Româna         English         Français        

University of Pitesti

Sesiunea de evaluări finale semestrul I 1.02.2021 - 21.02.20201

Nr. crt

DENUMIRE DISCIPLINA

EXAMINATOR

DATA

ORA

SALA

 

INGINERIA MEDIULUI an I

 

 

 

 

1

Analiză matematică (examen)

Lect. dr. Gh. Nistor

Lect. dr. M. Macarie

21.02

10-12

 

2

Fizică 1 (Fenomene electromagnetice și optice) (examen)

Conf. dr. B. Oprescu

Lector dr. S. Fianu

5.02

10-12

 

3

Elemente de inginerie mecanică 1 (examen)

 

Lect. dr. M. Bărbuceanu

Lector. dr. C. Șuțan

18.02

10-12

 

4

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (examen)

Conf. dr. C. Bălcău

As. univ. dr. Crina Diaconu

9.02

10-12

 

5

Chimie 1 (Chimie generala şi analitică) (examen)

Lect. dr. L.Tătaru

Conf. dr. C.Topală

1.02

10-12

 

6

Limba engleza 1 (colocviu)

Lect.dr. N. Mincă

Lect. dr. A. Moise

19.01

14-16

 

7

Educaţie fizica și sport 1 (verificare)

Maura Stancu

Carmen Enache

19.01

10-12

 

 

INGINERIA MEDIULUI an II

 

 

 

 

1

Fizică 2 (Biofizică) (examen)

Conf. dr. D. Giosanu

Lect. dr. S. Fianu

8.02

10

 

2

Electrotehnică (colocviu)

Ș.l. dr. L. Constantinescu

 

28.01

10

 

3

Chimia mediului 1 (Procese chimice în mediu şi poluare) (examen)

Lect. dr. M. Valeca

Conf. dr. I. Iosub

5.02

10

 

4

Ştiinţa şi ingineria materialelor (examen)

Prof. dr. G. Plăiașu

drd.ing. M. Modan

1.02

10

 

5

Mecanica fluidelor (examen)

Ș.l.dr. Stan Petre

Conf.dr. Stan Marinică

19.02

12

 

6

Desen tehnic și infografică (examen)

Lect. dr. C. Marinescu

Lect.  dr. C. Șuțan

12.02

10

 

7

Limba engleza 3 (colocviu)

Lect. dr. A. Moise

Lect. dr. N. Mincă

19.01

12

 

8

Educaţie fizică 3 (verificare)

Maura Stancu

Carmen Enache

26.01

14

 

 

INGINERIA MEDIULUI an III

 

 

 

 

1

Geologie (examen)

Lector.dr. L.Dorobăț

Lector dr. C. Dobrescu

15.02

12

 

2

Fizica şi poluarea atmosferei (examen)

Conf.. dr. D. Giosanu

Lect.. dr. S. Fianu

1.02

10

 

3

Bioinginerie (colocviu)

Conf. dr. D. Giosanu

Conf. dr. B. Oprescu

20.01

12

 

4

Ecologie (colocviu)

Lect. dr. M. Neblea

Conf. dr. M. Marian

28.01

12

 

5

Metode fizico-chimice de analiză (examen)

Conf. dr. I. Iosub

Lect. dr. M. Valeca

8.02

10

 

6

Alimentări cu apă şi canalizări (examen)

Lect. dr. C. Marinescu

Lect.. dr. C. Șuțan

11.02

10

 

7

Energetică clasică şi nucleară (examen)

As. dr. G. Ghiță

Lector. dr. C. Șuțan

4.02

12

 

 

INGINERIA MEDIULUI an IV

 

 

 

 

 

1

Știința solului (examen)

Lect. dr. C. Popescu

As. dr. Negru Magdalena

11.02

17

 

2

Elemente de electrochimie şi coroziune (examen)

Lect. dr. G. Bratu

Lect. dr. Tudor-Radu Madalina

2.02

10

 

3

Analiza şi sinteza proceselor tehnologice (Surse tehnologice de poluare) (examen)

Conf. dr. S. Anghel

Conf. dr. B. Oprescu

8.02

12

 

4

Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă (colocviu)

Lect. dr. M. Bărbuceanu

Lector dr. C. Șuțan

27.01

14

 

5

Topografie (colocviu)

Conf. dr. M. Marian

Lector. dr. M. Neblea

26.01

16

 

6

Metodologia elaborarii actelor de reglementare in protectia mediului (colocviu)

Conf. dr. S. Anghel

Conf. dr. B. Oprescu

20.01

12

 

7

Dinamica proceselor în mediu (colocviu)

Conf. dr. B. Oprescu

Lector dr.S. Fianu

22.01

12

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I

 

 

 

1

Analiză matematică (examen)

Lect. dr. Gh. Nistor

Lect. dr. M. Macarie

19.02

10

 

2

Algebră liniară, geometrie analitică și dif. (examen)

 Lect. dr. M. Macarie

Lect. Dr. Gh. Nistor

9.02

10

 

3

Desen tehnic și infografică (examen)

Lect. dr. C. Marinescu

Lect. dr. C. Șuțan

13.02

10

 

4

Informatică aplicată (examen)

Lect. dr. A. Ștefan

As. dr. C. Diaconu

1.02

12

 

5

Fizică 1 (Fizică fundamentală 1) (examen)

Conf. dr. B. Oprescu

Lect. dr. S. Fianu

5.02

10

 

6

Chimie (colocviu)

Lect. dr. L. Tătaru

Conf. dr. C. Topală

25.01

10

 

7

Tehnologia materialelor (colocviu)

 

Prof. dr. G. Plăiașu

Lect. Dr. S. Fianu

29.01

10

 

8

Limba engleza 1 (colocviu)

Lect. dr. A. Moise

Lect. dr. N. Mincă

19.01

14

 

9

Educaţie fizica 1 (verificare)

Lect. dr. Larisa Rada

Lect. dr.Luminița Amzăr

21.01

14

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an II

 

 

 

1

Bazele electrotehnicii 1 (examen)

Ș.l. dr. L.Constantinescu

Ș.l.dr. C. Stoica

15.02

12

online

2

Fizică (examen)

Conf. dr. D. Chirleșan

Lect.  dr. S. Fianu

11.02

12

online

3

Mecanica fluidelor (examen)

Ș.l. dr. Stan Petre

Conf. dr. Stan Marinică

19.02

12

online

4

Rezistența materialelor 2 (colocviu)

Ș.l. dr. J.C. Grigore

Dr. Ing. Popescu Marian

1.02

12

online

5

Electronică (examen)

Prof. dr. C. Stănescu

Lect. dr. S. Fianu

8.02

12

online

6

Energetică generală (examen)

As. dr. G. Ghiță

 

4.02

14

online

7

Instituții europene și administrație europeană (colocviu)

Conf.  dr. G. Chirleșan

Conf.  dr. D. Chirleșan

26.01

16

online

8

Limba engleza 3 (verificare)

Lect. dr. A. Moise

Lect.  dr. N. Mincă

19.01

12

online

9

Educaţie fizica 3 (verificare)

Lect. dr. Larisa Rada

Lect. dr.Luminița Amzăr

22.01

14

online

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an III

 

 

 

1

Măsurări electrice și electronice (examen)

As. dr. G. Ghiță

Lect. dr. C. Șuțan

8.02

16

 

2

Mașini și acționări electrice (examen)

As. dr. G. Ghiță

Lect. dr. C. Șuțan

11.02

16

 

3

Echipamente și instalații termice (examen)

Conf.dr. ing. R. Niculescu

Prof.dr.ing. A.Clenci

4.02

16

 

4

Echipamente electrice (examen)

As. dr. G. Ghiță

Lect. dr. C. Șuțan

15.02

16

 

5

Mașini hidraulice (examen)

Ș.l. dr. Stan Petre

Conf. dr. Stan Marinică

19.02

15

 

6

Teoria reglării automate (colocviu)

Ș.l.dr.ing. C.Săvulescu

Ș.l.dr.ing. M. Iorgulescu

29.01

12

 

7

Energia și mediul (colocviu)

Lect. dr. C. Marinescu

Lector dr. C. Șuțan

26.01

16

 

8

Tehnici de inteligență artificială (colocviu)

Prof.dr.ing. S. Ioniță

Andreea Coman

18.01

16

 

 

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an IV

 

 

 

 

1

Fiabilitate (examen)

 

 

ș.l.dr.ing. C.Săvulescu

Ș.l.dr.ing. M. Iorgulescu

12.02

12

 

2

Materiale ceramice. Tehnologia pulberilor (colocviu)

 

Conf. dr. D. Chirleșan

Lect. dr. S. Fianu

28.01

12

 

3

Tratarea deseurilor radioactive (examen)

 

Lector dr. M. Valeca

Lect. dr. S. Fianu

8.02

14

 

4

Asigurarea calității la CNE (examen)

 

Prof. dr. Ș. Valeca

Lect. dr. S. Fianu

4.02

14

 

5

Materiale și tehnologii nucleare (examen)

 

Prof. dr. Ș. Valeca

Lect. dr. S. Fianu

1.02

14

 

6

Cultura de securitate nucleară (colocviu)

 

Prof. dr. Ș. Valeca

Lect.dr. S. Fianu

28.01

14

 

7

Transportul si distributia energiei electrice (examen)

dr. M. Preda

Lect. dr. S. Fianu

15.02

10

 

8

Managementul deseurilor nucleare (colocviu)

 

Lect. dr. S. Fianu

Lect. dr. C. Șuțan

26.01

10

 

 

MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I (master)

 

 

 

1

Managementul deşeurilor radioactive (examen)

Lector dr. M. Valeca

Lector dr. S.Fianu

10.02

17

 

2

Managementul securităţii nucleare (examen)

Prof. dr. Ș. Valeca

Lector dr. S.Fianu

1.02

17

 

3

Reactorul CANDU şi Reactorul TRIGA (examen)

Prof. dr. Ș. Valeca

Lector dr. S.Fianu

4.02

17

 

4

Etica si integritate academica (examen)

Lector dr.  A. Marchidan

Conf. dr. D. Giosanu

12.02

17

 

 

MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an II (master)

 

 

 

1

Metale şi aliaje metalice (examen)

Conf. dr. I. Iosub

Lector dr. M. Valeca

9.02

17

 

2

Asigurarea calității proceselor energo-nucleare (examen)

Prof. dr. Ș. Valeca

Lect. dr.S. Fianu

11.02

17

 

3

Reactoare nucleare de generația 4-LFR (examen)

Dr. Daniela Diaconu

Lector dr. S. Fianu

4.02

17

 

4

Tehnici de analiză structurală (examen)

Conf. dr. V. Malinovschi

Lect. dr.S. Fianu

16.02

17

 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information