Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Universitate cu grad de încredere ridicat

Rezultate admitere septembrie 2018

  • Înmatriculare

Administrarea Afacerilor in Comert, Turism si Servicii de Ospitalitate

Administrarea Afacerilor in Comert, Turism si Servicii de Ospitalitate - rromi

Administratie Publica in contextul Integrarii Europene

Administratie Publica in contextul Integrarii Europene Republica Moldova
Cariere Juridice

Cariere Juridice - rromi

Contabilitate Managerială și Audit Contabil 

Contabilitate Managerială și Audit Contabil Republica Moldova

Dreptul Contenciosului 

Economie și Finanțe Europene

Management Contabil și Informatica de Gestiune 

Management Financiar-Bancar in Asigurari 

Management Strategic si Dezvoltarea Afacerilor 

Managementul Strategic al Resurselor Umane 

Managementul Strategic al Resurselor Umane - alte țări

Managementul Strategic al Resurselor Umane Republica Moldova

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrarea Afacerilor

Administrarea Afacerilor - alte țări

Administrație Publică

Contabilitate și Informatică de Gestiune - ZI

Contabilitate și Informatică de Gestiune - rromi

Contabilitate și Informatică de Gestiune - FR

Drept - ZI

Drept - alte țări

Drept - FR

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - ZI

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - FR

Finanțe Bănci

Marketing

Management - ZI

Management - FR

 

 

  • Înscriere

Administrarea Afacerilor in Comert, Turism si Servicii de Ospitalitate

Administrarea Afacerilor in Comert, Turism si Servicii de Ospitalitate - rromi

Administratie Publica in contextul Integrarii Europene

Administratie Publica in contextul Integrarii EuropeneRepublica Moldova
Cariere Juridice

Cariere Juridice - rromi

Contabilitate Managerială și Audit Contabil 

Contabilitate Managerială și Audit Contabil Republica Moldova

Dreptul Contenciosului 

Economie și Finanțe Europene

Management Contabil și Informatica de Gestiune 

Management Financiar-Bancar in Asigurari 

Management Strategic si Dezvoltarea Afacerilor 

Managementul Strategic al Resurselor Umane 

Managementul Strategic al Resurselor Umane - alte țări

Managementul Strategic al Resurselor Umane - Republica Moldova

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrarea Afacerilor

Administrarea Afacerilor - alte țări

Administrație Publică

Contabilitate și Informatică de Gestiune - ZI

Contabilitate și Informatică de Gestiune - diaspora

Contabilitate și Informatică de Gestiune - rromi

Contabilitate și Informatică de Gestiune - FR

Drept - ZI

Drept - alte țări

Drept - FR

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - ZI

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - FR

Finanțe Bănci

Finanțe Bănci -  Republica Moldova 

Marketing

Management - ZI

Management - FR

FORMULAR PENTRU TESTAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE ADMITERE PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

DOMENIUL CONTABILITATE

DOMENIUL FINANȚE

DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

DOMENIUL DREPT

DOMENIUL ADMINISTRAREA AFACERILOR

DOMENIUL MANAGEMENT

THE FIELD OF MASTER STUDIES: MANAGEMENT

 

Rezultate admitere

  • Înmatriculare

Administrarea Afacerilor

Administrație Publică

Administrație Publică - rural

Contabilitate și Informatică de Gestiune - ZI

Contabilitate și Informatică de Gestiune - rural

Contabilitate și Informatică de Gestiune - FR

Drept - ZI

Drept - rural

Drept - Rromi

Drept - FR

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - ZI

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - cadre didactice

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - rural

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - FR

Finanțe Bănci

Finanțe Bănci - rural

Finanțe Bănci - Rromi

Marketing

Management - ZI

Management - rural

Management - FR

 

  • Înscriere

Administrarea Afacerilor

Administrație Publică

Contabilitate și Informatică de Gestiune - ZI

Contabilitate și Informatică de Gestiune - FR

Drept - ZI

Drept - FR

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - ZI

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - FR

Finanțe Bănci

Marketing

Management - ZI

Management - FR

Republica Moldova

Români de pretutindeni

Rromi

Mediul rural

 

Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de licenţă

Calendar of the admission process at the University of Pitești for Bachelor’s University Degrees

 

Period

Activities carried out

 

Complaints

 

Enrollment

Skills test

Evaluation of the skills test (testing knowledge and cognitive capabilities)

Display of results

Submission

Settlement

Registration

Display of final results of the admission process

SESSION I - JULY 2018

 

24 hours from

 

03-31 July

10-20 July

23 July

23 July

24 July

Display of results

Expiry of complaints period

26-30 July

31 July

SESSION II – SEPTEMBER 2018

(within the remaining vacancies after the first session at the end of the registration period after the first session)

 

03-18 September

 

01-09 September

 

10 September

 

10 September

 

11 September

24 hours from

 

13-17 September

 

18 September

Display of results

Expiry of complaints period

Calendar of the admission process at the University of Pitești for Master’s Degrees

 

Period

Activities carried out

 

Enrollment

 

Skills test

 

Exam

 

Display of results

Complaints

 

Registration

Display of final results of the admission process

24 hours from

01-18 September

01-09 September

10 September

10/11 September

12 September

Submission

Settlement

14-17 September

18 September

                 

****For programs where no skills tests are organized, the enrollment period is prolonged with the corresponding intervals of tests that no longer take place

Probele de concurs, criteriile de selectie si calculul mediei generale de admitere - Facultatea de Științe Economice și Drept (extrase din regulamentul admitere 2018)

Faculty of Economics and Law

 

Accounting

 

Accounting and Financial IT

Motivational essay – Admitted/Rejected

 

Admission Average  = 50% General Grade of the baccalaureate exam + 50% Grade obtained at the written test in Romanian Language and Literature in the baccalaureate exam

 

Finance

Finance and Banking

Motivational essay – Admitted/Rejected

 

Admission Average  = 50% General Grade of the baccalaureate exam + 50% Grade obtained at the written test in Romanian Language and Literature in the baccalaureate exam

Business Administration

Business Administration

Motivational essay – Admitted/Rejected

 

Admission Average  = 50% General Grade of the baccalaureate exam + 50% Grade obtained at the written test in Romanian Language and Literature in the baccalaureate exam

Economics of Commerce, Tourism and Services

Motivational essay – Admitted/Rejected

 

Admission Average  = 50% General Grade of the baccalaureate exam + 50% Grade obtained at the written test in Romanian Language and Literature in the baccalaureate exam

Management

Management

Motivational essay – Admitted/Rejected

 

Admission Average  = 50% General Grade of the baccalaureate exam + 50% Grade obtained at the written test in Romanian Language and Literature in the baccalaureate exam

Marketing

Marketing

Motivational essay – Admitted/Rejected

 

Admission Average  = 50% General Grade of the baccalaureate exam + 50% Grade obtained at the written test in Romanian Language and Literature in the baccalaureate exam

Law

Law

Motivational essay – Admitted/Rejected

 

Admission Average  = 50% General Grade of the baccalaureate exam + 50% Grade obtained at the written test in Romanian Language and Literature in the baccalaureate exam

Administrative Science

Public Administration

Motivational essay – Admitted/Rejected

 

Admission Average  = 50% General Grade of the baccalaureate exam + 50% Grade obtained at the written test in Romanian Language and Literature in the baccalaureate exam

 

Dosarul studentului: Extras Articolul 21, pagina 10 din regulament

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune (actele necesare înscrierii la concursul de admitere):

a) eseul motivational pentru testarea cunostintelor si a capacitatilor cognitive;
b) dosar tip mapa (pus la dispozitia candidatilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs);
c) fisa de înscriere (pusa la dispozitia candidatilor la admitere, conform Anexei 1);
d) 2 fotografii tip buletin;
e) diploma de bacalaureat în original sau diploma echivalenta (se excepteaza absolventii promotiei 2018 care pot prezenta adeverinta, daca are consemnata si media de bacalaureat); candidatii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultatii, vor prezenta :
- copie diploma de bacalaureat (sau a adeverintei); în adeverinta eliberata de institutiile de învatamânt se mentioneaza media generala, mediile obtinute în anii de studii, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
- adeverinta din care sa rezulte ca actul în original a fost depus la alta facultate;
- copie a legitimatiei de concurs de la institutia unde s-a înscris anterior.
f) foaia matricola pentru anii de liceu (original sau copie);
g) adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
h) certificat de nastere (original + copie; dupa confruntarea celor doua documente, originalul se va restitui posesorului);
i) cartea de identitate (original + copie; dupa confruntarea celor doua documente, originalul se va restitui posesorului);
j) aviz medical eliberat de medicul de familie;
k) chitanta pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
l) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (daca este cazul);
m) candidatii care au efectuat studiile în afara României au obligatia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoastere a acestor studii eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale

Art. 21. In order to enroll in the admission contest, the candidate will submit (the documents required for admission):

a) a motivational essay for testing his/her knowledge and cognitive capacities;

b) a folder (made available to candidates at enrollment, cost included in the registration fee);

c) an application form (made available to candidates at enrollment, according to Annex 1);

d) 2 ID-type photos;

e) the baccalaureate diploma, original or copy (exception - the graduates of the 2018 promotion who can submit the graduation certificate, if it mentions the average baccalaureate grade); candidates who have previously enrolled, with original documents, in other fields outside the faculty will present:

  • a copy of the baccalaureate (or certificate) diploma; the certificate issued by the educational institutions has to mention the general grade, the grades obtained during the study years, the term of validity and the fact that the Diploma has not been issued yet
  • a certificate stating that the original document was submitted to another faculty;
  • a copy of the competition ID card from the institution where he / she has previously enrolled.

f) transcript of general grades obtained in high school (original or copy);

g) a certificate to attest the student status (for students who are enrolled in a second specialization);

h) birth certificate (original + copy, after authentication of the two documents, the original will be returned to the owner);

i) identity card (original + copy, after authentication of the two documents, the original will be returned to the owner);

j) medical certificate issued by the family doctor;

k) payment receipt for the registration fee of 100 lei;

l) supporting documents for exemption from the registration fee (if applicable);

m) candidates who have conducted studies outside Romania have the obligation to submit, at  enrollment, the certificate of recognition of these studies issued by the specialized department within the Ministry of National Education.

 

 

Tematica probelor de concurs pentru programele de studii de masterat aflate în oferta educațională a Facultății de Științe Economice și Drept

STRUCTURA ESEULUI MOTIVAŢIONAL

ADMITERE 2018 - 2019

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.