Româna         English         Français        

University of Pitesti

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII (CEAC-U)

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul universităţii este constituită în conformitate cu prevederile legale şi funcţionează în baza unui regulament propriu, aprobat de Senat. CEAC-U reprezintă organismul de coordonare a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în cadrul Universităţii.

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din Universitatea din Pitești - COD: REG-55-22

Procedură operațională privind planificarea activităților și raportarea în sistemul de evaluare și asigurare a calității - COD: PL-53-01

 Plan de audit intern CEAC-U, 2016

Plan de audit intern CEAC-U, 2017

Plan de audit intern CEAC-U, 2018

Plan de activitate CEAC-U, 2016

Plan de activitate CEAC-U, 2017

Plan de activitate CEAC-U, 2018

Raportul privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești, 2016 - COD: RAP-84-02

Raportul privind asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești, 2017 - COD: RAP-CMCPU-06

Raport privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților față de serviciile furnizate de Biblioteca Universității din Pitești

Raport privind evaluarea gradului de satisfacție al studenților față de serviciile furnizate de secretariatele facultăților

Raport sintetic privind evaluarea activității didactice de către studenți în anul universitar 2016-2017

Raport privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din cadrul Universității din Pitești – 2016

 

ECHIPA CEAC-U

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Universității din Pitești cuprinde: 1-3 reprezentanți  ai  corpului  profesoral,  care  îndeplinesc  criteriile  pentru  obținerea  titlului  de conferențiar  universitar,  stabilite  prin  ordin  al  ministrului  educației,  cercetării,  tineretului  și sportului; conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011; un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească; un reprezentant al angajatorilor.

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Conf.univ.dr.Mihaela Butnariu

Conf.univ.dr. Maria Pescaru

Conf.univ.dr. Bogdan Nicolescu – reprezentantul sindicatului

Nicoleta Cocîrlea - reprezentantul studenților

George Caval - reprezentantul angajatorilor

 

ATRIBUȚIILE COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII DIN UNIVERSITATEA  DIN PITEȘTI:

(a) coordonează proiectarea şi implementarea documentelor referitoare la Sistemul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din universitate;

(b) participă la elaborarea procedurilor şi a altor documente ale SMC;

(c) elaborează planul de îmbunătăţire a calităţii în universitate şi monitorizează realizarea acestuia;

(d) participă la elaborarea standardelor de referinţă privind calitatea instituţională;

(e)  coordonează  acţiunile  de  audit  intern  şi  evaluarea  calităţii  serviciilor  şi  proceselor  din universitate;

(f) asigură accesul la informaţiile referitoare la calitate prin publicarea acestora;

(g) CEAC-U elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi a cercetăriiştiinţifice, raport care este adus la cunoştinţă beneficiarilor prin afişare sau publicare.

 

 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information