Româna         English         Français        

Université de Pitesti

Sesiunea de refacere evaluări finale

2.09.2019 - 11.09.2019

 

Nr. crt

DENUMIRE DISCIPLINA

EXAMINATOR

DATA

ORA

SALA

 

INGINERIA MEDIULUI an I

 

 

 

 

1

Chimie 2 (Chimie organică)

Conf. univ. dr. C. Topală

2.09

8

S 018

2

Limba engleza 1, 2

Lector univ.dr. A. Moise

2.09

10

S 013

3

Chimie 1 (Chimie generala şi analitică)

Lect. dr. L. Tătaru

3.09

8

S 018

4

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

Conf. dr. C. Bălcău

3.09

14

S 120

5

Algebră lin, geometrie analit. și difer.

Lector univ.dr. M. Dumitrache

6.09

9

T

6

Analiză matematică

Lect. dr. Gh. Nistor

6.09

14

S 114

7

Termodinamică

Conf. univ.dr. S. Anghel

9.09

12

S 023

8

Teoria cunoașterii științifice

Conf.univ.dr. B. Oprescu

10.09

10

S lab

9

Fizică 1 (Fenomene electromagnetice și optice)

 Conf. dr. B. Oprescu

10.09

10

S lab

10

Elemente de inginerie mecanică I, II

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

10.09

14

S lab

11

Educație fizică și sport 1,2

As. univ.dr. P. Vișan

-

-

-

 

INGINERIA MEDIULUI an II

 

 

 

 

1

Limba engleza 3, 4

Lector univ.dr. A. Moise

2.09

10

S 013

2

Practică 1

Lector univ.dr. C. Zarioiu

2.09

14

S 009

3

Metode statistice în prelucrarea informațiilor de mediu

Lector univ.dr. S. Fianu

3.09

10

S 006

4

Procese fizico-chimice în starea condensată

Conf.univ.dr.ing. D. Chirleșan

3.09

12

S 006

5

Grafică asistată de calculator

Prof.univ.dr.ing. D. Popa

4.09

8

T

6

Educație fizică și sport 3, 4

As. univ.dr. P. Vișan

4.09

10

B

7

Electrotehnică

 Ș.l. dr.ing. L. Constantinescu

5.09

8-11

T

8

Mecanica fluidelor și hidraulică

 Ș.l.dr.ing. Stan Petre

5.09

14

T 115

9

Fizică 2 (Atomică şi nucleară)

 Lector univ.dr. C. Șuțan

6.09

10

S 025

10

Chimia mediului 2 (Poluanți chimici, metode de depoluare)

Lector univ.dr. M. Valeca

10.09

10

S 001

11

Chimia mediului 1 (Procese chimice în mediu şi poluare)

Lector univ.dr. M. Valeca

10.09

10

S 001

12

Electronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

11.09

10

S 001

13

Infografică în protecția mediului

 Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

11.09

10

S 001

14

Ştiinţa şi ingineria materialelor

Prof.univ.dr.ing. G. Plăiașu

11.09

14

I 134

 

INGINERIA MEDIULUI an III

 

 

 

 

1

Alimentări cu apă şi canalizări

Lect. dr. C. Marinescu

2.09

8

S 001

2

Gestiunea integrată a deșeurilor

Lector univ.dr. S. Fianu

3.09

10

S 006

3

Energetică clasică şi nucleară

 Conf.univ.dr. D. Chirleșan

3.09

12

S 006

4

Fizica şi poluarea atmosferei

Conf.univ.dr. D. Giosanu

4.09

14

S 022

5

Biofizica mediului ambiant

 Conf.univ.dr. D. Giosanu

4.09

14

S 022

6

Meteorologie

Conf.univ.dr. D. Giosanu

4.09

14

S 022

7

Îmbunătățiri funciare

Conf.univ.dr. M. Marian

5.09

10

S 116

8

Ecologie generală

Lect. dr. M. Neblea

6.09

8

S 003

9

Surse de radiații și tehnici de protecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

6.09

10

S 025

10

Geologie și hidrogeologie

Lector.dr. L. Dorobăț

9.09

14

S 103

11

Practică 2

Conf. dr. B. Oprescu

10.09

10

S lab

12

Reglem. legislative și tehnice în protecția mediului

Lector univ.dr. C. Popescu

10.09

12

S 101

13

Fenomene de transfer și operații unitare

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

10.09

14

S lab

14

Monitorizare şi diagnoza calităţii mediului

Conf. dr. I. Iosub

 

11.09

8

S 103

15

Vibrații și poluare sonoră

Prof.univ.dr.ing. S. Pârlac

11.09

10

T 123

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I

 

 

 

1

Limba engleza 1, 2

Lector univ.dr. A. Moise

2.09

10

S 013

2

Educaţie fizica 1, 2

Lector univ.dr. L. Rada

2.09

12

B

3

Chimie

Lect. dr. L. Tătaru

3.09

8

S 018

4

Matematici speciale

Lector univ.dr. M. Macarie

3.09

10

S 115

5

Algebră liniară, geometrie analitică și dif.

 Lect. dr. M. Macarie

3.09

10

S 115

6

Economie generală

Prof.univ.dr. E. Ungureanu

4.09

9

CC1

7

Desen tehnic și infografică

Conf.univ.dr. M. Marian

5.09

10

S 116

8

Grafică asistată de calculator

Conf.univ.dr. M. Marian

5.09

10

S 116

9

Analiză matematică

Lect. dr. Gh. Nistor

6.09

14

S 114

10

Informatică aplicată

 Lect. dr. A.Ștefan 

9.09

14

S 114

11

Fizică 1

Conf.univ.dr. B. Oprescu

 

10.09

10

S lab

12

Fizică 2 (Fizică Fundamentală 2)

Conf.univ.dr. B. Oprescu

10.09

10

S lab

13

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

Lector univ.dr. C. Tudose

10.09

12

S 122

14

Mecanică

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

10.09

14

S lab

15

Statistica și prelucrarea datelor experimentale

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

11.09

10

S 001

16

Tehnologia materialelor

 Prof. Univ. dr. ing. G. Plăiașu

11.09

14

I 134

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an II

 

 

 

1

Energetică generală

Lector univ.dr. C. Marinescu

2.09

8

S 001

2

Utilizarea energiei apelor

Lector univ.dr. C. Marinescu

2.09

8

S 001

3

Practica de domeniu

Lector univ.dr. C. Marinescu

2.09

8

S 001

4

Limba engleza 3, 4

Lector univ.dr. N. Mincă

2.09

10

S 013   

5

Educaţie fizica 3, 4

Lector univ.dr. L. Rada

2.09

12

B

6

Bazele termodinamicii

Lector univ.dr. S. Fianu

3.09

10

S 006

7

Fizică 3 (Fizică Aplicată1)

 Conf. univ. dr. D. Chirleșan

3.09

12

S 006

8

Bazele electrotehnicii

 Ș.l. dr. L.Constantinescu

5.09

8-11

T

9

Mecanica fluidelor

 Ș.l. dr. Stan Petre

5.09

14

T 115

10

Fizică 4 (Fizică Aplicată2)

Lector univ.dr. C. Șuțan

6.09

10

S 025

11

Rezistența materialelor

Conf. univ.dr. J. Grigore

10.09

8

T

12

Metode numerice în ingineria el.

Lector univ.dr. L. Deaconu

10.09

10

S 121

13

Instituții europene și administrație europeană

 Conf. univ. dr. G. Chirleșan

 

10.09

12

S 006

14

Transfer de căldură și masă

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

10.09

14

S lab

15

Dezvoltare durabilă

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

10.09

14

S lab

16

Optoelectronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

11.09

10

S 001

17

Electronică

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

11.09

10

S 001

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an III

 

 

 

1

Energia și mediul

Lector dr. C. Marinescu

2.09

8

S 001

2

Surse regenerabile/Energii neconventionale

Lector univ.dr. C. Marinescu

2.09

8

S 001

3

Tehnici de inteligență artificială

Prof.dr.ing. S. Ioniță

4.09

16

T

4

Mașini hidraulice

Ș.l. dr. Stan Petre

5.09

14

T 115

5

Rețele electrice

Șl.dr.ing. M. Iorgulescu

6.09

8

T

6

Bazele teoriei reactoarelor nucleare

Lector univ.dr. Csaba Roth

6.09

14

S 022

7

Mașini și acționări electrice

Ș.l.dr.ing. C.Stoica

8.09

8

T

8

Producerea energiei electrice și termice în CTE

Lector univ.dr. Preda Marin

10.09

10

S 022

9

Echipamente și instalații termice

Prof.dr.ing. F. Ivan

10.09

12

S 114

10

Practică II

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

10.09

14

S lab

11

Măsurări electrice și electronice

Prof.univ.dr. C. Stănescu

11.09

10

S 001

12

Echipamente electrice

Prof.univ.dr. C. Stănescu

11.09

10

S 001

13

Dozimetrie și radioprotecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

-

-

-

14

Partea electrică a centralelor și stațiilor

Dr.ing. Ghiță Gabriel Florin

-

-

-

15

Teoria reglării automate

ș.l.dr.ing. C.Săvulescu

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I (master)

 

 

 

1

Managementul finanțării proiectelor energetice

Conf.univ.dr. G. Chirleșan

3.09

17

S 006

2

Tehnologia pulberilor și materiale ceramice

Conf.univ.dr.ing. D. Chirleșan

3.09

17

S 006

3

Sisteme de protecție a mediului la nivelul centralelor nucleare

CS III dr.ing. Toma Alexandru

4.09

17

S lab

4

Managementul deşeurilor radioactive

Lector univ.dr. M. Valeca

10.09

10

S 001

5

Managementul securităţii nucleare

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

10.09

10

S 001

6

Reactorul CANDU şi Reactorul TRIGA

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

10.09

10

S 001

7

Tratate, convenții și reglementări internaționale

Lector univ.dr. M. Valeca

10.09

10

S 001

8

Etică și integritate academică

Conf.  univ. dr. O. Gruioniu

11.09

10

S 022

 

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.