Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

ADMITERE LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

SESIUNEA 1-18 SEPTEMBRIE 2018

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - 12 SEPTEMBRIE 2018

LISTELE CU REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE

 

I. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Nr. crt. PROGRAMUL DE LICENȚĂ

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN

ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN

ORDINEA ALFABETICĂ

1 TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

TERAPIE_REZULTATE_MEDII

 

TERAPIE_REZULTATE_ALFABETIC

TERAPIE_REZULTATE_ALFABETIC -  ROM

2 INFORMATICĂ

INFO_REZULTATE_MEDII

INFO_REZULTATE_ALFABETIC
3 MATEMATICĂ

MATE_REZULTATE_MEDII

MATE_REZULTATE_ALFABETIC

MATE D.P._REZULTATE_ALFABETIC

4 BIOLOGIE

BIO_REZULTATE_MEDII

BIO RURAL_REZULTATE_MEDII

BIO_REZULTATE_ALFABETIC
5 CHIMIE

CHIMIE_REZULTATE_MEDII

CHIMIE_REZULTATE_ALFABETIC
6 CHIMIE MEDICALĂ

CHIMIE MED_REZULTATE_MEDII

CHIMIE MED D.P._REZULTATE_MEDII

CHIMIE MED  C.D._REZULTATE_MEDII

CHIMIE MED_REZULTATE_ALFABETIC
7 ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

ECO_REZULTATE_MEDII

ECO D.P._REZULTATE_MEDII

EECO_REZULTATE_ALFABETIC
8 INGINERIA MEDIULUI

IM_REZULTATE_MEDII

IM D.P._REZULTATE_MEDII

IIM_REZULTATE_ALFABETIC

9 ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE

ETN_REZULTATE_MEDII

ETN D.P._REZULTATE_MEDII

ETN_REZULTATE_ALFABETIC

 

10 HORTICULTURĂ HORTI_REZULTATE_MEDII HORTI_REZULTATE_ALFABETIC
11 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

EFS_REZULTATE_MEDII

EFS_REZULTATE_ALFABETIC

EFS REZULTATE ALFABETIC - ROM

12 SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ SPM_REZULTATE_MEDII SPM_REZULTATE_ALFABETIC

 

II. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr. crt. PROGRAMUL DE MASTERAT REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ORDINEA ALFABETICĂ  
1 KINETOTERAPIA LA PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

KINETO_REZULTATE_MEDII

KINETO DP_REZULTATE_MEDII

KINETO_REZULTATE

KINETO DP_REZULTATE

 
2

TEHNICI AVANSATE PENTRU PRELUCRAREA INFORMAȚIEI (Advanced Techniques for Information Processing) (în limba engleză) - INFORMATICĂ

MODELAREA, PROIECTAREA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR SOFTWARE

TAPI_REZULTATE_MEDII

TAPI DP_REZULTATE_MEDII

MPMSS REZULTATE_MEDII

TAPI_REZULTATE

TAPI DP_REZULTATE

TAPI_RESPINȘI

MPMSS REZULTATE

 

 
3

MATEMATICĂ DIDACTICĂ, MATEMATICĂ APLICATĂ

MD REZULTATE_MEDII

MD_REZULTATE_MEDII_DP

MA REZULTATE_MEDII

MD REZULTATE

MD DP_REZULTATE

MD RROM REZULTATE - respinsi

 

 
4 BIOLOGIE MEDICALĂ

BIO MED_REZULTATE_MEDII

BIO MED_REZULTATE_ALFABETIC

BIO MED _REZULTATE_IN AȘTEPTARE

BIO MED _REZULTATE_RESPINSI

 
5 MONITORIZAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

MPM_REZULTATE_MEDII

MPMSS ._REZULTATE_MEDII

MPM_REZULTATE_ALFABETIC

MPMSS REZULTATE_ALFABETIC

 
6 MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE MTN_REZULTATE_MEDII MTN_REZULTATE_ALFABETIC  
7 TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ - -  
8 PROTECȚIA PLANTELOR - -  
9 PERFORMANȚĂ ÎN SPORT PS_REZULTATE_MEDII PS_REZULTATE_ALFABETIC  
10 ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE AMCE_REZULTATE_MEDII AMCE_REZULTATE_ALFABETIC  
11 ORGANIZARE ȘI CONDUCERE ÎN SPORT

OCS_REZULTATE_MEDII

OCS_REZULTATE MEDII MOLDOVA

   
12 SPORT, TURISM ȘI ACTIVITĂȚI DE TIMP LIBER - -  

 

 

III. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE CONVERSIE 

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE - CONVERSIE


LOCURI DISPONIBILE!

pentru programele de studii universitare de LICENȚĂ și MASTERAT

 

Calendarul Concursului de Admitere la LICENȚĂ și MASTERAT în SESIUNEA din SEPTEMBRIE 2018

Calendarul Concursului de Admitere la LICENȚĂ

ÎNSCRIEREA la concurs: 1 - 10 septembrie 2018

Afișarea rezultatelor: 11 septembrie 2018

ÎNMATRICULAREA candidaților: 13 - 17 septembrie 2018

Afișarea rezultatelor finale: 18 septembrie 2018

Calendarul Concursului de Admitere la MASTERAT

ÎNSCRIEREA la concurs: 1 - 9 septembrie 2018

PROBĂ DE CONCURS: 10-11 septembrie 2018

Afișarea rezultatelor: 12 septembrie 2018

ÎNMATRICULAREA candidaților: 14 - 17 septembrie 2018

Afișarea rezultatelor finale: 18 septembrie 2018

 

PROGRAM DE ADMITERE LA LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ 2018

Înscrieri şi Înmatriculări: LUNI - VINERI Orele 9-17, SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ Orele 9-12, Corpul CENTRAL de lângă Rectorat, Sala 1.32 FACULTATEA FȘEFI

 

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS/ PROBELOR ELIMINATORII/ PROBELOR PE RAMURI DE SPORT/ PROBELOR DE APTITUDINI LA PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ/MASTERAT

 

Programul de studii universitare de licenţă/maserat

Data

Ora

Locaţia

Comisia pentru probele de aptitudini KMS

10 SEPTEMBRIE 2018

9.00

Sala mică de sport, corp B

Materiale şi tehnologii nucleare

11 SEPTEMBRIE 2018

10.00

Corp S, sala 028

Tehnologii pentru dezvoltare durabilă

11 SEPTEMBRIE 2018

12.00

Corp S, sala 028

Protecţia plantelor

11 SEPTEMBRIE 2018

12.00

Corp S, sala 022

Biologie medicală

11 SEPTEMBRIE 2018

10,00

Corp S, sala 103

Monitorizare şi protecţia mediului

11 SEPTEMBRIE 2018

10.00

Corp S, sala 127

PS, OCS, AMCE, STATL

10 SEPTEMBRIE 2018

12.00

Sala 144 Corp Central UPIT

Tehnici avansate pentru prelucrarea informatiei (Advanced Techniques for Information Processing), domeniul Informatica

11 SEPTEMBRIE 2018

10.00

corp S, sala 109

Metodologii avansate de prelucrarea informatiei

11 SEPTEMBRIE 2018

10.00

corp S, sala109

Matematică didactică

11 SEPTEMBRIE 2018

10.00

corp S, sala 116

Matematică aplicată

11 SEPTEMBRIE 2018

10.00

Corp S, sala 116

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi

11SEPTEMBRIE 2018

13.00

Corp B, sala 001

Traseu aplicativ

10 SEPTEMBRIE  2018

8.00

Sala Polivalentă corp B, str. Gh. Doja 41

Atletism  

10 SEPTEMBRIE  2018

9.30

Stadionul Nicolae Dobrin/Stadionul Gh. Doja

Dans sportiv 

 

10 SEPTEMBRIE  2018

9.30

Sala  de dans a sălii polivalente, corp B

Handbal

10 SEPTEMBRIE  2018

9.30

Sala polivalentă, corp B

Fotbal 

10 SEPTEMBRIE  2018

1030

Stadionul N. Dobrin

Volei 

10 SEPTEMBRIE  2018

10.30

Sala Polivalentă, corp B

Înot

10 SEPTEMBRIE  2018

9.30

Bazinul Olimpic,

Piteşti

Lupte-judo 

10 SEPTEMBRIE  2018

9.30

Sala de Judo, Corp B

Karate

10 SEPTEMBRIE  2018

10.00

Sala de Judo -Gimnastică Corp B

Gimnastică artistică / ritmică 

10 SEPTEMBRIE  2018

10.30

Sala de Judo –Gimnastică, Corp B

Tenis de câmp 

10 SEPTEMBRIE  2018

11.00

Baza sportivă Star Arena-Bascov

Tenis de masă 

10 SEPTEMBRIE  2018

9.30

Sala polivalentă, Corp B

Baschet

10 SEPTEMBRIE  2018

10.00

Sala polivalentă, Corp B

Kaiac – Canoe

10 SEPTEMBRIE  2018

10.30

Baza nautică CSM

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - 31 IULIE 2018

LISTELE CU CANDIDAȚII ÎNMATRICULAȚI ȘI LOCURI DISPONIBILE LA LICENȚĂ ȘI MASTERAT

 

I. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Nr. crt. PROGRAMUL DE LICENȚĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN

ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN

ORDINEA ALFABETICĂ

LOCURI DISPONIBILE

PENTRU SEPTEMBRIE 2018

1 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

AM_REZULTATE_MEDII

AM D.P._REZULTATE_MEDII

AM M.R._REZULTATE_MEDII

AM_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 0

2 KINETOTERAPIE

KINETO_REZULTATE_MEDII

KINETO D.P._REZULTATE_MEDII

KINETO R._REZULTATE_MEDII

KINETO_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 1*

3 TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

TERAPIE_REZULTATE_MEDII

TERAPIE D.P._REZULTATE_MEDII

TERAPIE_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 38

4 INFORMATICĂ

INFO_REZULTATE_MEDII

INFO D.P._REZULTATE_MEDII

INFO C.D._REZULTATE_MEDII

INFO_RURAL_REZULTATE_MEDII

INFO_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 44

5 MATEMATICĂ

MATE_REZULTATE_MEDII

MATE_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 9

LOCURI CU TAXĂ: 7

6 BIOLOGIE

BIO_REZULTATE_MEDII

BIO D.P._REZULTATE_MEDII

BIO_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 47

7 CHIMIE MEDICALĂ

CHI_REZULTATE_MEDII

CHI_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 6

LOCURI CU TAXĂ: 6

8 ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

ECO_REZULTATE_MEDII

ECO_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 3

LOCURI CU TAXĂ: 34

9 INGINERIA MEDIULUI

IM_REZULTATE_MEDII

IM_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 4

LOCURI CU TAXĂ: 33

10 ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE

ETN_REZULTATE_MEDII

ETN_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 3

LOCURI CU TAXĂ: 28

11 HORTICULTURĂ HORTI_REZULTATE_MEDII HORTI_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 11

LOCURI CU TAXĂ: 33

12 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

EFS_REZULTATE_MEDII

EFS_REZULTATE_ALFABETIC

EFS rromi_REZULTATE ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 35

13 SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ SPM_REZULTATE_MEDII SPM_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 46

*loc rezervat pentru candidații străini CPV

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI CU TAXĂ ÎN PERIOADA 26-30 IULIE CARE AU OCUPAT UN LOC SUBVENȚIONAT DUPĂ ÎNMATRICULĂRI ÎN URMA REDISTRIBUIRII LOCURILOR RĂMASE NEOCUPATE!  CEREREA DE RECUPERARE A TAXEI DE ȘCOLARIZARE ACHITATĂ LA ÎNMATRICULARE SE DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII ÎN PERIOADA 1-17 SEPTEMBRIE!

 

II. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr. crt. PROGRAMUL DE MASTERAT LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR LISTA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ORDINEA ALFABETICĂ LOCURI DISPONIBILE PENTRU SEPTEMBRIE 2018
1 KINETOTERAPIA LA PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI CONCURSUL DE ADMITERE SE DESFĂȘOARĂ ÎN SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE!

PROBĂ DE CONCURS

- TEST GRILĂ -

LOCURI BUGET: 12

LOCURI CU TAXĂ: 48

2

TEHNICI AVANSATE PENTRU PRELUCRAREA INFORMAȚIEI (Advanced Techniques for Information Processing) (în limba engleză) - INFORMATICĂ

MODELAREA, PROIECTAREA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR SOFTWARE

CONCURSUL DE ADMITERE SE DESFĂȘOARĂ ÎN SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE!

PROBĂ DE CONCURS

(PROBĂ SCRISĂ)

LOCURI BUGET: 17

LOCURI CU TAXĂ: 83

3

MATEMATICĂ DIDACTICĂ, MATEMATICĂ APLICATĂ

CONCURSUL DE ADMITERE SE DESFĂȘOARĂ ÎN SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE!

PROBĂ DE CONCURS

(PROBĂ SCRISĂ)

LOCURI BUGET: 14

LOCURI CU TAXĂ: 86

4 BIOLOGIE MEDICALĂ

BIO MED_REZULTATE_MEDII

BIO MED D.P._REZULTATE_MEDII

BIO MED_REZULTATE_ALFABETIC

BIO MED D.P._REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 10

5 MONITORIZAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

MPM_REZULTATE_MEDII

MPM D.P._REZULTATE_MEDII

MPM_REZULTATE_ALFABETIC

MPM D.P._REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 33

6 MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE MTN_REZULTATE_MEDII MTN_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 5

LOCURI CU TAXĂ: 35

7 TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ - - -
8 PROTECȚIA PLANTELOR PP_REZULTATE_MEDII PP_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 48

9 PERFORMANȚĂ ÎN SPORT PS_REZULTATE_MEDII PS_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 38

10 ACTIVITĂȚI MOTRICE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE AMCE_REZULTATE_MEDII AMCE_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 44

11 ORGANIZARE ȘI CONDUCERE ÎN SPORT OCS_REZULTATE_MEDII OCS_REZULTATE_ALFABETIC

LOCURI BUGET: 0

LOCURI CU TAXĂ: 41

12 SPORT, TURISM ȘI ACTIVITĂȚI DE TIMP LIBER - - BUGET 15, CU TAXĂ 45

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI CU TAXĂ ÎN PERIOADA 26-30 IULIE CARE AU OCUPAT UN LOC SUBVENȚIONAT DUPĂ ÎNMATRICULĂRI ÎN URMA REDISTRIBUIRII LOCURILOR RĂMASE NEOCUPATE!  CEREREA DE RECUPERARE A TAXEI DE ȘCOLARIZARE ACHITATĂ LA ÎNMATRICULARE SE DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII ÎN PERIOADA 1-17 SEPTEMBRIE!

 

TEMATICA PROBELOR DE CONCURS PENTRU ADMITERE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ - 2018-2019!

 

REGULAMENT privind  ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 LA UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

 

Important Concurs de Admitere 23 iulie 2018!

Repartizarea pe săli a candidaților înscriși la concursul de Admitere la programele AMG și BM!

1. Asistență Medicală Generală

2. Biologie medicală

 

Condiţii de admitere
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Facultatea

Domeniul de licență

Program de studii universitare de licență

Probele de concurs, criteriile de selecție /
Modul de calcul al mediei de admitere

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Biologie

Biologie

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Chimie

Chimie

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Chimie medicală

Știința mediului

Ecologie şi protecţia mediului

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Inginerie energetică

Energetică și tehnologii nucleare

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Ingineria mediului

Ingineria mediului

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Horticultură

Horticultură

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Proba de aptitudini 1 - TESTAREA CAPACITĂŢII MOTRICE GENERALE  (Traseu tehnico aplicativ – contracronometru) – probă de concurs cu NOTĂ

Proba de aptitudini 2  - TESTAREA APTITUDINILOR SPORTIVE PROBĂ VOCAŢIONALĂ PE RAMURI DE SPORT,  la alegere – probă de concurs cu NOTĂ

 Media\,de\,admitere = \frac{{Nota\,P1 + Nota\,P2}}{2}

Sport şi performanţă motrică

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice - ADMIS / RESPINS (probă eliminatorie) 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Sănătate

Asistenţă medicală generală

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

TEMATICĂ - Cristescu D., Sălăvăstru C., Voiculescu B., Niculescu C., Cârmaciu R., 2014. Manualul de Biologie Clasa a XI-a, Editura Corint Educational, Bucureşti. ISBN : 978-606-8609-08-9. Aprobat prin OMEC nr. 4742 din 21.07.2006 (cu excepţia capitolelor Teme şi aplicaţii, Lucrări practice).

Media de admitere =50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la testul grilă

Psihologie

Terapie ocupaţională

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere =50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă

Matematică

Matematică

DETALII ADMITERE MATEMATICĂ

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere =50% Media generală a examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Informatică

Informatică

DETALII ADMITERE INFORMATICĂ

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere =50% Media generală a examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență


Facultatea

Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare:
1.  Media la examenul de bacalaureat;
2. Nota la proba scrisă la Limba și literatura romȃnă (Ea) în cadrul examenului de bacalaureat ;
3. Nota la a doua probă scrisă, proba la Matematică sau Istorie ȋn funcție de filieră (Ec)/nota obţinută la proba vocaţională pe ramuri de sport, probă la alegere;
4. Media multianuală.

Condiţii de admitere
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Facultatea

Domeniul de studii universitare de master

Program de studii

Probele de concurs, criteriile de selecție /
calculul mediei generale de admitere

 

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Matematică

DETALII ADMITERE MASTER MATEMATICĂ

Matematică aplicată

 • Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS
 • Probă de concurs – probă scrisă / TEMATICA

Media admitere = 50% Nota obținută la proba scrisă + 25% Media de la licență + 25% Media generală a anilor de studii de licență

Matematică didactică

Informatică

DETALII ADMITERE MASTER INFORMATICĂ

Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software

 • Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS
 • Probă de concurs – probă scrisă / TEMATICA

Media admitere = 50% Nota obținută la proba scrisă + 25% Media de la licență + 25% Media generală a anilor de studii de licență

Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei (Advanced Techniques for Information Processing) (în limba engleză)

Chimie

Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii (interdisciplinar cu domeniul: Biologie, Fizică)

 • Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS
 • Probă de concurs – probă scrisă (cu subiecte a căror rezolvare presupune abordarea multidisciplinară a problematicii și a capacității de sinteză teoretică și aplicativă a candidatului)  TEMATICA

 Media admitere = 50% Media obținută la examenul de licență + 50% Nota la proba scrisă.

Ştiinţa mediului

Monitorizarea şi protecţia mediului (interdisciplinar cu domeniile: Horticultură şi Biologie)

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora pentru programul de master. Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:

TEMATICA

Horticultură

Protecţia plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Ştiinţa mediului)

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora pentru programul de master. Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:
MG = \frac{{MA + MB}}{2}

TEMATICA

Ştiinţe inginereşti aplicate

Materiale şi tehnologii nucleare

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora pentru programul de master. Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:
MG = \frac{{MA + MB}}{2}

TEMATICA

Ingineria mediului

Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora pentru programul de master. Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:
MG = \frac{{MA + MB}}{2}

 TEMATICA

Biologie

Biologie medicală

 • Eseu motivational - ADMIS / RESPINS
 • Probă de concurs – test grilă / TEMATICA

 Media admitere = 50% Media obținută la examenul de licență + 50% Nota la proba scrisă

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare

 • Concurs de dosare
 • Proba de concurs pentru verificarea cunoștințelor specifice domeniului care constă în elaborarea unui ESEU MOTIVAȚIONAL (depus la dosar) conform tematicii. / TEMATICA

 Medie admitere = 50% Media la examenul de licenţă + 50% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi

 • Eseu motivationa - ADMIS / RESPINS
 • Probă de concurs – test grilă / TEMATICA

Medie admitere = 100% Nota test grilă

Organizare şi conducere în sport

 • Concurs de dosare
 • Probă de consurs pentru verificarea cunoștințelor specific domeniului care constă în elaborarea unui ESEU MOTIVAȚIONAL (depus la dosar) conform tematicii. / TEMATICA

 Medie admitere = 50% Media la examenul de licenţă + 50% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice

Performanţă în sport

 • Concurs de dosare
 • Probă de consurs pentru verificarea cunoștințelor specific domeniului care constă în elaborarea unui ESEU MOTIVAȚIONAL (depus la dosar) conform tematicii. / TEMATICA

 Medie admitere = 50% Media la examenul de licenţă + 50% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice

Sport, turism şi activităţi de timp liber

 • Concurs de dosare
 • Probă de consurs pentru verificarea cunoștințelor specific domeniului care constă în elaborarea unui ESEU MOTIVAȚIONAL(depus la dosar) conform tematicii. / TEMATICA
 • Proba de competență lingvistică.

 Medie admitere = 50% Media la examenul de licenţă + 50% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice

 

Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de masterat


Facultatea

Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare:
1. Au prioritate candidaţii al căror domeniu de licenţă coincide cu domeniul masterului;
2. Media examenului de licenţă;
3. Media multianuală.

Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de licenţă


Perioada

Activități desfășurate

Înscriere la concurs

Proba de aptitudini

Evaluare probă de concurs (testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive)

Afişare
rezultate

Contestații

Înmatriculări

Afișare rezultate finale
concurs de admitere

depunere

soluționare

SESIUNEA I –  IULIE 2018

03-31 iulie

10-22 iulie

 23 iulie

23 iulie

24 iulie

24 de ore de la

26-30 iulie

31 iulie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2018
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

03-18 septembrie

 01-09 septembrie

10 septembrie

10
septembrie

11 septembrie

24 de ore de la

 

13-17 septembrie

 

18 septembrie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

****Pentru programele Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială înscrierea la concurs se încheie pe 21 iulie 2018, iar probele de aptitudini se desfășoară în zilele de 22-23 iulie 2018.
****03-09.07.2018 - desfășurarea activităților organizatorice și de pregătire a logisticii pentru admitere.
La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini, perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.

Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de masterat


Perioada

Activități desfășurate

Înscriere la concurs

Proba de aptitudini

Probă de concurs

Afişare
rezultate

Contestații

Înmatriculări

Afișare rezultate finale
concurs de admitere

depunere

soluționare

01-18 septembrie

 

01-09 septembrie

10 septembrie

10/11
septembrie

12 septembrie

24 de ore de la

 

14-17 septembrie

 

18 septembrie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

****La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.
TAXE DE ÎNSCRIERE ŞI ÎNMATRICULARE

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu înscrierea la concursul de admitere.

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:

 • potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine;

- bursieri ai statului român;
- orfani de ambii părinţi;
- copiii eroilor și martirilor Revoluţiei din decembrie 1989;
- copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti;
- copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
c) Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere  se face numai pe baza actelor originale de înscriere la concursul de admitere şi a actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin categoriilor enumerate anterior.
d) Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată în cadrul Universităţii din Piteşti.

Taxa de înmatriculare este de 100 lei.

La înmatriculare de achită 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar  2018-2019.

 

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere LICENȚĂ

a) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive;
b) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în  valoarea taxei de înscriere la concurs);
c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, conform Anexei 1);
d) 2 fotografii tip buletin;
e) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii promoţiei 2018 care pot prezenta adeverinţa, dacă are consemnată şi media de bacalaureat); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta :
-     copie diplomă de bacalaureat (sau a adeverinţei); în adeverința eliberată de instituțiile de învățământ se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
-     adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;
-     copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.
f) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

h) pentru candidații care au mai urmat cursurle unui alt program de studii universitare (licență sau masterat) este obligatorie depunerea unei adeverințe din care să reiasă forma de finanțare a studiilor urmate (buget / taxă) și dacă au fost beneficiari ai burselor de studii (cu bursă / fără bursă);
i) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
j) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
k) aviz medical eliberat de medicul de familie;
l) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
m) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
n) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

 

Acte necesare înscrierii la concursul de admitere MASTER

 

 • dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în  valoarea taxei de înscriere la concurs);
 • fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele solicitate în Anexa 1);
 • 2 fotografii tip buletin;
 •   diplomă  de  bacalaureat  în original  sau  diplomă  echivalentă;
 •    foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);
 • diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2018 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta:
 • - adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă la altă facultate;
 • - copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.
 • pentru candidații care au mai urmat cursurle unui alt program de studii universitare de masterat este obligatorie depunerea unei adeverințe din care să reiasă forma de finanțare a studiilor urmate (buget / taxă) și dacă au fost beneficiari ai burselor de studii (cu bursă / fără bursă);
 • foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);
 • certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
 • cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
 • chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
 • aviz medical eliberat de medicul de familie;
 • dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2018-2019;
 • acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
 • candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

 

ACTE NECESARE ÎNMATRICULĂRII

-  cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, în care vor fi cuprinse datele solicitate conform RMU);
- diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
- foaie matricolă (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
-  dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar  2018-2019;
- Contractul de studii și Anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat.
b) Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de studii în original (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă).
c) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la granturile de studii au obligaţia să depună, până la data prevăzută în prezentul regulament, diploma de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat  în  sesiunea  2018,  în  original,  la  secretariatul  facultăţii.
d) Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat prin grantul de studii.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.