Université de Pitesti

Université de Pitesti

Logo incredere
Université avec un haut degré de confiance Logo ARACIS
Româna English Français

ADMITERE 2021 - F.Ș.E.F.I.

ÎNMATRICULĂRI – SEPTEMBRIE 2021 -

LICENȚĂ MASTER        CONVERSIE PROFESIONALĂ
  • Biologie
  • EFS
  • Informatică
  • Matematică

 - REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE – SEPTEMBRIE 2021 - 

LICENȚĂ MASTER        CONVERSIE PROFESIONALĂ

Eventualele contestații privind procesul de admitere se pot depune online la adresa de admitere a facultății admitere_fsefi@upit.ro până  la data de 13 septembrie, ora 16.

 

ÎNMATRICULĂRI – SEPTEMBRIE 2021 -

Pentru înmatriculări, candidații declarați admiși sunt așteptați  in perioada 14-15 septembrie la sediul  - Facultatea de Științe, Educație Fizică si Informatică -  str. Targul din Vale nr. 1, Corp S, dupa urmatorul program:  Marți 9-17 și Miercuri 9-15

 

 

 

CALENDAR ADMITERE F.Ș.E.F.I. 2021

LICENȚĂ                   MASTER               

 

LOCURI DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE 2021 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
 
LOCURI DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE 2021 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
 

 

- ÎNMATRICULĂRI – IULIE 2021 -


Pentru înmatriculare, candidații declarați admiși sunt așteptați în perioada 24-30 iulie la sediul - Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică, str. Târgul din Vale nr. 1, Corp S, după următorul program:

Sâmbată și Duminică 9-12
Luni - Vineri 9-17
Candidaţii declaraţi admişi se pot înmatricula ca studenţi în anul I pe baza următoarelor acte depuse la sediul facultăţii:
(1) cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziție de comisia de admitere sau descărcată din platforma de admitere);
(2) diploma de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă acesteia), în original sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă acesteia)
însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă facultate;
(3) fotografia tip buletin;
(4) certificatul de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul);
(5) cartea de identitate (copie);
(6) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul);
(7) avizul medical eliberat de medicul de familie (original);
(*) adeverinţa din care rezultă că a ocupat / nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) – original;
(9) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării – original pentru candidații care au efectuat studiile în afara României;
(10) adeverința care atestă apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a romilor recunoscută oficial - original.
(11) fișa de înscriere și legitimația descărcate din contul de admitere de pe platforma de admitere
(12) dovada de achitare a taxei de înmatriculare de 100 ron. Achitarea taxelor de înmatriculare și/sau de studii se poate face la Casieria Universității sau prin ordin de plată/mandat poștal, achitat prin orice Bancă Comercială sau oficiu poștal în contul deschis la Trezoreria din Pitești:
- Beneficiar: Universitatea din Pitești
- Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX;
- Cod fiscal: 4122183
- cu precizarea: Taxă de înmatriculare licență – Admitere 2021.
(13) dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii la care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2021-2022 (plata se va efectua similar cu situația precizată la alin. 12);
(14) contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la dispoziție de către comisia de admitere a facultății).
(15) declarație de consimțământ și nota de informare GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr. 5a, b) descărcate din platforma de admitere.
Precizare: candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de studii în original (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă)
Felicitari tuturor si mult succes!

ANUNȚ


CANDIDAȚII AFLAȚI “ÎN AȘTEPTARE” LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT DE LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ (Ș.E.F.I.) POT OPTA PENTRU LOCURILE
RĂMASE LIBERE ÎN URMA PERIOADEI DE ÎNMATRICULĂRI!
ÎN DATA DE 31 IULIE 2021, ORA 09.00 LA SEDIUL FACULTĂȚII Ș.E.F.I. ÎN
CORPUL S (STRADA TÂRGU DIN VALE, NR. 1, UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI) SE VA ORGANIZA REDISTRIBUIREA LOCURILOR RĂMASE NEOCUPATE DUPĂ PERIOADA DE ÎNMATRICULĂRI PENTRU CANDIDAȚII AFLAȚI “ÎN AȘTEPTARE”!
La ședința din 31 iulie 2021 este obligatorie prezența fizică pentru a se opta, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere, pentru locurile rămase libere! Astfel, absența de
la ședința din 31 iulie 2021, ora 09.00 atrage automat renunțarea la posibilitatea de a fi
admis pe locurile rămase libere în F.Ș.E.F.I!

ANUNȚ ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA ADMITERE 2021 LA PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

CALENDAR ADMITERE F.Ș.E.F.I. 2021

Criterii admitere F.Ș.E.F.I. 2021

OFERTA EDUCAȚIONALA LICENTA F.Ș.E.F.I._2021

OFERTA EDUCAȚIONALA MASTER F.Ș.E.F.I.  2021

OFERTA EDUCAȚIONALA CONVERSIE F.Ș.E.F.I._2021

STRUCTURA ESEULUI MOTIVAȚIONAL - LICENȚĂ

STRUCTURA ESEULUI MOTIVAȚIONAL - MASTER

STRUCTURA ESEULUI MOTIVAȚIONAL - MASTER - DOMENIUL SPORTIV

SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ - Criterii  admitere F.Ș.E.F.I. 2021

                         

Adresele de corespondenta pentru Admitere F.Ș.E.F.I.:

admitere_fsefi@upit.ro

fsefi@upit.ro

 

 

Cartea cu subiecte tip grilă (BIOLOGIE) pentru ADMITEREA 2021 la ASISTENȚĂ MEDICALĂ

- se găsește la F.Ș.E.F.I. - Corp S Camera 107 și 215

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA AFERENTĂ PROBEI DE CONCURS pentru TESTAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI A CAPACITĂȚILOR COGNITIVE PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
 

REGULAMENT privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ON-LINE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 LA UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
 

 

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.