRAMUL DE MASTERAT LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA ALFABETICĂ LOCURI DISPONIBILE PENTRU SEPTEMBRIE 2019
1  KINETOTERAPIA LA PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI CONCURSUL DE ADMITERE SE DESFĂȘOARĂ ÎN SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE!

PROBĂ DE CONCURS

- TEST GRILĂ -

LOCURI BUGET: 15 

LOCURI CU TAXĂ: 35

2

 TEHNICI AVANSATE PENTRU PRELUCRAREA INFORMAȚIEI (Advanced Techniques for Information Processing) (în limba engleză) - INFORMATICĂ

MODELAREA, PROIECTAREA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR SOFTWARE

CONCURSUL DE ADMITERE SE DESFĂȘOARĂ ÎN SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE!

PROBĂ DE CONCURS

(PROBĂ SCRISĂ)

LOCURI BUGET: 16 

LOCURI CU TAXĂ: 84

3

 MATEMATICĂ DIDACTICĂ, MATEMATICĂ APLICATĂ

CONCURSUL DE ADMITERE SE DESFĂȘOARĂ ÎN SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE!

PROBĂ DE CONCURS

(PROBĂ SCRISĂ)

LOCURI BUGET: 13 

LOCURI CU TAXĂ: 87

4  BIOLOGIE MEDICALĂ

BIOLOGIE MEDICALĂ

BIOLOGIE MEDICALĂ_alfa

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 23

5  MONITORIZAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

MONITORIZAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

MONITORIZAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI_alfa

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 37

6  MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE_alfa

LOCURI BUGET: 6

LOCURI CU TAXĂ: 25

7  TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ - -

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 50

8  CHIMIE CRIMINALISTICĂ CHIMIE CRIMINALISTICĂ

CHIMIE CRIMINALISTICĂ_alfa

LOCURI BUGET: 1 

LOCURI CU TAXĂ: 42

9  PERFORMANȚĂ ÎN SPORT PERFORMANȚĂ ÎN SPORT PERFORMANȚĂ ÎN SPORT_alfa

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 35

10  ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE_alfa

LOCURI BUGET: 0 

LOCURI CU TAXĂ: 40

11  ORGANIZARE ȘI CONDUCERE ÎN SPORT ORGANIZARE ȘI CONDUCERE ÎN SPORT ORGANIZARE ȘI CONDUCERE ÎN SPORT_alfa

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 35

12  SPORT, TURISM ȘI ACTIVITĂȚI DE TIMP LIBER - -

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 0

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI CU TAXĂ ÎN PERIOADA 29-30 IULIE CARE AU OCUPAT UN LOC SUBVENȚIONAT DUPĂ ÎNMATRICULĂRI ÎN URMA REDISTRIBUIRII LOCURILOR RĂMASE NEOCUPATE!  CEREREA DE RECUPERARE A TAXEI DE ȘCOLARIZARE ACHITATĂ LA ÎNMATRICULARE SE DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII ÎN PERIOADA 1-14 SEPTEMBRIE!

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - 27 IULIE 2019

LISTELE CU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI ȘI LOCURI DISPONIBILE LA MASTER 

 

II. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr. crt. PROGRAMUL DE MASTERAT LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA ALFABETICĂ LOCURI DISPONIBILE PENTRU SEPTEMBRIE 2019
1  KINETOTERAPIA LA PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI CONCURSUL DE ADMITERE SE DESFĂȘOARĂ ÎN SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE!

PROBĂ DE CONCURS

- TEST GRILĂ -

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

2

 TEHNICI AVANSATE PENTRU PRELUCRAREA INFORMAȚIEI (Advanced Techniques for Information Processing) (în limba engleză) - INFORMATICĂ

MODELAREA, PROIECTAREA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR SOFTWARE

CONCURSUL DE ADMITERE SE DESFĂȘOARĂ ÎN SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE!

PROBĂ DE CONCURS

(PROBĂ SCRISĂ)

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

3

 MATEMATICĂ DIDACTICĂ, MATEMATICĂ APLICATĂ

CONCURSUL DE ADMITERE SE DESFĂȘOARĂ ÎN SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE!

PROBĂ DE CONCURS

(PROBĂ SCRISĂ)

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

4  BIOLOGIE MEDICALĂ

AdmișiBM_medii

AdmișiBM_alfabetic

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

5  MONITORIZAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Admiși_medii

Admiși_alfabetic

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

6  MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE Admiși_medii Admiși_alfabetic

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

7  TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ - -

LOCURI BUGET:

LOCURI CU TAXĂ:

8  CHIMIE CRIMINALISTICĂ Admiși_medii

Admiși_alfabetic

RespinșiCC

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

9  PERFORMANȚĂ ÎN SPORT Admiși_medii Admiși_alfabetic

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

10  ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE Admiși_medii Admiși_alfabetic

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

11  ORGANIZARE ȘI CONDUCERE ÎN SPORT Admiși_medii Admiși_alfabetic

LOCURI BUGET:

LOCURI CU TAXĂ: 

12  SPORT, TURISM ȘI ACTIVITĂȚI DE TIMP LIBER - -

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ:

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - 23 IULIE 2019

LISTELE CU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI ȘI LOCURI DISPONIBILE LA LICENȚĂ

 

I. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Nr. crt.  PROGRAMUL DE LICENȚĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎN

ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR

LISTA CANDIDAȚILOR ÎN

ORDINEA ALFABETICĂ

LOCURI DISPONIBILE

1  ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

Admisi_AM

Admisi_AM_DP

Admisi_AM_RURAL

AM_asteptare

AM_Respinsi

Admisi_AM

Admisi_AM_DP

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

2  KINETOTERAPIE

Admisi_Kineto

Admisi_Kineto_DP

Admisi_Kineto_RP

Admisi_Kineto_Rural

Admisi_Kineto_Asteptare

Admisi_Kineto

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

3  TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

Admisi_TO

Admisi_TO_DP,

Admisi_TO_Asteptare

Admisi_TO

Admisi_TO_DP

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

4  INFORMATICĂ

Admisi_MI

Admisi_MI_DP

Admisi_MI_CD,

Admisi_MI_RURAL, 

Admisi_MI_ROM

Admisi_MI_Moldova

Admisi_MIAdmisi_MI_DP

Admisi_MI_CDAdmisi_MII_MOLDOVA

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ:

5  MATEMATICĂ

Admisi_MATE

Admisi_MATE_DP

Admisi_MATE

Admisi_MATE_DP

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

6  BIOLOGIE

Admisi_Biologie

Admisi_Biologie_DP

Admisi_Biologie

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

7

 CHIMIE

 CHIMIE MEDICALĂ

Admisi_CHIMIE

Admisi_CHIMIE_Asteptare

Admisi_ChMed

Admisi_ChMed_Rural

Admisi_Chimie

Admisi_ChMed

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

8  ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Admisi_Ecologie

Admisi_Ecologie_DP

Admisi_Ecologie

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

9  INGINERIA MEDIULUI

Admisi_IngMediului

Admisi_IngMediului_DP

Admisi_IngMediului

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

10  ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE

Admisi_ETN

Admisi_ETN_DP

Admisi_ETN

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

11  HORTICULTURĂ

Admisi_Horticultura

Admisi_Horticultura_DP

Admisi_Horticultura_RURAL

Admisi_Horticultura

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

12  EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

Admisi_EFS

Admisi_EFS_Asteptare

Admisi_EFS

Admisi_EFS_Rural

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

13  SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ Admisi_SPM

Admisi_SPM

Admisi_SPM_RP

LOCURI BUGET: 

LOCURI CU TAXĂ: 

*loc rezervat pentru candidații străini CPV

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE !

       LICENȚĂ  – SESIUNEA IULIE 2019 -

    - ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI CU TAXĂ SAU ADMIȘI FĂRĂ TAXĂ SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA 25-30 IULIE 2019 LA LICENȚĂ!

    - CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI CARE NU SE ÎNMATRICULEAZĂ PIERD LOCUL OBȚINUT PRIN CONCURS!

 

IMPORTANT!  ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI "ÎN AȘTEPTARE"   !!

        CANDIDAȚII AFLAȚI PE LISTELE ÎN AȘTEPTARE VOR AVEA POSIBILITATEA DE A FI DECLARAȚI ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULAȚI ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE

     LUNI, 30.07.2019, ORA 17.00, ÎN SALA 1.32  din CORPUL CENTRAL AL UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI, ÎN LIMITA LOCURILOR RĂMASE DISPONIBILE DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE ÎNMATRICULĂRI!

 

 

 

mail

 Repartizarea în săli pentru proba scrisă AMG - 22 iulie 2019

 

 

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS/ PROBELOR ELIMINATORII/ PROBELOR PE RAMURI DE SPORT/ PROBELOR DE APTITUDINI

LA PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ/MASTERAT - SESIUNEA IULIE 2019

Programul de studii universitare de licenţă

Data

Ora

Locaţia

Asistenţă medicală generală

22 IULIE  2019

10.00

Corp S, sălile 009, 003,

Probele de aptitudini Kinetoterapie şi motricitate specială

22 IULIE  2019

11.00

Sala mică de sport, corp B

Materiale şi tehnologii nucleare

25 IULIE 2019

10.00

Corp S, sala 028

Chimie criminalistică

26 IULIE  2019

10.00

Corp S, sala 009

Biologie medicală

26 IULIE  2019

10.00

Corp S, sala 103

Monitorizare şi protecţia mediului

26 IULIE  2019

12.00

Corp S, sala 127

PS, OCS, AMCE

25 IULIE  2019

14.00

Sala 144 Corp Central UPIT

Proba de aptitudini  - Traseu aplicativ

21 IULIE 2019

 

9.00

 

Sala Polivalentă corp B, str. Gh. Doja, 41

Atletism

22 IULIE 2019

8.00

Stadionul Nicolae Dobrin/Stadionul Gh. Doja

Dans sportiv 

22 IULIE 2019

9.00

Sala de dans a sălii polivalente, corp B

Handbal – sala polivalentă

22 IULIE 2019

11.30

Sala polivalentă, corp B

Fotbal 

22 IULIE 2019

10.00

Stadionul N. Dobrin, teren sintetic

Volei 

22 IULIE 2019

9.00

Sala Polivalentă, corp B

Înot

22 IULIE 2019

9.00

Bazinul Olimpic, Piteşti

Lupte-judo 

22 IULIE 2019

10.00

Sala de Judo, Corp B

Karate

22 IULIE 2019

10.30

Sala de Judo -Gimnastică Corp B

Gimnastică artistică/ritmică 

22 IULIE 2019

11.00

Sala de Judo –Gimnastică, Corp B

Tenis de câmp 

22 IULIE 2019

9.00

Baza sportivă Star Arena-Bascov

Tenis de masă 

22 IULIE 2019

8.00

Sala polivalentă, Corp B

Baschet

22 IULIE 2019

10.00

Sala polivalentă, Corp B

Kaiac - Canoe – Baza Clubului Sportiv Municipal din Piteşti, punct de întâlnire Bazinul Olimpic din Piteşti

22 IULIE 2019

10.00

Baza nautică Star Budeasa

 

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS/ PROBELOR ELIMINATORII/ PROBELOR PE RAMURI DE SPORT/ PROBELOR DE APTITUDINI

LA PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ/MASTERAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Programul de studii universitare de licenţă/maserat

Data

Ora

Locaţia

Probele de aptitudini KMS

11 SEPTEMBRIE 2019

11.00

Sala mică de sport, corp B

Materiale şi tehnologii nucleare

12 SEPTEMBRIE 2019

10.00

Corp S, sala 028

Chimie criminalistică

12 SEPTEMBRIE 2019

10.00

Corp S, sala 009

Biologie medicală

12 SEPTEMBRIE 2019

10,00

Corp S, sala 103

Monitorizare şi protecţia mediului

12 SEPTEMBRIE 2019

12.00

Corp S, sala 127

PS, OCS, AMCE, STATL

11 SEPTEMBRIE 2019

14.00

Sala 144 Corp Central UPIT

Tehnici avansate pentru prelucrarea informatiei (Advanced Techniques for Information Processing), domeniul Informatica

12 SEPTEMBRIE 2019

10.00

corp S, sala 109

Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software

12 SEPTEMBRIE 2019

10.00

corp S, sala 109

Matematică didactică

12 SEPTEMBRIE 2019

10.00

corp S, sala 116

Matematică aplicată

12 SEPTEMBRIE 2019

10.00

Corp S, sala 116

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi

12 SEPTEMBRIE 2019

13.00

Corp B, sala 001

Traseu aplicativ

11 SEPTEMBRIE  2019

9.00

Sala Polivalentă corp B, str. Gh. Doja, 41

Atletism  

12 SEPTEMBRIE  2019

9.30

Stadionul Nicolae Dobrin/Stadionul Gh. Doja

Dans sportiv 

 

12 SEPTEMBRIE  2019

9.30

Sala  de dans a sălii polivalente, corp B

Handbal

12 SEPTEMBRIE  2019

9.30

Sala polivalentă, corp B

Fotbal 

12 SEPTEMBRIE  2019

1030

Stadionul N. Dobrin

Volei 

12 SEPTEMBRIE  2019

10.30

Sala Polivalentă, corp B

Înot

12 SEPTEMBRIE  2019

9.30

Bazinul Olimpic,

Piteşti

Lupte-judo 

  •  

12 SEPTEMBRIE  2019

9.30

Sala de Judo, Corp B

Karate

12 SEPTEMBRIE  2019

10.00

Sala de Judo - Gimnastică Corp B

Gimnastică artistică / ritmică 

12 SEPTEMBRIE  2019

10.30

Sala de Judo –Gimnastică, Corp B

Tenis de câmp 

12 SEPTEMBRIE  2019

11.00

Baza sportivă Star Arena-Bascov

Tenis de masă 

12 SEPTEMBRIE  2019

9.30

Sala polivalentă, Corp B

Baschet

12 SEPTEMBRIE  2019

10.00

Sala polivalentă, Corp B

Kaiac – Canoe

12 SEPTEMBRIE  2019

10.30

Baza nautică Star Budeasa

 

Calendarul desfășurării procesului de admitere 2019 în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de licenţă

 

 

 

 

Perioada

Activități desfășurate

 

 

Înscriere la concurs

 

 

Proba de aptitudini

Evaluare probă de concurs (testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive)

 

 

Afişare rezultate

Contestații

 

 

Înmatriculări

 

Afișare rezultate finale concurs de admitere

 

 

depunere

 

 

soluționare

SESIUNEA I –  IULIE 2019

 

08-31 iulie

 

10-21 iulie

 

22 iulie

 

22 iulie

 

23 iulie

24 de ore de la

 

 

25-30 iulie

 

 

31 iulie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2019

(în  limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei  de înmatriculare    după prima sesiune

 

02-18

septembrie

 

02-10

septembrie

 

11

septembrie

 

11

septembrie

 

12

septembrie

24 de ore de la

 

 

14-17

septembrie

 

 

18 septembrie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

****Pentru programele Educație fizică și sportivă,  Sport  și  performanță  motrică,  Kinetoterapie  și motricitate specială, înscrierea la concurs se încheie pe 20 iulie 2019, iar probele de aptitudini se desfășoară în zilele de 21-22 iulie 2019

****08-10.07.2019 - desfășurarea activități lor organizatorice și de pregătire a logisticii pentru admitere. La programele pentru care nu se organizează probe de aptitudini, perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele aferente probelor care  nu se mai susţin.

 

Calendarul desfășurării procesului de admitere 2019 în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de masterat

 

 

 

Perioada

Activități desfășurate

 

Înscriere la concurs

 

Proba de aptitudini

 

Probă de concurs

 

Afişare rezultate

Contestații

 

Înmatriculări

Afișare rezultate finale concurs de admitere

depunere

soluționare

 

22-31 iulie

 

22-24 iulie

 

25 iulie

 

25/26

iulie

 

27 iulie

24 de ore de la

 

29-30 iulie

 

31 iulie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

 

02-18

septembrie

 

02-10

septembrie

 

11

septembrie

 

11/12

septembrie

 

13

septembrie

24 de ore de la

 

15-17

septembrie

 

18 septembrie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

****La programele pentru care nu se organizează probe de aptitudini perioada  de  înscriere  se prelungeşte cu intervalele  aferente probelor care nu se mai susţin

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE ADMITERE 2019 

 


În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune (actele necesare  înscrierii la concursul de admitere):

a) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive;

b) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs);

c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, conform Anexei 1);

d) 2 fotografii tip buletin;

e) declaraţie de consimţământ (Anexa 1)

f) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii promoţiei 2019 care pot prezenta adeverinţa dacă are în care este consemnată şi media de bacalaureat precum și faptul că liceul nu a eliberat Diploma de bacalaureat ); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta :

- copie diplomă de bacalaureat certificată conform cu originalul (sau a adeverinţei);  în adeverința eliberată de instituțiile de învățământ se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

- adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;

- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.

g) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);

h) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare;

i) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);

j) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului); â

k) aviz medical eliberat de medicul de familie;

l) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;

m) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);

n) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia  de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei   Naționale;

o) persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru romi vor prezenta o adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a romilor recunoscută oficial.

 

Probele de concurs, criteriile de selecție și calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență pe domenii / programe de studii

 

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Domeniul de licență

Program de studii universitare de licență

Probele de concurs, criteriile de selecție / Modul de calcul al mediei de admitere

 

 

 

Biologie

 

 

Biologie

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

 

 

 

Chimie

Chimie

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

 

 

Chimie medicală

Știința mediului

 

Ecologie şi

protecţia mediului

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

 

Inginerie energetică

 

Energetică și

 tehnologii nucleare

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

 

 

Ingineria mediului

 

 

Ingineria mediului

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Horticultură

Horticultură

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Proba de aptitudini 1 - TESTAREA CAPACITĂŢII MOTRICE GENERALE (Traseu tehnico aplicativ – contracronometru) – probă de concurs cu NOTĂ

Proba de aptitudini 2  - TESTAREA APTITUDINILOR SPORTIVE PROBĂ  VOCAŢIONALĂ

PE RAMURI DE SPORT,  la alegere – probă de concurs cu NOTĂ

Media admitere = (Notă P1  +  Notă P2):2

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Sport şi

performanţă motrică

Kinetoterapie

 

Kinetoterapie şi

motricitate specială

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice - ADMIS / RESPINS (probă eliminatorie)

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Sănătate

Asistenţă medicală generală

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la testul  grilă

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Psihologie

Terapie ocupaţională

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Matematică

Matematică

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 25% nota la proba

Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

 

Informatică

 

Informatică

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

·  Eseu motivaţional

**** Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

 

REGULAMENT privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.