University of Pitesti

University of Pitesti

Logo incredere
University with a high degree of confidence Logo ARACIS
Româna English Français

Proiecte cu finanțare nerambursabilă (Tip POSDRU, POSCCE, POCU etc.)

 

Nr.

crt.

Nr. Referință

Titlu proiect

Coordonator/

Partener

Perioadă implementare

1

POCU-Profesori motivați-106918

Motivație, stabilitate și competență – perspectiva calității formării resursei umane din școli defavorizatate [MSC-EDU]

Partener

2017-2019

2

CNFIS-FDI-2016-0042

Dezvoltare infrastructură internaționalizare programe de studii universitare (DIIPSU)

Coordonator

2016

3

CNFIS-FDI-2016-0037

Informarea, consilierea şi orientarea  în carieră a elevilor argeşeni, pentru creşterea accesului la învăţământului superiror (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră)

Coordonator

2016

4

CNFIS-FDI-2016-0019

Dezvoltarea suportului IT pentru implementarea RMU la UPIT

Coordonator

2016

5

POSCCE 136/323/22,09,2009

Implementarea unei platforme de e-learning în cadrul Universității din Pitești

Coordonator

2012- 2016

6

POSDRU/156/1.2/G/140570

 Competențe pentru cariera ta!

Coordonator

2012- 2016

7

POSDRU/161/ 2.1/G/137930

Stagiile de practică - o premisă a reușitei profesionale

Coordonator

2012- 2016

8

POSDRU/161/2.1/G/139755

Stagii de practică pentru cariere de succes în domeniul juridic

Coordonator

2012- 2016

9

POSDRU/160/2.1/S/133020

Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice

Coordonator

2012- 2016

10

POSDRU/156/1.2/G/140570

Competențe pentru cariera ta

Coordonator

2012- 2016

11

POS CCE SMIS 50069

Cercetarea și dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice, și tehnologii inovative pentru alternative de mobilitate durabilă, pentru creșterea eficienței energetice a vehiculelor, în scopul reducerii emisiilor poluante și îmbunătățirii

Coordonator

2012- 2016

12

POSDRU/159/1,5/s/138963

Performanta sustenabila in cercetarea doctorala si post doctorala – PERFORM-ID 138963

Coordonator

2012- 2016

13

POSDRU/189/2.1/G/156341

Practică primul pas în cariera ta

Coordonator

-

14

POSDRU/156/1.2/G/141632

Nova-Curricula

Coordonator

-

15

POSCCE SMIS 48763

Centrul regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, procese si produse inovative destinate industriei de automobile

ID  nr. 1947

Coordonator

-

16

POSDRU/19/ 1.3/G/33310

Formare continuã si reconversie profesionalã pentru profesorii de limbi strãine în domeniul traducerii

Coordonator

1.07.2010-.06.2012

17

 

POSDRU/87/1.3/S/59159

Parteneriat româno-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare în domeniul mecatronicii, EURO-MECA-FORM

Coordonator

1.09.2010-31.10.2012

18

POSDRU/87/1.3/S/61991

Cresterea competitivitãtii învãtãmântului românesc preuniversitar, din domeniul auto, prin formarea cadrelor didactice  la  standarde europene AUTO-FORM

Coordonator

1.11.2010-31.08.2013

19

POSDRU/101/5.1/G/76808

Mãsuri Active si Sustenabile de Ocupare – În contextul Dezvoltãrii Clusterelor

Coordonator

1.06.2011-30.11.2012

20

POSDRU/19/1.3/G/40784

Totta vita schola est

Coordonator

1.11.2011-31.10.2013

21

POSDRU/109/2.1/G/81698

Aplicabilitatea cunostintelor teoretice dobandite în timpul  studentiei -drumul spre performantã

Coordonator

2.12.2011-31.05.2013

22

POSDRU/109/2.1/G/81477

Cresterea competitivitãtii capitalului studentilor viitori economisti, în scopul facilitarii tranzitiei acestora de la scoala la viata activã

Coordonator

2.12.2011-30.11.2013

23

POSDRU/88/1.5/S/52826

Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de burse tinerilor doctoranzi cu frecventã

Partener

1.03.2010-28.02.2013

24

POSDRU/90/2.1/S/48816

Retea transnationalã educationalã privind orientarea, consilierea si practica pentru carierã,  corelate cu piata muncii, în societatea cunoasterii – PRACTICOR

Partener

1.08.2010-31.07.2013

25

POSDRU/90/2.1/S/60333

Tranzitia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea învãtãrii practice în domeniul tehnologiei constructiilor de masini-STUD-ACTIV

Partener

1.09.2010-31-08.2013

26

POSDRU/56/1.2/S/32768

Formarea cadrelor didactice universitare ºi a studentilor în domeniul utilizãrii unor instrumente moderne de predare-învãtare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creãrii de competente performante si practice pt. piata muncii

Partener

1.09.2009-31.08.2012

27

POSDRU/86/1.2/S/63545

 

Terapia ocupationala si ingineria aplicatã în echipamente pentru reabilitare si tehnologie asistivã- specializari universitare europene, nou introduse in Romania, pentru o societate bazatã pe cunoastere si egalitate  de sanse-TEORO

Partener

1.09.2010-30.09.2013

28

POSDRU/90/2.1/S/56514

Monitorizarea inserþiei profesionale a absolventilor de învãtãmânt tehnic si profesional, nivel 1 ºi nivel 2-MONINSERT

Partener

15.11.2010-15.03.2012

29

POSDRU/87/1.3/S/63709

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuã a didacticienilor din învãtãmântul superior-DIDACTICA

Partener

28.10.2010-31.10.2013

30

POSDRU/CPP107/1.5/S/77265

Spre cariere de cercetare prin studii doctorale

Partener

1.10.2010-30.09.2013

31

POSDRU/86/1.2/S/61152

Dezvoltarea capacitatii de implementare a sistemului de calificari din invatamântul superior

Partener

1.07.2010-30.06.2012

 

 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information