Româna         English         Français        

Université de Pitesti

Documente SMC referitoare la UPIT

Nr. crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./ Rev.

Data aprobării în Senat

1.

               

Carta Universității din Pitești

2/0

2017

2.   Planul strategic al Universității din Pitești 2016-2020   09.06.2016
3.   Organigrama Universității din Pitești   18.12.2017
4. REG-55-00 Regulament de organizare şi funcţionare  a Universităţii din Piteşti 2/1 27.03.2017
5. REG-55-01 Regulament de organizare internă a Universităţii din Pitești 1/0 2012
6. REG-55-02 Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti 1/3 06.03.2017
7. REG-55-04               Regulament de organizarea şi funcţionarea a Consiliului de Administrație al Universității din Pitești 2/0 30.07.2013
8. REG-55-08 Regulament de organizare şi functionare a Comisiei de etică şi deontologie a Universităţii din Pitești 2/0 12.09.2016
9. REG-55-22 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare și asigurare a calității în Universitatea din Pitești 1/0 25.07.2016
10. REG-55-27 Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei de analiză şi disciplină a Universitaţii din Piteşti 1/0 14.11.2016
11. REG-64-01 Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sanatate în muncă 1/2 28.01.2013

Regulament de Organizare si Functionare a entitatilor din cadrul UPIT

Nr. crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./ Rev.

Data aprobării în Senat

1.

REG-55-06                     

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare

2/1

30.01.2017

2.

REG-55-14    

Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului de cercetare-dezvoltare-inovare din cadrul Universităţii din Piteşti

2/1

06.03.2017

3.

REG-55-17

Regulament de organizare şi funcţionare  a căminelor și cantinelor studenţeşti

2/1

24.10.2016

4.

REG-55-18

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

2/2

27.03.2017

5.

REG-55-20

Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului pentru Relații Internaționale

2/0

25.07.2016

6.

REG-55-21

Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră

2/1

30.01.2017

7.

REG-55-23

Regulament de organizare şi funcţionare  a Direcției Secretariat General

2/0

25.07.2016

8.

REG-55-24

Regulament de organizare şi funcţionare  a centrului regional de cercetare – dezvoltare pentru materiale, procese si produse inovatoare destinate industriei de automobile(CRC&D-AUTO)

1/0

30.09.2016

9.

REG-55-26

Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului pentru colaborare cu mediul socio-economic

1/0

27.10.2016

10.

REG-55-28

Regulament de organizare şi funcţionare  a Direcţiei Generale Administrative

1/0

27.03.2017

11.

REG-55-29

Regulament de organizare şi funcţionare  a Compartimentului Audit Public Intern

1/0

27.03.2017

12.

REG-55-30

Regulament de organizare şi funcţionare  a Direcției Economice

2/1

24.04.2017

13. MET-COLEGTER-UPIT -01

Metodologie privind organizarea și funcționarea Colegiului Terțiar Nonuniversitar

2/0 15.09.2017

 Documente SMC referitoare la resursa umană

Nr. crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./

Rev.

Data aprobării în Senat

1.

  Nota cu privire la nomenclatorul funcțiilor în cadrul Universității din Pitești  

17.09.2013

2.

MET-CMCPU-02

Metodologie privind ocuparea posturi didactice și de  cercetare vacante în cadrul Universității din  Pitești 2/1 18.12.2017
3.  MET-62-02 Metodologie cu privire la mentinerea calitatii de titular a cadrelor didactice care implinesc varsta de 65 de ani 1/0 31.05.2013
4.  MET-62-03 Norme de aplicare HGR nr. 1027 din 2014 1/1 19.12.2014
5. MET-62-05 Metodologie privind modul de  întocmire a statelor de funcții, de repartizare a resurselor de finanțare a  programelor de doctorat 1/0 14.11.2016
6. MET-62-06 Norme de aplicare privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant în Universitatea din Pitești 1/0 29.05.2014
7. MET-CMCPU-01   Metodologie privind evaluarea  periodică a activității cadrelor didactice  2/0 13.07.2017
8. REG-CMCPU-03 Regulament de intocmire a statelor de functii 2017-2018 2/4 15.09.2017
9. REG-CMCPU-02

Regulament privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de învățământ

1/1 27.09.2017
10. PL-71-03 Procedura privind acoperirea activităţilor didactice în regim de suplinire posturi vacante prin plata cu ora 1/1

30.09.2013

 

 
Documente SMC referitoare la partea contabila UPIT

crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./

Rev.

Data aprobării în Senat

1.

REG-55-30 Regulament de organizare și funcționare Direcția economică 2/1

24.04.2017

2.   Manualul de politici contabile   06.02.2014
3. P.O. 61-01 Procedura operaţională privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 1/0 06.02.2014
4. P.O. 61-02

Procedura operaţională privind decontarea cheltuielilor de delegare în altă localitate în interesul serviciului

1/0 06.02.2014
5. P.O. 61-03 Procedura operaţională privind efectuarea inventarierii patrimoniului 1/0 06.02.2014
6. P.O. 61-04 Procedura operaţională privind elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli 1/0 06.02.2014
7. P.O. 61-05 Procedura operaţională privind eliberarea din magazie a materialelor pentru consum 1/0 06.02.2014
8. P.O. 61-06 Procedura operaţională privind evidenţa mijloacelor fixe la locurile de utilizare şi/sau păstrare 1/0 06.02.2014
9. P.O. 61-07

Procedura operaţională privind înregistrarea, acordarea şi justificarea avansurilor în numerar în lei

1/1 06.02.2014
10. P.O. 61-08 Procedura operaţională privind întocmirea, aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale 1/1 06.02.2014
11. P.O. 61-09 Procedura operaţională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu 1/1 06.02.2014
12. P.O. 61-10 Procedura operaţională privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu 1/2 01.08.2014
13 P.O. 61-11 Procedura operaţională privind casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventar 1/1 06.02.2014
14. P.O. 61-12 Procedura operaţională privind desemnarea persoanelor responsabile cu evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 1/1 06.02.2014
15. P.O. 61-13 Procedura operaţională privind evidenţa bunurilor primite prin donaţie 1/1 06.02.2014
16. P.O. 61-14 Procedura operaţională privind evidenţa obiectelor de inventar la locurile de utilizare şi/sau păstrare 1/1 06.02.2014
17. P.O. 61-15 Procedura operaţională privind gestionarea parcului auto 1/1 06.02.2014
18. P.O. 61-16 Procedura operaţională privind operaţiunile de casă 1/1 06.02.2014
19. P.O. 61-17

Procedura operaţională privind păstrarea şi arhivarea documentelor contabile

1/1 06.02.2014
20. P.O. 61-18 Procedura operaţională privind recepţia bunurilor achiziţionate 1/1 06.02.2014
21. P.O. 61-19 Procedura operaţională privind transmiterea fără plată a bunurilor aflate în stare de funcţionare 1/1 06.02.2014
22. P.O. 61-20

Procedura operaţională privind valorificarea activelor fixe şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar

1/1 06.02.2014
 

 

 

 

 

 
 

 

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.