Româna         English         Français        

University of Pitesti

Sesiunea de evaluări finale semestrul II

4.06.2018-24.06.2018

 

Nr. crt

DENUMIRE DISCIPLINA

EXAMINATOR

DATA

ORA

SALA

 

INGINERIA MEDIULUI an I

 

 

 

 

1

Matematică 2 (Algebră lin. și geometrie analit. și difer.)

Lector univ.dr. E. Asadurian

4.06

12

S 001

2

Chimie 2 (Chimie organică)

 

Conf. univ. dr. C. Topală

7.06

8

S 116

3

Elemente de inginerie mecanică

 

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

14.06

10

S 115

4

Termodinamică

 

Conf. univ.dr. S. Anghel

21.06

12

S 116

5

Teoria cunoașterii științifice

 

Conf.univ.dr. B. Oprescu

30.05

14

S

6

Limba engleza 2

Lector univ.dr. A. Moise

29.05

10

S

7

Limba franceza 2

Lector univ.dr. M. Ivan

31.05

14

S

8

Educaţie fizica și sport 2

As. univ.dr. P.Vișan

29.05

8

B

 

INGINERIA MEDIULUI an II

 

 

 

 

1

Chimia mediului II (Poluanți chimici, metode de depoluare)

Lector univ.dr. M. Valeca

7.06

8

S 013

2

Metode statistice în prelucrarea informațiilor de mediu

Lector univ.dr. S. Fianu

11.06

8

S 001

3

Procese fizico-chimice în starea condensată

Conf.univ.dr.ing. D. Chirleșan

13.06

14

S 001

4

Grafică asistată de calculator

 

Prof.univ.dr.ing. D. Popa

18.06

8

T 123

5

Electronică

 

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

21.06

10

S 013

6

Limba franceza 4

Lector univ.dr. M. Ivan

31.05

16

S

7

Limba engleza 4

Lector univ.dr. A. Moise

21.05

10

S

8

Educaţie fizică 4

As. univ.dr. P.Vișan

29.05

10

B

9

Practică 1

Conf.univ.dr. B. Oprescu

 

 

 

 

INGINERIA MEDIULUI an III

 

 

 

 

1

Meteorologie

 

Conf.univ.dr. D. Giosanu

4.06

10

S 001

2

Fenomene de transfer și operații unitare

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

7.06

10

S 024

3

Vibrații și poluare sonoră

 

Prof.univ.dr.ing. S. Pârlac

11.06

10

S 101

4

Surse de radiații și tehnici de protecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

16.06

10

S 001

5

Reglem. legislative și tehnice în protecția mediului

Lector univ.dr. C. Popescu

31.05

18

S 127

6

Gestiunea integrată a deșeurilor

 

Lector univ.dr. S. Fianu

31.05

14

S

7

Îmbunătățiri funciare

Conf.univ.dr. M. Marian

22.05

12

S

8

Practică 2

 

 

 

 

 

INGINERIA MEDIULUI an IV

 

 

 

 

1

Bioinginerie

 

Conf.univ.dr. D. Giosanu

6.06

10

S 001

2

Energii neconvenționale

 

Lector univ. C. Marinescu

8.06

8

S 109

3

Securitate nucleară

 

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

14.06

12

S 115

4

Ecoetică

 

Lector univ.dr. C. Zarioiu

21.05

14

S 009

5

Metodologia elaborării proiectelor de finanțare

Conf.univ.dr. G. Chirleșan

16.05

9

S 006

6

Practică proiect licență

 

 

 

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I

 

 

 

1

Economie generală

 

Prof.univ.dr. Gh. Săvoiu

4.06

10

S 009

2

Mecanică

 

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

8.06

10

S 024

3

Matematici speciale

 

Lector univ.dr. M. Macarie

11.06

10

S 001

4

Grafică asistată de calculator

 

Conf.univ.dr. M. Marian

15.06

10

S 001

5

Fizică 2 (Fizică Fundamentală 2)

 

Conf.univ.dr. B. Oprescu

18.06

10

S 001

6

Statistica și prelucrarea datelor experimentale

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

31.05

12

S 008

7

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

Lector univ.dr. C. Tudose

25.05

14

S 120

8

Limba engleza 2

Lector univ.dr. A. Moise

30.05

14

S

9

Educaţie fizica 2

Lector univ.dr. L. Rada

23.05

10

B

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an II

 

 

 

1

Utilizarea energiei apelor

 

Lector univ.dr. C. Marinescu

4.06

8

S 001

2

Transfer de căldură și masă

 

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

7.06

10

S 024

3

Fizică 4 (Fizică Aplicată2)

 

Lector univ.dr. C. Șuțan

11.06

10

S 025

4

Optoelectronică

 

Prof.univ.dr.ing. C. Stănescu

14.06

10

S 006

5

Bazele termodinamicii tehnice

 

Lector univ.dr. S. Fianu

18.06

8

S 114

6

Metode numerice

 

Conf.univ.dr.ing. D. Cazacu

31.05

12

S

7

Dezvoltare durabilă

 

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

21.05

15

S 024

8

Limba engleza 4

Lector univ.dr. A. Moise

21.05

12

S 001

 

Limba franceza 4

Lector univ.dr. M. Ivan

31.05

16

S 115

9

Educaţie fizica 4

Lector univ.dr. L. Rada

30.05

8

B

10

Practica 1

 

 

 

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an III

 

 

 

1

Dozimetrie și radioprotecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

5.06

10

S 001

2

Rețele electrice

Șl.dr.ing. M. Iorgulescu

8.06

9

S 001

3

Partea electrică a centralelor și stațiilor

Șl.dr.ing. M. Iorgulescu

12.06

8

S 001

4

Bazele teoriei reactoarelor nucleare

Csaba Roth

15.06

10

S 115

5

Producerea energiei electrice și termice în CTE

Preda Marin

18.06

10

S 115

6

Surse regenerabile/Energii neconventionale

Lector univ.dr. C. Marinescu

25.05

11

S

7

Practică II

 

 

 

 

 

MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I (master)

 

 

 

1

Tratate, convenții și reglementări internaționale

Lector univ.dr. M. Valeca

4.06

17

S 001

2

Managementul finanțării proiectelor energetice nucleare

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

8.06

17

S 001

3

Sisteme de protecție a mediului la nivelul centralelor nucleare

dr.ing. Al. Toma

11.06

17

S 101

4

Tehnologia pulberilor și materiale ceramice

Conf.univ.dr.ing. D. Chirleșan

13.06

17

S 001

 

MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an II (master)

 

 

 

1

Materiale nucleare

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

8.06

17

S 001

2

Pregătirea pentru elaboraredisertație

 

12.06

17

S 001

3

Materiale și dispozitiveptoelectronice

Prof.univ.dr. I. Iorga Simăn

21.06

17

S 001

4

Practica de specialitate

 

31.05

17

S 001

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.