Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PLIANT ADMITERE 2019

REGULAMENT privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă,  anul universitar 2019 ÷ 2020

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, forma de învăţământ cu frecvenţă

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Probele de concurs, criteriile de selecție și calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență pe domenii / programe de studii

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune (actele necesare  înscrierii la concursul de admitere):

 • eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive;
 • dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs);
 • fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, conform Anexei 1);
 • 2 fotografii tip buletin;
 • declaraţie de consimţământ (Anexa 1)
 • diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii promoţiei 2019 care pot prezenta adeverinţa dacă are în care este consemnată şi media de bacalaureat precum și faptul că liceul nu a eliberat Diploma de bacalaureat ); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta:

- copie diplomă de bacalaureat certificată conform cu originalul (sau a adeverinţei);  în adeverința eliberată de instituțiile de învățământ se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

- adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;

- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.

 •  foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);
 •  adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare;
 •  certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
 •  cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului); â
 •  aviz medical eliberat de medicul de familie;
 •  chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
 •  acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
 •  candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia  de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei   Naționale;
 •  persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru romi vor prezenta o adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a romilor recunoscută oficial.
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.