Româna         English         Français        

University of Pitesti

Sesiunea de evaluări finale semestrul II

14.06.2021-4.07.2021 pentru anii neterminali

14.06.2021-27.06.2021 pentru anii terminali

 

Nr. crt

DENUMIRE DISCIPLINA

EXAMINATOR

DATA

ORA

SALA

 

INGINERIA MEDIULUI an I

 

 

 

 

1

Limba engleza 2 (C)

Lector univ.dr. A. Moise

Lector univ.dr. N. Mincă

4.06

12

14

 

2

Educaţie fizica 2 (V)

Lector univ.dr. Maura Stancu

Lector univ.dr. Carmen Enache

7.06

14

16

 

3

Teoria cunoașterii științifice (C)

 

Conf.univ.dr. B. Oprescu

Lector univ.dr. S. Fianu

8.06

14

16

 

4

Chimie 2 (Chimie organică)

 

Conf. univ. dr. C. Topală

Lector univ.dr. L. Tătaru

15.06

8

10

 

5

Elemente de inginerie mecanică

 

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

Lector univ.dr. C. Șuțan

21.06

9

11

 

6

Termodinamică

 

Lector univ.dr. S. Fianu

Conf. univ.dr. D. Giosanu

24.06

10

12

 

7

Algebră lin. și geometrie analit. și difer.

Lector univ.dr. M. Dumitrache

Lector univ.dr. C. Gheldiu

30.06

10

12

 

 

INGINERIA MEDIULUI an II

 

 

 

 

1

Grafică asistată de calculator (V)

 

Prof.univ.dr.ing. D. Popa

Ș.l.dr.ing. C. Popa

3.06

10

 

2

Limba engleza 4 (C)

Lector univ.dr. A. Moise

Lector univ.dr. N. Mincă

4.06

14

 

3

Educaţie fizică 4 (V)

Lector univ.dr. Maura Stancu

Lector univ.dr. Carmen Enache

10.06

14

 

4

Chimia mediului II (Poluanți chimici, metode de depoluare)

Lector univ.dr. M. Valeca

Conf.univ.dr. I. Iosub

15.06

10

 

5

Teoria probabilitatilor si statistica matematica

Conf. univ.dr. C. Balcau

Lector univ.dr. C. Diaconu

18.06

10

 

6

Procese fizice în stare condensată

Conf.univ.dr.ing. D. Chirleșan

Lector univ.dr. S. Fianu

21.06

10

 

7

Grafică asistată de calculator (E)

 

Prof.univ.dr.ing. D. Popa

Ș.l.dr.ing. C. Popa

25.06

8

 

8

Electronică

 

As.univ. G. Ghiță

Lector univ.dr. C. Șuțan

1.07

10

 

9

Practică de domeniu (V)

Lector univ.dr. C. Șuțan

Septembrie

 

 

 

INGINERIA MEDIULUI an III

 

 

 

 

1

Metode de elaborare a actelor de reglementare în protecția mediului (C)

Conf. univ.dr. C. Popescu

Lectoruniv.dr.Negru Magdalena

3.06

16

 

2

Îmbunătățiri funciare (C)

Conf.univ.dr. M. Marian

Conf.univ.dr. D. Giosanu

8.06

12

 

3

Gestiunea integrată a deșeurilor (C)

 

Lector univ.dr. S. Fianu

Conf.univ.dr. D. Giosanu

9.06

12

 

4

Meteorologie și climatologie

 

Conf.univ.dr. D. Giosanu

Lector.univ.dr. S. Fianu

14.06

10

 

5

Vibrații și poluare sonoră

 

Prof.univ.dr.ing. S. Pârlac

Prof.univ.dr.ing. D. Popa

17.06

10

 

6

Fenomene de transfer și operații unitare

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

Lector univ.dr. C. Șuțan

22.06

12

 

7

Surse de radiații și tehnici de protecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

25.06

14

 

8

Practică 2 (V)

Conf.univ.dr. D. Giosanu

8.09

10

 

 

INGINERIA MEDIULUI an IV

 

 

 

 

1

Metodologia elaborării proiectelor de finanțare (C)

Conf.univ.dr. G. Chirleșan

Lector.univ.dr. S. Fianu

1.06

10

 

2

Ecoetică (C)

 

Lector univ.dr. C. Zarioiu

Conf. univ.dr. B. Oprescu

11.06

15

 

3

Practică pt proiectul de diplomă (V)

Lector univ.dr. C. Zarioiu

Conf. univ.dr. B. Oprescu

11.06

18

 

4

Elaborarea proiectului de diplomă (V)

Lector univ.dr. C. Zarioiu

Conf. univ.dr. B. Oprescu

11.06

18

 

5

Energii neconvenționale

 

Lector univ. C. Marinescu

Lector univ.dr. C. Șuțan

14.06

16

 

6

Bioremediere

 

Prof.univ.dr. Petre Marian

Lector univ.dr. L. Dorobăț

17.06

16

 

7

Securitate nucleară

 

Lector univ.dr. C. Șuțan

Lector univ.dr. S. Fianu

23.06

10

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I

 

 

 

1

Educaţie fizica si sport 2 (V)

Lector univ.dr. L. Rada

Lector univ.dr. L. Amzăr

31.05

10

 

2

Limba engleza 2 (C)

Lector univ.dr. A. Moise

Lector univ.dr. N. Mincă

4.06

12

 

3

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare (C)

Lector univ.dr. A. Ștefan

As. Univ.dr. C.M. Diaconu

7.06

8

 

4

Statistica și prelucrarea datelor experimentale (C)

Lector univ.dr. S. Fianu

Conf.univ.dr. B. Oprescu

11.06

10

 

5

Economie generală

 

Prof.univ.dr. Gh. Săvoiu

Lector univ.dr. M. Țaicu

15.06

10

 

6

Matematici speciale

 

Lector univ.dr. M. Macarie

Conf. univ.dr. Gh. Nistor

18.06

10

 

7

Fizică

 

Conf.univ.dr. B. Oprescu

Lector univ.dr. S. Fianu

23.06

10

 

8

Mecanică

 

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

Lector univ.dr. C. Șuțan

27.06

9

 

9

Grafică asistată de calculator

 

Conf.univ.dr. M. Marian

Lector univ.dr. M. Neblea

1.07

10

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an II

 

 

 

1

Metode numerice în ing.electrică(C)

 

Lector univ.dr. L. Deaconu

 

31.05

10

 

2

Educaţie fizica si sport 4 (V)

Lector univ.dr. L. Rada

Lector univ.dr. L. Amzăr

2.06

8

 

3

Limba engleza in dom.profesional 4 (V)

Lector univ.dr. A. Moise

Lector univ.dr. N. Mincă

4.06

14

 

4

Dezvoltare durabilă (C)

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

Lector univ.dr. C. Șuțan

7.06

13

 

5

Fizică 4 (Fizică Aplicată2)

 

Lector univ.dr. C. Șuțan

Lector univ.dr. M. Barbuceanu

15.06

10

 

6

Utilizarea energiei apelor

 

Lector univ.dr. C. Marinescu

 

18.06

12

 

7

Transfer de căldură și masă

 

Lector univ.dr. M. Bărbuceanu

Lector univ.dr. C. Șuțan

22.06

12

 

8

Optoelectronică

 

As. univ.dr. G. Ghiță

28.06

12

 

9

Bazele termodinamicii

 

Lector univ.dr. S. Fianu

Conf.univ.dr. B. Oprescu

1.07

12

 

10

Practica de domeniu (C)

Conf.univ.dr. M. Marian

 

Septembrie

 

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an III

 

 

 

 

1

Surse regenerabile (C)

Lector univ.dr. C. Marinescu

Lector univ.dr. C. Șuțan

7.06

11

 

2

Partea electrică a centralelor și stațiilor

As. univ.dr. Ghiță Gabriel

Lector univ.dr. C. Șuțan

14.06

16

 

3

Tehnologii performante de producere a energiei

Lector univ.dr. C. Marinescu

Lector univ.dr. C. Șuțan

17.06

16

 

4

Bazele teoriei reactoarelor nucleare

Lector univ.dr. Csaba Roth

Lector univ.dr. A. Toma

21.06

16

 

5

Rețele electrice

Șl.dr.ing. M. Iorgulescu

24.06

16

 

 

6

Dozimetrie și radioprotecție

Lector univ.dr. C. Șuțan

Lector univ.dr. S. Fianu

28.06

16

 

7

Practică de specialitate (C)

Lector univ.dr. S. Fianu

Septembrie

 

 

 

 

ENERGETICĂ ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an IV

 

 

 

1

Elaborarea proiectului de diploma (V)

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

Lector univ.dr. S. Fianu

3.06

9

 

2

Practica pt elaborarea proiectului de diploma (C)

Lector univ.dr. C. Marinescu

4.06

10

 

3

Masurari in energetica (C)

As.univ.dr. G. Ghiță

Lector univ.dr. C. Șuțan

8.06

12

 

4

Surse tehnologice de poluare a mediului  (C)

Conf. univ.dr. S. Anghel

 

9.06

16

 

5

Management (E)

 

Lector univ.dr. M. Valeca

Lector univ.dr. S. Fianu

14.06

10

 

6

CNE avansate; reactorul ALFRED; instalații de testare (E)

Lector univ.dr. Diaconu Daniela

Lector univ.dr. Marin Constantin

17.06

17

 

7

Sisteme în centralele nuclearo-electrice (E)

Lector univ.dr. Marin Constantin

Lector univ.dr. Diaconu Daniela

21.06

10

 

8

Tehnologii nucleare nonenergetice  (E)

Lector univ.dr. C. Șuțan

Lector univ.dr. S. Fianu

24.06

10

 

9

Ingineria și tehnologia reactoarelor nucleare (E)

Conf. univ.dr. D. Chirleșan

Lector univ.dr. S. Fianu

27.06

10

 

 

MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an I (master)

 

 

 

1

Tratate, convenții și reglementări internaționale (E)

Lector.univ.dr. M. Valeca

Prof. univ.dr. I. Iosub

14.06

17

 

2

Tehnologia pulberilor si materiale ceramice (E)

Conf.univ.dr. D. Chirleșan

Lector univ.dr. S. Fianu

17.06

17

 

3

Sisteme de protecție a mediului la nivelul centralelor nucleare (E)

dr.ing. Al. Toma

Lector univ.dr. M. Valeca

23.06

17

 

4

Managementul finanțării proiectelor energetice (E)

Conf.univ.dr. G. Chirleșan

Lector univ.dr. S. Fianu

26.06

17

 

 

MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NUCLEARE an II (master)

 

 

 

1

Practica de specialitate (C)

Lector univ.dr. M. Valeca

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

7.06

17

 

2

Practică pentru elaborarea lucrării de  disertație (V)

Lector univ.dr. M. Valeca

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

9.06

17

 

3

Materiale nucleare

Prof.univ.dr. Ș. Valeca

Prof.univ.dr.ing. G.A. Plăiașu

14.06

17

 

4

Materiale și dispozitive optoelectronice

Prof.univ.dr. I. Iorga

Lector univ.dr. C. Marinescu

22.06

17

 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information