Româna         English         Français        

University of Pitesti

CONCURS DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

REGULAMENT privind  ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 LA UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Condiţii de admitere
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Facultatea

Domeniul de licență

Program de studii universitare de licență

Probele de concurs, criteriile de selecție /
Modul de calcul al mediei de admitere

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Biologie

Biologie

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Chimie

Chimie

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Chimie medicală

Știința mediului

Ecologie şi protecţia mediului

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Inginerie energetică

Energetică și tehnologii nucleare

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Ingineria mediului

Ingineria mediului

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Horticultură

Horticultură

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Proba de aptitudini 1 - TESTAREA CAPACITĂŢII MOTRICE GENERALE  (Traseu tehnico aplicativ – contracronometru) – probă de concurs cu NOTĂ

Proba de aptitudini 2  - TESTAREA APTITUDINILOR SPORTIVE PROBĂ VOCAŢIONALĂ PE RAMURI DE SPORT,  la alegere – probă de concurs cu NOTĂ

 Media\,de\,admitere = \frac{{Nota\,P1 + Nota\,P2}}{2}

Sport şi performanţă motrică

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice - ADMIS / RESPINS (probă eliminatorie) 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Sănătate

Asistenţă medicală generală

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

TEMATICĂ - Cristescu D., Sălăvăstru C., Voiculescu B., Niculescu C., Cârmaciu R., 2014. Manualul de Biologie Clasa a XI-a, Editura Corint Educational, Bucureşti. ISBN : 978-606-8609-08-9. Aprobat prin OMEC nr. 4742 din 21.07.2006 (cu excepţia capitolelor Teme şi aplicaţii, Lucrări practice).

Media de admitere =50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la testul grilă

Psihologie

Terapie ocupaţională

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere =50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă

Matematică

Matematică

DETALII ADMITERE MATEMATICĂ

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere =50% Media generală a examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Informatică

Informatică

DETALII ADMITERE INFORMATICĂ

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere =50% Media generală a examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere

Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență


Facultatea

Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare:
1.  Media la examenul de bacalaureat;
2. Nota la proba scrisă la Limba și literatura romȃnă (Ea) în cadrul examenului de bacalaureat ;
3. Nota la a doua probă scrisă, proba la Matematică sau Istorie ȋn funcție de filieră (Ec)/nota obţinută la proba vocaţională pe ramuri de sport, probă la alegere;
4. Media multianuală.

Condiţii de admitere
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER


Facultatea

Domeniul de studii universitare de master

Program de studii

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /
calculul mediei generale de admitere

 

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Matematică

DETALII ADMITERE MASTER MATEMATICĂ

Matematică aplicată

 • Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS
 • Probă de concurs – probă scrisă / TEMATICA

Media admitere = 50% Nota obținută la proba scrisă + 25% Media de la licență + 25% Media generală a anilor de studii de licență

Matematică didactică

Informatică

DETALII ADMITERE MASTER INFORMATICĂ

Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software

 • Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS
 • Probă de concurs – probă scrisă / TEMATICA

Media admitere = 50% Nota obținută la proba scrisă + 25% Media de la licență + 25% Media generală a anilor de studii de licență

Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei (Advanced Techniques for Information Processing) (în limba engleză)

Chimie

Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii (interdisciplinar cu domeniul: Biologie, Fizică)

 • Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS
 • Probă de concurs – probă scrisă (cu subiecte a căror rezolvare presupune abordarea multidisciplinară a problematicii și a capacității de sinteză teoretică și aplicativă a candidatului)  TEMATICA

 Media admitere = 50% Media obținută la examenul de licență + 50% Nota la proba scrisă.

Ştiinţa mediului

Monitorizarea şi protecţia mediului (interdisciplinar cu domeniile: Horticultură şi Biologie)

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora pentru programul de master. Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:

TEMATICA

Horticultură

Protecţia plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Ştiinţa mediului)

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora pentru programul de master. Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:
MG = \frac{{MA + MB}}{2}

TEMATICA

Ştiinţe inginereşti aplicate

Materiale şi tehnologii nucleare

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora pentru programul de master. Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:
MG = \frac{{MA + MB}}{2}

TEMATICA

Ingineria mediului

Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)

Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Proba 2 – O probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora pentru programul de master. Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia:
MG = \frac{{MA + MB}}{2}

 TEMATICA

Biologie

Biologie medicală

 • Eseu motivational - ADMIS / RESPINS
 • Probă de concurs – test grilă / TEMATICA

 Media admitere = 50% Media obținută la examenul de licență + 50% Nota la proba scrisă

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare

 • Concurs de dosare
 • Probă de concurs pentru verificarea cunoștințelor specific domeniului / TEMATICA

 Medie admitere = 50% Media la examenul de licenţă + 50% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi

 • Eseu motivationa - ADMIS / RESPINS
 • Probă de concurs – test grilă / TEMATICA

Medie admitere = 100% Nota test grilă

Organizare şi conducere în sport

 • Concurs de dosare
 • Probă de consurs pentru verificarea cunoștințelor specific domeniului / TEMATICA

 Medie admitere = 50% Media la examenul de licenţă + 50% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice

Performanţă în sport

 • Concurs de dosare
 • Probă de consurs pentru verificarea cunoștințelor specific domeniului / TEMATICA

 Medie admitere = 50% Media la examenul de licenţă + 50% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice

Sport, turism şi activităţi de timp liber

 • Concurs de dosare
 • Probă de consurs pentru verificarea cunoștințelor specific domeniului / TEMATICA

 Medie admitere = 50% Media la examenul de licenţă + 50% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice

 

Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de masterat


Facultatea

Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare:
1. Au prioritate candidaţii al căror domeniu de licenţă coincide cu domeniul masterului;
2. Media examenului de licenţă;
3. Media multianuală.

Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de licenţă


Perioada

Activități desfășurate

Înscriere la concurs

Proba de aptitudini

Evaluare probă de concurs (testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive)

Afişare
rezultate

Contestații

Înmatriculări

Afișare rezultate finale
concurs de admitere

depunere

soluționare

SESIUNEA I –  IULIE 2018

03-31 iulie

10-22 iulie

 

23 iulie

23 iulie

24 iulie

24 de ore de la

26-30 iulie

31 iulie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2018
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

03-18 septembrie

 

01-09 septembrie

10 septembrie

10
septembrie

11 septembrie

24 de ore de la

 

13-17 septembrie

 

18 septembrie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

****Pentru programele Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială înscrierea la concurs se încheie pe 21 iulie 2018, iar probele de aptitudini se desfășoară în zilele de 22-23 iulie 2018.
****03-09.07.2018 - desfășurarea activităților organizatorice și de pregătire a logisticii pentru admitere.
La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini, perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.

Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de masterat


Perioada

Activități desfășurate

Înscriere la concurs

Proba de aptitudini

Probă de concurs

Afişare
rezultate

Contestații

Înmatriculări

Afișare rezultate finale
concurs de admitere

depunere

soluționare

01-18 septembrie

 

01-09 septembrie

10 septembrie

10/11
septembrie

12 septembrie

24 de ore de la

 

14-17 septembrie

 

18 septembrie

afișarea rezultatelor

expirarea termenului de contestare

****La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.
TAXE DE ÎNSCRIERE ŞI ÎNMATRICULARE

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu înscrierea la concursul de admitere.

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:

 • potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine;

- bursieri ai statului român;
- orfani de ambii părinţi;
- copiii eroilor și martirilor Revoluţiei din decembrie 1989;
- copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti;
- copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
c) Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere  se face numai pe baza actelor originale de înscriere la concursul de admitere şi a actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin categoriilor enumerate anterior.
d) Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată în cadrul Universităţii din Piteşti.

Taxa de înmatriculare este de 100 lei.

La înmatriculare de achită 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar  2018-2019.

 

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere LICENȚĂ

a) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive;
b) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în  valoarea taxei de înscriere la concurs);
c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, conform Anexei 1);
d) 2 fotografii tip buletin;
e) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii promoţiei 2018 care pot prezenta adeverinţa, dacă are consemnată şi media de bacalaureat); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta :
-     copie diplomă de bacalaureat (sau a adeverinţei); în adeverința eliberată de instituțiile de învățământ se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
-     adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;
-     copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.
f) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

h) pentru candidații care au mai urmat cursurle unui alt program de studii universitare (licență sau masterat) este obligatorie depunerea unei adeverințe din care să reiasă forma de finanțare a studiilor urmate (buget / taxă) și dacă au fost beneficiari ai burselor de studii (cu bursă / fără bursă);
i) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
j) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
k) aviz medical eliberat de medicul de familie;
l) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
m) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
n) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

 

Acte necesare înscrierii la concursul de admitere MASTER

 

 • dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în  valoarea taxei de înscriere la concurs);
 • fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele solicitate în Anexa 1);
 • 2 fotografii tip buletin;
 •   diplomă  de  bacalaureat  în original  sau  diplomă  echivalentă;
 •    foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);
 • diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2018 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta:

- adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă la altă facultate;
- copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.

 • foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);
 • certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
 • cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
 • chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
 • dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2018-2019;
 • acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
 • candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

 

ACTE NECESARE ÎNMATRICULĂRII

-  cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, în care vor fi cuprinse datele solicitate conform RMU);
- diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
- foaie matricolă (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
-  dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar  2018-2019;
- Contractul de studii și Anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat.
b) Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de studii în original (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă).
c) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la granturile de studii au obligaţia să depună, până la data prevăzută în prezentul regulament, diploma de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat  în  sesiunea  2018,  în  original,  la  secretariatul  facultăţii.
d) Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat prin grantul de studii.

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.