Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

ADMITERE 2020 - F.Ș.E.F.I.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Rezultate finale - LISTE ÎNMATRICULARE

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

REZULTATE ADMITERE

 INMATRICULĂRI ADMITERE

Pentru înmatriculări vă așteptăm la sediul Facultății de Științe, Educație Fizică si Informatică – Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Corp S,

după următorul program: 
Luni 14.09.2020: 12 – 18 

Marți 15.09.2020: 9 – 18 

Miercuri 16.09.2020: 9 - 12

Pentru detalii:
email: admitere_fsefi@upit.ro
Tel: 0348453260

 

LOCURI DISPONIBILE ADMITERE - sesiunea SEPTEMBRIE 2020  

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul de licenţă

 

 

 

 

 

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)

 

 

 

 

Acreditare

(A) / Autorizare

de funcţionare provizorie

(AP)

 

 

 

 

 

Forma de

învăţă mânt

 

 

 

Număr maxim de studenţi care pot fi

şcolariza ţi

 

 

Locuri disponibile români

 

 

Locuri disponibile

finanțate pentru programele de studii care

susțin domeniile prioritare de dezvoltare ale României

 

 

Locuri disponibile

finanțate prin granturi de studii pentru candidații care provin din sistemul de protecție

socială

 

 

 

Locuri disponibile finanțate prin granturi de studii pentru rromi

 

 

 

Locuri disponibile

finanțate prin granturi de studii pentru absolvenți de licee situate în mediul rural

 

Locuri disponibile Români de pretutindeni

 

 

 

 

 

 

Locuri disponibile Alte țări

 

 

 

 

 

Total Locuri disponibile (sesiunea SEPTEMBRIE 2020)

 

 

Locuri disponibile

finanțate prin granturi de studii

 

 

Locuri disponibile finanțate prin taxe de studii

 

 

 

Cu bursă

 

 

 

Fără bursă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și

Informatică

Biologie

Biologie

A

IF

60

0

36

0

0

0

0

 

 

 

36

Chimie

Chimie

A

IF

25

0

21

0

0

0

2

 

 

 

23

Chimie medicală

AP

IF

25

3

9

0

0

1

2

 

 

 

15

Horticultură

Horticultură

A

IF

30

5

13

0

0

1

0

 

 

 

19

Ingineria

mediului

Ingineria mediului

A

IF

50

1

33

0

0

0

0

 

 

 

34

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate

specială

A

IF

60

0

7

0

0

0

2

 

 

 

9

Psihologie

Terapie ocupaţională

AP

IF

60

0

33

0

0

0

2

 

 

 

35

Sănătate

Asistenţă medicală generală

A

IF

50

0

2

0

0

0

0

 

 

 

2

Ştiinţa mediului

Ecologie si protecţia mediului

A

IF

50

0

33

0

0

0

0

 

 

 

33

Inginerie

energetică

Energetică și tehnologii

nucleare

AP

IF

45

1

28

1

0

0

2

 

 

 

32

Educaţie fizică şi

sport

Educaţie fizică şi sportivă

A

IF

75

0

17

0

0

0

0

 

 

 

17

Sport şi performanţă motrică

A

IF

75

0

35

0

0

1

1

 

 

 

37

Informatică

Informatică

A

IF

100

0

44

0

0

0

0

 

 

 

44

Matematică

Matematică

A

IF

30

6

7

1

0

1

0

 

 

 

15

TOTAL FACULTATE

735

16

318

2

0

4

11

0

0

0

351

 

LOCURI DISPONIBILE ADMITERE - sesiunea SEPTEMBRIE 2020

 STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

 

 

 

 

 

 

Domeniul de studii universitare de master

 

 

 

 

 

 

Denumirea programului de studii universitare de master

 

 

 

 

 

 

Limba de predare

 

 

 

 

Numărul maxim de studenți ce pot fi

şcolarizaţi

 

 

Locuri disponibile români

 

 

Locuri disponibile pe locuri finanțate pentru programele de studii care

susțin domeniile prioritare de dezvoltare ale României

 

 

Locuri disponibile pe locuri

finanțate prin granturi de studii pentru rromi

 

Locuri disponibile Români de pretutindeni

 

 

 

 

 

 

Locuri disponibile Alte țări

 

 

 

 

 

Total Locuri disponibile sesiunea

SEPTEMBRIE 2020

 

 

Locuri disponibile pe locuri finanțate prin granturi de studii

 

 

Locuri disponibile pe locuri finanțate prin taxe de studii

 

 

 

 

Cu bursă

 

 

 

 

Fără bursă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Științe, Educație

Fizică și Informatică

Biologie

Biologie medicală

română

50

0

6

0

1

 

 

 

7

Ştiinţe inginereşti

aplicate

Materiale şi tehnologii nucleare

română

50

1

36

1

1

 

 

 

39

 

 

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Activităţi motrice curriculare şi

extracurriculare

română

 

 

200

0

25

0

0

 

 

 

25

Kinetoterapia la persoanele cu

dizabilităţi

română

14

35

1

0

 

 

 

50

Organizare şi conducere în sport

română

0

31

0

1

 

 

 

32

Performanţă în sport

română

0

28

0

0

 

 

 

28

Ştiinţa mediului

Monitorizarea şi protecţia mediului

română

50

0

37

0

0

 

 

 

37

 

Matematică

Matematică didactică

română

 

100

12

 

87

1

0

 

 

 

100

Matematică aplicată

română

0

0

0

 

 

 

0

 

Informatică

Tehnici avansate pentru prelucrarea

informaţiei

engleză

 

100

14

 

83

3

0

 

 

 

100

Modelarea, proiectarea și

managementul sistemelor software

română

0

0

0

 

 

 

0

Chimie

Chimie criminalistică

română

50

0

33

0

0

 

 

 

33

 

TOTAL FACULTATE

600

41

401

6

3

0

0

0

451

 

Model - Cerere de renuntare la locul ocupat în urma Concursului de admitere din data de 22 iulie 2020

Anunț  cu programul de funcționare al sectretariatelor  FSEFI în perioda stării de alertă

CRITERII ADMITERE FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ și INFORMATICĂ

pentru anul universitar 2020/2021

Anexa nr.2. Probele de concurs, criteriile de selecție și calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență pe domenii / programe de studii

Facultatea

Domeniul de licență

Program de studii universitare de licență

Probele de concurs, criteriile de selecție /

Modul de calcul al mediei de admitere

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Biologie

Biologie

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Chimie

Chimie

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Chimie medicală

Știința mediului

Ecologie şi protecţia mediului

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Inginerie energetică

Energetică și tehnologii nucleare

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Ingineria mediului

Ingineria mediului

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Horticultură

Horticultură

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

 

Media de admitere = 25% - media examenului de bacalaureat + 75% - media la disciplina  educaţie fizică /Pregătire Sportivă Practică (pentru absolvenții liceelor cu program sportiv) clasele IX-XII

 

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină sportivă cu mențiunea ”apt pentru efort fizic”

 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Sport şi performanţă motrică

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

 

* Documente medicale necesare: - aviz medical eliberat de către medicul de familie.

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Sănătate

Asistenţă medicală generală

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

 

Media de admitere =50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere.

 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Psihologie

Terapie ocupaţională

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă

 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Matematică

Matematică

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

 

Media de admitere =50% Media generală a examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Informatică

Informatică

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

 

Media de admitere =50% Media generală a examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

  • Eseu motivaţional

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

 

 

 

Anexa nr.3: Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență pe domenii / programe de studii

Facultatea

Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare:

1.  Media la examenul de bacalaureat;

2. Nota la proba scrisă la Limba și literatura romȃnă (Ea) în cadrul examenului de bacalaureat ;

3. Nota la a doua probă scrisă, proba la Matematică sau Istorie ȋn funcție de filieră (Ec)/nota obţinută la proba vocaţională pe ramuri de sport, probă la alegere;

4. Media multianuală.

****În condiţiile imposibilităţii departajării candidaţilor după criteriile de mai sus, Comisia Centrală de Admitere pe facultate va decide asupra situaţiei particulare.

Anexa nr. 4:  Probele de concurs, criteriile de selecție și calculul mediei generale de admitere la studii universitare de masterat pe domenii / programe de studii

Facultatea

Domeniul de studii universitare de master

Program de studii

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /

calculul mediei generale de admitere

 

 

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

 

Matematică

Matematică aplicată

  • Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS

Media admitere = 50% Media de la licență + 50% Media generală a anilor de studii de licență

Matematică didactică

Informatică

Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software

  • Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS

Media admitere = 50% Media de la licență + 50% Media generală a anilor de studii de licență

Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei (Advanced Techniques for Information Processing)

Chimie

Chimie criminalistică

Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor universitare de licenţă/de lungă durată, obținută ca medie aritmetică între media anilor de studiu și nota (media) de la susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență

Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează motivaţia candidatului referitoare la alegerea programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS

Media de admitere este media obținută la Proba 1

Ştiinţa mediului

Monitorizarea şi protecţia mediului (interdisciplinar cu domeniile: Horticultură şi Biologie)

Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor universitare de licenţă/de lungă durată, obținută ca medie aritmetică între media anilor de studiu și nota (media) de la susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență

Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează motivaţia candidatului referitoare la alegerea programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS

Media de admitere este media obținută la Proba 1

 

 

Ştiinţe inginereşti aplicate

Materiale şi tehnologii nucleare

Eseu motivațional depus la dosar; cu  admis/ respins.

Nota finală de admitere: 50% media anilor de studii şi 50% media la examenul de licență.

Biologie

Biologie medicală

Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor universitare de licenţă/de lungă durată, obținută ca medie aritmetică între media anilor de studiu și nota (media) de la susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență

Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează motivaţia candidatului referitoare la alegerea programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS

Media de admitere este media obținută la Proba 1

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare

50% nota de la examenul de licenţă

50% eseul motivaţional

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină sportivă cu mențiunea ”apt pentru efort fizic”

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi

Eseu motivațional depus la dosar; cu  admis/ respins.

Nota finală de admitere: 50% media anilor de studii şi 50% media la examenul de licență.

Organizare şi conducere în sport

50% nota de la examenul de licenţă

50% eseul motivaţional

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină sportivă cu mențiunea ”apt pentru efort fizic”

Performanţă în sport

50% nota de la examenul de licenţă

50% eseul motivaţional

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină sportivă cu mențiunea ”apt pentru efort fizic”

 

 

 

Anexa nr. 5: Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de masterat pe domenii / programe de studii

 

Facultatea

Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare:

1. Au prioritate candidaţii al căror domeniu de licenţă coincide cu domeniul masterului;

2. Media examenului de licenţă;

3. Media multianuală.

****În condiţiile imposibilităţii departajării candidaţilor după criteriile de mai sus, Comisia Centrală de Admitere pe Universitate va decide asupra situaţiei particulare

Anunț  cu programul de funcționare al sectretariatelor  FSEFI în perioda stării de alertă

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.